بررسی تحلیلی و آماری

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی بهمن ۹۷

در یادداشت پیش رو، تحلیل کاملی از نحوه طرح سوالات آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی طراحی بهمن 97 و بررسی آماری این آزمون با مقایسه با آزمون های ادوار قبل ارائه خواهد شد.

کد خبر: 980308002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ - ۸:۴۵ ق.ظ

در یادداشت پیش رو، تحلیل کاملی از نحوه طرح سوالات آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی طراحی بهمن ۹۷ و بررسی آماری این آزمون با مقایسه با آزمون های ادوار قبل ارائه خواهد شد.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی  تاسیسات برقی بهمن ۹۷

۱) تحلیل آزمون

اطلاعات پیش رور، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. آزمون طراحی برق دارای ۶۰ سوال است؛ ولی بدلیل اینکه ممکن است یک سوال با بیش از یک منابع باید جواب داده شود، مجموع تعداد از ۶۰ تجاوز می کند. چند نکته ابتدایی که در این یادداشت باید به آنها توجه داشت:

 • منظور از اخلاق، مقررات، راهنمای ۱۳ و ۱۱۰ به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، کتاب قانون نظام مهندسی، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.
 • منظور از «سنوات قبل»، همان سوالاتی هستند که مراجع متنوعی طرح شده ولی بهترين مرجع براي جواب دادن به به آنها، مطالعه پرسش هاي سالهای پیش آن است.
 • پرسش هاي متفرقه نيز، پرسش ها با دشواري زياد و پرسش هائي که از منابع متفرقه مطرح مي شوند را شامل مي شود.

close

برای مشاور مستقیم با مولف کتابها (مهندس محمدکریمی) تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

 

۱-۱) گروه بندی سوالات ۴ دوره آزمون اخیر

دسته بندی سوالات های آزمون های ۴ دوره قبل (از اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷) طبق منابع آزمون در جدول زیر ارایه شده است.

 

جدول (۱): دسته بندی پرسش های آزمون های طراحی بر مبنای منابع

نظرات خریداران محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی برق مهندس محمد کریمی

براساس نتایج جدول فوق می توان نوشت:

 • تاکنون هیچ پرسش از «مبحث ۱»، «مبحث ۲» و «نشریه ۱۱۰» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح نشده است.
 • تنها یک پرسش«اصول اخلاق حرفه ای» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح شده است.
 • سهم «مبحث ۳»، در آزمون طراحی بین دو تا چهار پرسش در هر آزمون بوده است.
 • آزمون بهمن تنها آزمون طراحی است که هیچ پرسشی از «مبحث ۲۱» طرح نشده است.
 • از آزمون اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷، به صورت یک در میان از «مبحث ۲۲» سوال مطرح شده است.
 • در آزمون بهمن ۹۷، مثل آزمون اردیبهشت ۹۷، سه پرسش از «کتاب قانون نظام مهندسی» طرح شده است.
 • بيشترين تعداد پرسش مطرح شده از «مبحث ۱۳» در آزمون مهر ۹۶ با ۴۰ پرسش بوده و در دو آزمون اخير بيش از ۳۰ پرسش به اين مبحث اختصاص داشته است.
 • بیشترین تعداد پرسش از «راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی» در آزمون بهمن ۹۷، با ۷ پرسش، طرح که برابر کل تعداد پرسش های مطرح شده از این منبع در سه دوره قبل از بهمن ۹۷ می باشد.
 • تعداد پرسش های مطرح شده از «مبحث ۱۳» در بهمن ۹۷ به صورت قابل توجهی افزایش داشته هرچند که تعدادی از این پرسش ها صرفا با مطالعه به متن «مبحث ۱۳» قابل پاسخ گویی نبوده و باید تسلط کاملی به پرسش های سنوات قبل داشت.
 • بیشترین تعداد پرسش از «راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی» در آزمون بهمن ۹۷، با ۷ پرسش، طرح شده است.
 • به جز آزمون اسفند ۹۵، تعداد پرسش های سنوات قبل معمولا حدود ۱۲ پرسش در هر آزمون است.
 • تعداد پرسش های از منابع متفرقه و سخت در آزمون بهمن ۹۷ به صورت چشمگیری کاهش داشته و کمتر از یک سوم تعداد آن در آزمون اردیبهشت ۹۷ بوده است.

 

 

۱-۲) تحلیل  منابع

سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون در شکل زیر تفکیک شده است.

با توجه به شکل، نزدیک به نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق از منابع تخصصی (مباحث ۱۳ و ۱۵) مطرح شده است. بعد از منابع تخصصی، بیشترین پرسش از منابع عمومی (مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ و کتاب قانون) مطرح شده است. منابع فرعی نیز در فاصله بسیار از منابع عمومی در جایگاه سوم است.

با توجه به شکل، بجز آزمون مهر ۹۶، در بقیه آزمون ها حدود ۹ پرسش از منابع عمومی مطرح شده است. از اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷، سهم منابع تخصصی تا سه برابر افزایش یافته است. بیشترین تعداد سوال از منابع فرعی در بهمن ۹۷ طرح شده و برابر کل تعداد سوال در سه دوره قبل از آن است. تعداد سوال سنوات قبل در آزمون اسغند ۹۵ حدود دو برابر آزمونهای بعدی است. تعداد سوالات متفرقه در بهمن ۹۷ افت چشمگیری داشته است.

.

۱-۳) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

 • اهمیت ویژه مبحث ۱۳: از بین دو مبحث مهم ۱۳ و ۱۵ (منابع تخصصی)، سهم مبحث ۱۵ همان ۳ یا ۴ پرسش باقی مانده است اما مبحث ۱۳، همچنان تعداد قابل توجهی از پرسش های آزمون را به خود اختصاص می دهد، این مبحث در آزمون بهمن ۹۷ بیش از نصف سوالات را به خود اختصاص داده است.
 • اشتراک پرسش: ۴۶ پرسش از سوالات آزمون بهمن ۹۷، بین دو صلاحیت طراحی و نظارت مشترک و ۱۴ تاي ديگر نيز اختصاصي صلاحيت طراحی است.
 • پرسش های تصویری: تعداد قابل توجهی از سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷، به صورت تصویری بودند، یعنی طراحان سوال به جای طرح سوال از متن آئین نامه با شبیه سازی آن با شکل های مختلف، میزان تسلط داوطبان را محک زده اند.
 • پرسش های چند آئین نامه ای: برای پاسخ به تعدادی از سوالات آزمون باید بیش از یک آئین نامه و یا حتی بیش از یک مبحث مورد بررسی قرار گیرند.
 • فصل هاي مهم مبحث ۱۳: بیشترین پرسش های آزمون طراحی بهمن ۹۷ از پیوست ۱ و فصل ۷ (۶ پرسش) مطرح شده، سهم سایر فصول عبارت است از: فصل ۲(۱ سوال)، فصل ۳(۲ سوال)، فصل ۵ (۳ سوال)، فصل ۶ (۱ سوال)، فصل ۸ (۳ سوال)، فصل ۹ (۳ سوال)، فصل ۱۰ (۲ سوال)، پيوست ۲ (۱ سوال)، پيوست ۴ (۲ سوال)، پيوست ۵ (۲ سوال)، پيوست ۶ (۱ سوال).

 

۲) راهکارهای کلیدی برای موفقیت در آزمون

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي و تجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

 

۲-۱) منابع عمومی

جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از هشت منبع (شامل کتاب قانون نظام مهندسی، مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲) با حدود ۱۱۰۰ صفحه مطرح می شود

مشخصه های مهم: و سهم ۱۵درصدی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی داشته و آسان ترین گروه سوالات آزمون هستند.

راهکار پیشنهادی:

 • کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصه ای از مهمترین آئین نامه های مبحث عمومی با پاسخ پرسش ها به صورت طبقه بندی شده از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزاران کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۲) منابع اختصاصی

جزئیات منابع: پرسش هایی که از دو مباحث ۱۳ و ۱۵ طرح می شود.

مشخصه های مهم: نزدیک نیمی از سوالات را به خود اختصاص می دهد. مجموع تعداد صفحات این دو مبحث، ۳۰۰ صفحه است.

راهکار پیشنهادی:

 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت): کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵ با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: کلاس درس کاملی برای مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه با حل صدها پرسش ها از اول دوره تا آخرین دوره
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت): معرفی آئین نامه های مهم مباحث ۱۳ و ۱۵ و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره (مهر ۹۶).
 • کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی براساس آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه ۱۱۰ با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: ۲۸ هزار کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۳) منابع فرعی

جزئیات منابع: سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مشخصه های مهم: حدود ۱۰ درصد از سوالات را به خود اختصاص داده و کل تعداد صفحات این منابع، ۱۵۰۰ صفحه است.

راهکار پیشنهادی:

 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه سازی و دسته بندی مهمترین قسمتهاي این منابع با پرسش های مربوط به هر بخش به صورت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.
 • کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی براساس آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه ۱۱۰٫
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: ۲۸ هزار کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۴) آزمون های سنوات قبل

جزئیات منابع: سوالاتی که از کتابها و منابع متنوع مهندسی برق مطرح شده اما بهترین منبع برای آنها تسلط بر پرسش های سالهای قبل است.

مشخصه های مهم: سهم يک پنجمی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می دهد

راهکار پیشنهادی:

 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵ با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث ۱۳ و ۱۵ و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره (مهر ۹۶).
 • کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندی در چند روز منتهی به آزمون
 • رفع اشکال تلگرامی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: آموزش مستقیم و بی واسطه مطالب و رفع اشکال با مدرس دوره.
 • آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: ارائه پرسش های کاملا استاندارد و همگن با آزمون اصلی.

 

۲-۵) پرسش های متفرقه

 • جزئیات منابع: دشوارترين گروه از مجموعه پرسش های آزمون هستند که منبع خاصی برای آن وجود ندارد.
 • مشخصه های مهم: حدود ۱۰ درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوب می شود، در این کتاب ارائه شده است.

 

برای مشاهده جزئیات محصولات کلیک کنید

۳) کارنامه

براساس جدول فوق، به جز ۷ پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در  جدول زير، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ خرداد ۹۸
3117 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0