اخبار استانها

رایزنی برای حضور شرکت ‌های ساختمانی دارای پروانه برای مشارکت در مسکن ملی رایزنی برای حضور شرکت ‌های ساختمانی دارای پروانه برای مشارکت در مسکن ملی کد خبر 990702010

رایزنی برای حضور شرکت ‌های ساختمانی دارای پروانه برای مشارکت در مسکن ملی

رایزنی برای حضور شرکت ‌های ساختمانی دارای پروانه برای مشارکت در مسکن ملی ، صورت گرفت. تفاهم‌نامه وزارت راه و سازمان نظام‌مهندسی ظرف دو هفته آتی نهایی می‌گردد

۲ مهر ۹۹ 49 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تلاش مهندسان ایرانی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با همکاری کمیسیون عمران تلاش مهندسان ایرانی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با همکاری کمیسیون عمران کد خبر 990702009

تلاش مهندسان ایرانی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با همکاری کمیسیون عمران

تلاش مهندسان ایرانی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با همکاری کمیسیون عمران ، با محوریت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور صورت گرفت

۲ مهر ۹۹ 10 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی و بحث و بررسی حول ظرفیتهای این سازمان بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی و بحث و بررسی حول ظرفیتهای این سازمان کد خبر 990702008

بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی و بحث و بررسی حول ظرفیتهای این سازمان

بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی و بحث و بررسی حول ظرفیتهای این سازمان ، در درآمدسازی و رفع دغدغه های عمرانی صورت گرفت

۲ مهر ۹۹ 12 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
الکترونیکی شدن نود درصد خدمات نظام مهندسی ساختمان تهران به علت شیوع کرونا الکترونیکی شدن نود درصد خدمات نظام مهندسی ساختمان تهران به علت شیوع کرونا کد خبر 990702007

الکترونیکی شدن نود درصد خدمات نظام مهندسی ساختمان تهران به علت شیوع کرونا

الکترونیکی شدن نود درصد خدمات نظام مهندسی ساختمان تهران به علت شیوع کرونا ، صورت گرفت. نظام مهندسی ساختمان استان تهران با صد و بیست هزار عضو بزرگ‌ترین سازمان مردم نهاد کشور محسوب می گردد

۲ مهر ۹۹ 13 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران و محمدرضا رضایی کوچی با سازمان نظام مهندسی جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران و محمدرضا رضایی کوچی با سازمان نظام مهندسی کد خبر 990702006

جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران و محمدرضا رضایی کوچی با سازمان نظام مهندسی

جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران و محمدرضا رضایی کوچی با سازمان نظام مهندسی ، برگزار شد. در بحث صادرات نظام مهندسی وزارت امور خارجه نقش مهمی دارد بطوریکه می ‌تواند شرکت ‌های صادرکننده را مورد حمایت قرار دهند

۲ مهر ۹۹ 15 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن ایران و بانک تجارت مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن ایران و بانک تجارت کد خبر 990702005

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن ایران و بانک تجارت

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن ایران و بانک تجارت ، برگزار شد. امروز برخی از معادن با وجود داشتن پروانه بهره‌برداری از بعد اقتصادی ارزش لازم را ندارند و از بعد سرمایه‌گذاری نیازمند ارزیابی کارشناسی است

۲ مهر ۹۹ 10 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نیاز قانون نظام مهندسی ساختمان برای بازنگری بعد از بیست و پنج سال نیاز قانون نظام مهندسی ساختمان برای بازنگری بعد از بیست و پنج سال کد خبر 990702004

نیاز قانون نظام مهندسی ساختمان برای بازنگری بعد از بیست و پنج سال

نیاز قانون نظام مهندسی ساختمان برای بازنگری بعد از بیست و پنج سال ، احساس می شود و در حال حاضر این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارد

۲ مهر ۹۹ 15 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
پذیرش پروانه بهره‌برداری از معادن بعنوان وثیقه قابل قبول از سوی نظام بانکی پذیرش پروانه بهره‌برداری از معادن بعنوان وثیقه قابل قبول از سوی نظام بانکی کد خبر 990702003

پذیرش پروانه بهره‌برداری از معادن بعنوان وثیقه قابل قبول از سوی نظام بانکی

پذیرش پروانه بهره‌برداری از معادن بعنوان وثیقه قابل قبول از سوی نظام بانکی ، خواسته رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران است تا دغدغه فعالان معدنی برطرف گردد

۲ مهر ۹۹ 14 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ های فنی ساختمان آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ های فنی ساختمان کد خبر 990702002

آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ های فنی ساختمان

آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ های فنی ساختمان ، و تعیین صلاحیت معماران تجربی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه سوم و چهارم مهرماه در دانشگاه کاشان برگزار می ‌گردد

۲ مهر ۹۹ 13 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
افتتاح دومین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی زهک در روستای خمک افتتاح دومین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی زهک در روستای خمک کد خبر 990702001

افتتاح دومین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی زهک در روستای خمک

افتتاح دومین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی زهک در روستای خمک ، صورت گرفت. این مرکز نوزدهمین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان است که در شهرستان زهک، بخش جزینک، روستای خمک راه‌اندازی گردید

۲ مهر ۹۹ 12 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
قابلیت سنگ شهر کرمانشاه به عنوان یک مرکز بازرگانی مناسب برای سنگ تزیینی در غرب کشور قابلیت سنگ شهر کرمانشاه به عنوان یک مرکز بازرگانی مناسب برای سنگ تزیینی در غرب کشور کد خبر 990631005

قابلیت سنگ شهر کرمانشاه به عنوان یک مرکز بازرگانی مناسب برای سنگ تزیینی در غرب کشور

قابلیت سنگ شهر کرمانشاه به عنوان یک مرکز بازرگانی مناسب برای سنگ تزیینی در غرب کشور ، را میتوانست داشته باشد و حتی زمینه ورود به بازارهایی مانند عراق و سوریه را نیز فراهم کند

۳۱ شهریور ۹۹ 84 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
قراردادن نتایج تحقیقات و یافته های جدید در اختیار مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی قراردادن نتایج تحقیقات و یافته های جدید در اختیار مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کد خبر 990631004

قراردادن نتایج تحقیقات و یافته های جدید در اختیار مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

قراردادن نتایج تحقیقات و یافته های جدید در اختیار مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ، از طرف دانشگاه ها صورت گرفت. سیاست سازمان افزایش بهره وری با استفاده از کشاورزی قراردادی و سهم بری دانش از تولید است

۳۱ شهریور ۹۹ 24 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور سه هزار و ششصد نفر در قم برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور سه هزار و ششصد نفر در قم کد خبر 990631001

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور سه هزار و ششصد نفر در قم

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور سه هزار و ششصد نفر در قم ، صورت خواهد گرفت. آزمون کاردانهای فنی ساختمان در روز پنج‌شنبه سوم مهرماه و آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی صبح روز جمعه چهارم مهرماه در دانشگاه قم برگزار میگردد

۳۱ شهریور ۹۹ 29 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
هیجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در هتل اسپیناس تهران هیجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در هتل اسپیناس تهران کد خبر 990630007

هیجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در هتل اسپیناس تهران

هیجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در هتل اسپیناس تهران ، برگزار شد. بهره‌گیری از توانایی نظارتی نظام مهندسی معدن در اکتشاف ضروری است

۳۰ شهریور ۹۹ 68 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تفاهم نامه آموزش پیمان‌کاران فنی و اجرایی میان نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز تفاهم نامه آموزش پیمان‌کاران فنی و اجرایی میان نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز کد خبر 990630006

تفاهم نامه آموزش پیمان‌کاران فنی و اجرایی میان نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز

تفاهم نامه آموزش پیمان‌کاران فنی و اجرایی میان نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز ، امضا شد. این آموزشها سبب ارتقای سطح کیفی پروژه های استان می گردد

۳۰ شهریور ۹۹ 35 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ های مهندسی و ابلاغ آنها در دو هفته آینده به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ های مهندسی و ابلاغ آنها در دو هفته آینده کد خبر 990630005

به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ های مهندسی و ابلاغ آنها در دو هفته آینده

به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ های مهندسی و ابلاغ آنها در دو هفته آینده ، و تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه، تهران در هفته جاری صورت خواهد گرفت

۳۰ شهریور ۹۹ 43 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
گزارشی از اقدامات در مورد استفاده از تيرچه استاندارد در پروژه هاي خصوصي گزارشی از اقدامات در مورد استفاده از تيرچه استاندارد در پروژه هاي خصوصي کد خبر 990630004

گزارشی از اقدامات در مورد استفاده از تيرچه استاندارد در پروژه هاي خصوصي

گزارشی از اقدامات در مورد استفاده از تيرچه استاندارد در پروژه هاي خصوصي ، ارائه شد. نشست شوراي فني استان گیلان با حضور نماينده اين سازمان برگزار گردید

۳۰ شهریور ۹۹ 36 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران کد خبر 990630003

بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران

بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران ، برگزار شد. سعیدیان با عنوان این‌ که اعضای سازمان باید، سازمان را خانه دوم خود بدانند از همکاری و تعامل بیشتر با نمایشگاه ‌های بین‌المللی تهران، استقبال کرد

۳۰ شهریور ۹۹ 38 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
موافقت هیات چهار نفره با افزایش تعرفه خدمات مهندسی در تبریز تا سقف 45 درصد موافقت هیات چهار نفره با افزایش تعرفه خدمات مهندسی در تبریز تا سقف 45 درصد کد خبر 990630002

موافقت هیات چهار نفره با افزایش تعرفه خدمات مهندسی در تبریز تا سقف ۴۵ درصد

موافقت هیات چهار نفره با افزایش تعرفه خدمات مهندسی در تبریز تا سقف 45 درصد ، صورت گرفت. هم‌چنین در رشته های نقشه برداری، شهرسازی و بازرسی گاز نیز افزایش سی درصدی تعرفه مذکور به تایید هيات چهار نفره رسید

۳۰ شهریور ۹۹ 91 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
اقدامی ماندگار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد اقدامی ماندگار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد کد خبر 990628005

اقدامی ماندگار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

اقدامی ماندگار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد ، ارائه خدمات الکترونیک راهبرد کاهش شیوع کرونا است. یکی از مقوله های سنجش کارآمدی سازمان تکریم ارباب رجوع، جلب رضایت اعضا و جلوگیری از بروکراسی اداری است

۲۸ شهریور ۹۹ 139 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
آموزش نکات و رعایت مقررات ملی ساختمان در کاهش تلفات جانی و مالی در هنگام زلزله آموزش نکات و رعایت مقررات ملی ساختمان در کاهش تلفات جانی و مالی در هنگام زلزله کد خبر 990628003

آموزش نکات و رعایت مقررات ملی ساختمان در کاهش تلفات جانی و مالی در هنگام زلزله

آموزش نکات و رعایت مقررات ملی ساختمان در کاهش تلفات جانی و مالی در هنگام زلزله ، نقش بسزایی دارد. آمادگی در برابر زلزله امری ضروری است و آموزش ‌ها در مورد زمین لرزه باید قبل از وقوع حوادث انجام شود

۲۸ شهریور ۹۹ 47 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
دیدار اعضای کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده بیست و هفت با سعیدیان دیدار اعضای کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده بیست و هفت با سعیدیان کد خبر 990628002

دیدار اعضای کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده بیست و هفت با سعیدیان

دیدار اعضای کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده بیست و هفت با سعیدیان ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه نود و نه صورت گرفت

۲۸ شهریور ۹۹ 47 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان مراغه انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان مراغه کد خبر 990628001

انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان مراغه

انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان مراغه ، برگزار شد. نزدیک به ششصد نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان مراغه شرکت داشتند

۲۸ شهریور ۹۹ 76 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
هجدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران هجدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران کد خبر 990627010

هجدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران

هجدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران ، با حضور معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و کامبیز مهدی زاده و تقی نبئی و اعضای کمیسیون صنعت و معدن برگزار گردید

۲۷ شهریور ۹۹ 75 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بیشتر سوانح معدنی، ناشی از ضعف نظارت و رعایت نکردن تعهدات ایمنی از سوی بهره بردار معدن بیشتر سوانح معدنی، ناشی از ضعف نظارت و رعایت نکردن تعهدات ایمنی از سوی بهره بردار معدن کد خبر 990627009

بیشتر سوانح معدنی، ناشی از ضعف نظارت و رعایت نکردن تعهدات ایمنی از سوی بهره بردار معدن

بیشتر سوانح معدنی، ناشی از ضعف نظارت و رعایت نکردن تعهدات ایمنی از سوی بهره بردار معدن ، است. پراکندگی معادن بگونه‌ای است که وزارت‌خانه به تنهایی نمی ‌تواند نظارت کاملی بر آن‌ ها داشته باشد

۲۷ شهریور ۹۹ 49 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
راه‌اندازی سامانه‌ای برای تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمان در ابرکوه راه‌اندازی سامانه‌ای برای تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمان در ابرکوه کد خبر 990627008

راه‌اندازی سامانه‌ای برای تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمان در ابرکوه

راه‌اندازی سامانه‌ای برای تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمان در ابرکوه ، انجام شد. فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از مصالح استاندارد الزامی است

۲۷ شهریور ۹۹ 55 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سه سال تلاش برای استقلال تنها هنرستان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد سه سال تلاش برای استقلال تنها هنرستان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد کد خبر 990627007

سه سال تلاش برای استقلال تنها هنرستان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

سه سال تلاش برای استقلال تنها هنرستان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ، ثمره داد. با تلاش ‌های بی وقفه علیرغم همه نامهربانیهای تشکل صنفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی مشکل فضای تنها هنرستان کشاورزی استان برطرف گردید

۲۷ شهریور ۹۹ 53 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
رسالت سازمان نظام مهندسی هویت بخشی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی هویت بخشی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی کد خبر 990627006

رسالت سازمان نظام مهندسی هویت بخشی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

رسالت سازمان نظام مهندسی هویت بخشی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی ، برای ارائه خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی است

۲۷ شهریور ۹۹ 52 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتقاد از وجود ابهامات و نواقص در سامانه صدور مجوزهای دامی استان مازندران انتقاد از وجود ابهامات و نواقص در سامانه صدور مجوزهای دامی استان مازندران کد خبر 990627005

انتقاد از وجود ابهامات و نواقص در سامانه صدور مجوزهای دامی استان مازندران

انتقاد از وجود ابهامات و نواقص در سامانه صدور مجوزهای دامی استان مازندران ، باعث پی‌گیری این موضوع با مسؤول نظام مهندسی کشاورزی مازندران شده است

۲۷ شهریور ۹۹ 53 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتصاب محمد جواد احمدي به عنوان رئیس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي فارس انتصاب محمد جواد احمدي به عنوان رئیس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي فارس کد خبر 990627004

انتصاب محمد جواد احمدي به عنوان رئیس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي فارس

انتصاب محمد جواد احمدي به عنوان رئیس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي فارس ، از طرف وزير جهاد كشاورزي صورت گرفت. كارمان را بصورت شورايي آغاز و انشاا… تا پايان همه تصميمات را به تصويب شورا خواهيم رساند

۲۷ شهریور ۹۹ 57 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کد خبر 990627003

دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، روز 3 شنبه، بیست و پنجم شهریورماه با حضور اکثریت اعضا بصورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار گردید

۲۷ شهریور ۹۹ 64 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی با سه دستور کار برگزاری دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی با سه دستور کار کد خبر 990627002

برگزاری دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی با سه دستور کار

برگزاری دويست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی با سه دستور کار ، روز 3 شنبه، 25 شهریورماه با حضور اکثریت اعضا بصورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی صورت پذیرفت

۲۷ شهریور ۹۹ 59 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتصاب علی‌محمد عبدی قهرودی به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان انتصاب علی‌محمد عبدی قهرودی به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان کد خبر 990625002

انتصاب علی‌محمد عبدی قهرودی به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

انتصاب علی‌محمد عبدی قهرودی به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ، از طرف محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

۲۵ شهریور ۹۹ 157 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تعیین تکلیف رشته مدیریت پروژه بعد از تکمیل مصوبات کمیسیون هم‌ارزی تعیین تکلیف رشته مدیریت پروژه بعد از تکمیل مصوبات کمیسیون هم‌ارزی کد خبر 990625001

تعیین تکلیف رشته مدیریت پروژه بعد از تکمیل مصوبات کمیسیون هم‌ارزی

تعیین تکلیف رشته مدیریت پروژه بعد از تکمیل مصوبات کمیسیون هم‌ارزی ، صورت گرفت. چارت آموزشی رشته مدیریت پروژه بطور دقیق بررسی شده و سپس نسبت به اخذ تصمیم در رابطه با این رشته اقدام می ‌گردد

۲۵ شهریور ۹۹ 63 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تشکیل اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در نظام مهندسی اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی کد خبر 990624003

اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی

اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ، تشکیل شد. مومنی مقدم، به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر لزوم اجرایی شدن مبحث بیست و دوم تأکید کرد

۲۴ شهریور ۹۹ 626 بازدید بدون نظر ادامه مطلب