پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴

پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴

پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ ، برگزار شد. با توجه به تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در جلسه قبل، تغییرات اعلام شده مطابق مصوبه اعمال شد و در جلسه ارائه گردید

کد خبر: 010821013 تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ آبان ۰۱ - ۹:۰۱ ق.ظ
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ساختمان ، پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ ، برگزار شد. با توجه به تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در جلسه قبل، تغییرات اعلام شده مطابق مصوبه اعمال شد و در جلسه ارائه گردید

پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴

پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴
پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
۱- پرداخت عوارض پروانه ساختمان دفتر نمایندگی عباس آباد براساس مذاکرات صورت گرفته مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید، براساس مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اقدام شود.
۲- با توجه به نامه شماره ۳۳۷۱/۱۳۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ اداره کل راه و شهرسازی در مورد اجرای دستورالعمل موسوم به منع تعارض منافع و با توجه به مکاتبه شماره ۳۹۲۸-۴۷ ص-۱۴۰۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ ریاست سازمان، بر اجرای تدریجی دستورالعمل مربوط مطابق با شفاف شدن مصادیق شغلی و پستی حوزه شمول دستورالعمل همراه با سایر دستگاه‌ های اجرایی اقدام خواهد شد.
۳- با توجه به تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در جلسه قبل، تغییرات اعلام شده مطابق مصوبه اعمال شد و در جلسه ارائه گردید.
۴- نامه انجمن مجریان شهر‌های بابل، ساری و قائمشهر مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:
۱- انجمن‌ ها و نهاد‌های مربوطه ثبت شده باشد
۲- دفتر نمایندگی دارای فضای مازاد باشد
۳- مدیریت فضا با برنامه ریزی دفتر و با نظارت هیات رئیسه سازمان باشد
۴- بصورت پایلوت تا پایان سال برنامه ریزی گردد
۵- درخواست‌ های مشابه ضمن بررسی در کارگروه تعامل با نهای‌های صنفی جهت تصویب به هیات مدیره ارائه شود.
۵- پیشنهاد شیوه پی‌گیری اسناد دریافتنی در جلسه هیات مدیره مطرح و مقرر شد، برای کلیه موارد اظهار نامه ارسال و پی‌گیری به عمل آید. در مورد اعمال تقسیط مقرر گردید پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره در جلسات بعدی مطرح شود.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ آبان ۰۱
135 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0