نمای ساختمان در نظام مهندسی بررسی نمای شیشه ای

نمای ساختمان در نظام مهندسی

نمای ساختمان بخشی از جداره خارجی ساختمان که در معرض دید قرار دارد. نمای شیشه ای نمایی که دارای پوشش حداقل 60 درصد از شیشه باشد، و به دو دسته نمای شیشه ای پیوسته که دارای سطوحی از شیشه بطوریکه در تقسیم آن به 20 مترمربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگردر بین نباشد.و نمای شیشه ای ناپیوسته سطوحی ازشیشه بطوریکه درتقسیم آن به 20 مترمربع و بیشتر جداکننده هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد، تقسیم میشود.

کد خبر: 980123008 تاریخ انتشار: جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ - ۴:۳۷ ب.ظ

نمای ساختمان بخشی از جداره خارجی ساختمان که در معرض دید قرار دارد. نمای شیشه ای نمایی که دارای پوشش حداقل ۶۰ درصد از شیشه باشد، و به دو دسته نمای شیشه ای پیوسته که دارای سطوحی از شیشه بطوریکه در تقسیم آن به ۲۰ مترمربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگردر بین نباشد.و نمای شیشه ای ناپیوسته سطوحی ازشیشه بطوریکه درتقسیم آن به ۲۰ مترمربع و بیشتر جداکننده هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد، تقسیم میشود. استفاده از شیشه های بازتابی در نماهای شیشه ای ساختمان های همجوار بزرگراهها و شریان های اصلی عبوری شهر مزاحم برای رانندگان است.به نحوی طراحی ساخته شود که تمام سطوح خارجی و نمای آن دربرابر عوامل جوی متعارف درمنطقه اقلیمی و جفرافیایی مورد نظر، مانند یخبندان، کج باران، تابش آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهای مضر مقاومت کافی داشته باشد.

نمای ساختمان در  نظام مهندسی

 

نمای ساختمان: بخشی از جداره خارجی ساختمان است که در معرض دید قرار دارد.

نمای شیشه ای: در صورتی که نمای ساختمان دارای پوشش حداقل ۶۰ درصد از شیشه باشد نمای شیشه ای نامیده و به دو دسته تقسیم میشود:

نمای شیشه ای پیوسته: به نمای شیشه ای اطلاق می گردد که دارای سطوحی از شیشه باشد، بطوریکه در تقسیم آن به ۲۰ متر مربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگردر بین نباشد.

نمای شیشه ای ناپیوسته: به نمای شیشه ای اطلاق می گردد که دارای سطوح شیشه ای باشد که در تقسیمات ۲۰ متر مربعی آن، جداکننده هائی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.

نظام مهندسی معماری

آزمون نظام مهندسی معماری

تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روش های مناسب ایمن، بهداشتی و بادوام و با رعایت مقررات نماسازی شود.

ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تاسیسات و سایر الحاقات تمام سطوح نمایان آن و همچنین تناسبات حجم ساختمان، از نظر رعایت الزامات مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شکل جداره های نورگذر و پنجره ها،پیش آمدگی ها، فضاهای نیمه باز مانند بالکن ها و …با مقررات ملی ساختمان و ضوابط مصوب توسعه و عمران شهری منطبق و بسته به نوع تصرف و موقعیت قرارگیری آن با محیط اطراف و ساختمان های همجوار هماهنگ باشد. طراحی و اجرای ساختمان ها باید به صورتی باشد که حجم و نما و سایر جزئیات نمایان آنها در تناسب با هویت و موقعیت خیابان، محله، مظاهر فرهنگی، طبیعی و ویژگی های ارزشمند محیط از جمله سیمای شهری مورد نظر، مشخصات بصری ساختمان های موجود شاخص، چشم اندازها و عوارض طبیعی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی باشد.

استفاده از شیشه های بازتابی در نماهای شیشه ای ساختمان های همجوار بزرگراه ها و شریان های اصلی عبوری شهر، مشروط به عدم مغایرت با سایر مفاد این مقررات و عدم مزاحمت بصری یا درخشندگی مزاحم برای رانندگان است. درتمام ساختمان های دارای نمای شیشه ای، در نظر گرفتن تجهیزات یا تمهیدات مناسب جهت نظافت نما از جبهه ی بیرونی به گونه ای که در نما و حجم ساختمان تاثیر نا مطلوب نگذارد الزامی است. انتخاب نوع، تعداد لایه ها و ضخامت شیشه باید مطابق با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی ایران صورت پذیرد.

استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی مشرف به معابر ممنوع است.

در ساختمان های مسکونی گروه ۷،۶ و ۸، دارای نمای شیشه ای پیوسته، رعایت فاصله افقی حداقل ۲٫۰۰متر بین نمای شیشه ای پیوسته تا حد محدوده زمین الزامی است.

تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از ۰٫۹ متر و مساحت بیش از ۱٫۵۰ مترمربع که در مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند، باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشد.

نمای ساختمان در نظام مهندسی

مصالح نما باید بدون مغایرت با مقررات و آیین نامه های سازه ای، به سازه یا ساختارهای اصلی ساختمان اتصال کافی و مناسب داشته باشد تا خطر جدا شدن و فرو ریختن نما بوجود نیاید.

علامت گذاری نصب هرگونه تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی و نمای ساختمان تابع الزامات مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان است.ساختمان باید به نحوی طراحی و با مصالح و روش هایی ساخته شود که تمام سطوح خارجی و نمای آن ضمن انطباق با الزامات مبحث پنجم و استانداردهای ملی مصالح ساختمانی، در برابر عوامل جوی متعارف در منطقه اقلیمی و جفرافیایی مورد نظر، مانند یخبندان، کج باران، تابش آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهای مضر مقاومت کافی داشته باشد و با عملیات نگهداری و تعمیرات لازم، دوام و کارایی آن حفظ شود.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ فروردین ۹۸
14147 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0