تمام آنچه که باید درباره تپ چنجرها بدانید بررسی تپ چنجرها

تمام آنچه که باید درباره تپ چنجرها بدانید

تپ چنجرهای دستگاه هایی هستند که می توانند ولتاژ ثانویه خروجی را با تغییر نسبت دورسیم پیچ اولیهیا ثانویه افزایشیا کاهشدهند. تپ چنجر معمولابه دلیل کم بودن جریان درمنطقه کاربردی‌،درولتاژ بالا یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه نصب می شود. در صورتكنترل ولتاژ‌، تپ چنجرها در سيم پيچ هاي ولتاژ بالا ترانسفورماتور برق کاربرد دارند.تغییر ولتاژ زمانی تحت تاثیر قرار می گیرد که تعداد دور ترانسفورماتور دارایتپ چنجر تغییر کند. تپ چنجرهای بی باری در ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا استفاده می شود. سیستم چنین ترانسفورماتورهایی شامل تپ چنجرهایبدون بار در سیم پیچ اصلی است. اینتپ ها کمک می کنند تا تغییرات دریک باند باریک در حدود مقدار اسمیرخ دهند.

کد خبر: 190923008 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱ مهر ۹۸ - ۱۰:۴۲ ق.ظ

تپ چنجرهای دستگاه هایی هستند که می توانند ولتاژ ثانویه خروجی را با تغییر نسبت دورسیم پیچ اولیهیا ثانویه افزایشیا کاهشدهند. تپ چنجر معمولابه دلیل کم بودن جریان درمنطقه کاربردی‌،درولتاژ بالا یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه نصب می شود. در صورتكنترل ولتاژ‌، تپ چنجرها در سيم پيچ هاي ولتاژ بالا ترانسفورماتور برق کاربرد دارند.تغییر ولتاژ زمانی تحت تاثیر قرار می گیرد که تعداد دور ترانسفورماتور دارایتپ چنجر تغییر کند.

تمام آنچه که باید درباره تپ چنجرها بدانید

تمام آنچه که باید درباره تپ چنجرها بدانید

تمام آنچه که باید درباره تپ  چنجرها بدانید

به طور کلی دو نوع تپ چنجر وجود دارد:

  1. ۱. تپچنجر در حالت بار

ویژگی اصلیاین نوع تپ چنجراین است که در حین کار‌، نباید مدار اصلی سوئیچ باز شود. بدان معنیکه هیچ بخشی از سوئیچ نباید اتصال کوتاه شود. با توجه به گسترش و اتصال سیستم نیرو‌، تغییر تپ چنجرها به صورت مداوم جهت دستیابی به ولتاژ لازم مطابق تقاضای بار ضروری است.

منابع آزمون نظام مهندسی برق طراحی

نظام مهندسی برق تبریز

این تقاضای تأمین مداوم به شما اجازه نمی دهد تا ترانسفورماتور را از سیستم جدا کنید تا بار از روی تپ چنجر برداشته شود. از این رو‌، ترانسفورماتورهایتپ چنجردار بیشتر در ترانسفورماتورهای قدرت استفاده می شوند.

هنگام تغییردو شرط باید برآورده شود:

  • مدار بار بایددست نخورده باشد تا از قوس وآسیب دیدگی جلوگیری کند.
  • در هنگام تنظیم شیر‌، هیچ بخشی از سیم پیچ ها نباید اتصال کوتاه شوند.

در نمودار بالا‌،S سوئیچدایورتر است و ۱‌، ۲ و ۳ کلید سلکتوری هستند. تپ چنجر در راکتور R مرکز میانی قرار دارد. مطابق شکل، ترانسفورماتور در هنگام بسته بودن سوئیچ های ۱ و Sکار می کند.

برای تغییربه شیر با تپ ۲‌، سوئیچS باید باز شود و سوئیچ ۲ باید بسته شود. برای تکمیل تغییر، سوئیچ ۱ کار می کند و سوئیچS بسته است. به یاد داشته باشید که سوئیچدایورتر در حالت بارکار می کند و هیچ جریانی در سوئیچ هایسلکتوری هنگام تغییرتپ چنجر وجود ندارد. هنگامی که تغییر می دهید‌، فقط نیمی از راکتانسی که جریان را محدود می کند در مدار برقرار می شود.

 

 

  1. تپ چنجر در حالت بی باری

اگرنیاز به تغییر لازم در ولتاژ کم باشد‌، باید تپ چنجر بار را بر روی ترانسفورماتور نصب کنید. تپ چنجر را می توان بعد از جدا کردن کامل ترانسفورماتور از مدار‌، تغییر داد. این نوع تعویض ها معمولا روی ترانسفورماتور توزیع نصب می شوند.

تغییر باید زمانی انجام شود که ترانسفورماتور در حالت خاموش یا بی باری قرار داشته باشد. در ترانسفورماتورهای نوع خشک‌، خنک کنندگی عمدتا با هوای طبیعی صورت می گیرد. برخلاف تپ چنجربارکه خاموش کردن قوس معمولا با روغن محدود می شود و در هنگام روشن بودن ترانسفورماتور انجام می شود، تپ چنجر بی باری فقط در صورت قرار گیری ترانسفورماتور در حالت خاموش انجام می شود.

تمام آنچه که باید درباره تپ چنجرها بدانید

این نوع تپ چنجر غالبا در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که نسبت دور نیاز به تغییر زیادی نداشته باشد و در ترانسفورماتورهای کم مصرف و ولتاژ کم مجاز به استفاده است. در برخی‌، تپ چنجر ممکن است با یک سوئیچ دوار یا کشویی انجام شود. اینکارعمدتا در پروژه هایانرژی خورشیدیانجام می شود.

تپ چنجرهای بی باری در ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا استفاده می شود. سیستم چنین ترانسفورماتورهایی شامل تپ چنجرهایبدون بار در سیم پیچ اصلی است. اینتپ ها کمک می کنند تا تغییرات دریک باند باریک در حدود مقدار اسمیرخ دهند. در چنین سیستم هایی‌، تغییر اغلب در زمان نصب فقط یک بار انجام می شود. با این حال‌،طییکرخداد قطعی ممکن است وضعیت تغییر کند و تپ چنجر تغییر کند تا بتواند هرگونه تغییرات طولانی مدت در مشخصات ولتاژ سیستمرا تبیین کند. توجه داشته باشید که همواره بر اساس نیاز خود نوع مناسبیاز تپ چنجر را انتخاب کنید.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ مهر ۹۸
13902 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0