اصلاحیه ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق دفتر مقررات ملی منتشر کرد

اصلاحیه ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان «حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق» (سال ۱۳۹۵)

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز، مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اصلاحیه ای به ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان «‌حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق» (سال ۱۳۹۵) اعمال کرد.

کد خبر: 971205013 تاریخ انتشار: یکشنبه ۵ اسفند ۹۷ - ۳:۰۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز، مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اصلاحیه ای به  ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان «‌حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق» (سال ۱۳۹۵) اعمال کرد. جزئیات این اصلاحیه عبارت است از:

اصلاحیه ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

اصلاحیه ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

اصلاحیه ویرایش سوم مقررات ملی  ساختمان «حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق» (سال ۱۳۹۵)

 

  1. مطابق مصوبه جلسه کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۶ و ۹۷/۱۰/۲۳٫ اصلاحیه زیر برای تعیین تعداد راه پله در تصرف های حرفه ای/اداری تعیین شد:

– در خصوص بند ۳-۶-۳-۳-۱۸ ساختمان های با یک خروج (صفحه ۷۸ مبحث سوم، ویرایش سوم، ۱۳۹۵) مقرر شد تا توضیح زیر اضافه شود:

« تصرف های حرفه ای / اداری با جمعیت حداکثر ۳۰ نفر متصرف در هر طبقه، نظیر مطب های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، دفاتر مهندسی، دفاتر وکلا که در مجموعه های مسکونی آپارتمانی قرار دارند، با رعایت شرایط مندرج در بند ۳-۶-۱۱-۲-۴ برای آپارتمان های مسکونی مجاز است یک راه پله داشته باشد. این بند نباید برای مراکز خدماتی پرتردد و دفاتری که از نوع تجمعی محسوب یا تشخیص داده می شوند، مانند دفاتر خدمات دولتی پرتردد، خدمات الکترونیک و نظایر آن به کار رود.»

اصلاحیه ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

۲٫جدول ۴۳ ردیف ص ـ ۲ (مبحث ۳ ویرایش سوم  ۱۳۹۵) عنوان مساحت دو بار ذکر شده بود:

صـ ۲طبقاتم.ن۱۱۵۳۴۳۵۳۲
مساحتم.نم.ن۳۵۰۰۲۱۰۰۲۶۵۰۱۶۵۰۴۷۰۰۱۹۵۰۱۲۰۰
مساحتم.نم.ن۳۵۰۰۲۱۰۰۲۶۵۰۱۷۵۰۳۳۵۰۱۶۵۰۸۵۰

 

که مطابق جدول زیر اصلاح می گردد:

صـ ۲طبقاتم.ن۱۱۵۳۴۳۵۳۲
مساحتم.نم.ن۳۵۰۰۲۱۰۰۲۶۵۰۱۶۵۰۴۷۰۰۱۹۵۰۱۲۰۰

 

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۵ اسفند ۹۷
12179 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
2 0