تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بررسی تحلیلی و آماری

تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن ۹۷

نگاه آماری و تحلیل کیفی و کمی سوالات آزمون نظام مهندسی، تاثیر بسزائی در نحوه مطالعه داوطلبان و اتخاذ راهکارهای بهینه برای مطالعه می شود، از این رو، همچون دوره های پیشین، در این یادداشت تحلیل جامع و کاملی از آزمون نظام مهندسی برق بهمن 97 صلاحیت نظارت ارائه می شود.

کد خبر: 190630001 تاریخ انتشار: شنبه ۸ تیر ۹۸ - ۹:۱۴ ب.ظ

نگاه آماری و تحلیل کیفی و کمی سوالات آزمون نظام مهندسی، تاثیر بسزائی در نحوه مطالعه داوطلبان و اتخاذ راهکارهای بهینه برای مطالعه می شود، از این رو، همچون دوره های پیشین، در این یادداشت تحلیل جامع و کاملی از آزمون نظام مهندسی برق بهمن ۹۷ صلاحیت نظارت ارائه می شود.

تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت  تاسیسات برقی بهمن ۹۷

۱) تحلیل آزمون

اطلاعات پیش رور، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. آزمون نظارت برق دارای ۶۰ سوال است؛ ولی بدلیل اینکه ممکن است یک سوال با بیش از یک منابع باید جواب داده شود، مجموع تعداد از ۶۰ تجاوز می کند. چند نکته ابتدایی که در این یادداشت باید به آنها توجه داشت:

 • منظور از اخلاق، مقررات، راهنمای ۱۳ و ۱۱۰ به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، کتاب قانون نظام مهندسی، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.
 • منظور از «سنوات قبل»، همان سوالاتی هستند که مراجع متنوعی طرح شده ولی بهترين مرجع براي جواب دادن به به آنها، مطالعه پرسش هاي سالهای پیش آن است.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

منابع آزمون پایه ۳ نظام مهندسی برق

 • پرسش هاي متفرقه نيز، پرسش ها با دشواري زياد و پرسش هائي که از منابع متفرقه مطرح مي شوند را شامل مي شود.
close

برای مشاور مستقیم با مولف کتابها (مهندس محمدکریمی) تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

 

۱-۱) گروه بندی سوالات ۴ دوره آزمون اخیر

دسته بندی سوالات های آزمون های ۴ دوره قبل (از اسفند ۹۵ تا بهمن ۹۷) طبق منابع آزمون در جدول زیر ارایه شده است.

جدول (۱): دسته بندی پرسش های آزمون های نظارت بر مبنای منابع

 

براساس نتایج جدول فوق می توان نوشت:

 • تاکنون هیچ پرسش از «اصول اخلاق حرفه ای» و «مبحث ۱» در آزمون نظارت تاسیسات برقی مطرح نشده است.
 • سهم «مبحث ۳»، در آزمون نظارت ماکزيمم يک پرسش در هر آزمون بوده است.
 • آزمون مهر ۹۶ تنها آزمون نظارت است که هیچ پرسشی از «مبحث ۱۲» و «مبحث ۲۲» طرح نشده است.
 • از «مبحث ۲۱» تنها يک سوال در اولين دوره آزمون صلاحيت نظارت (اسفند ۹۵) مطرح شده است.
 • در ۳ دوره اخیر، ۳ پرسش از «کتاب قانون نظام مهندسی» در هر آزمون طرح شده است.
 • بيشترين تعداد پرسش مطرح شده از «مبحث ۱۳» در آزمون مهر ۹۶ با ۴۰ پرسش بوده و در دو آزمون اخير بيش از ۳۰ پرسش به اين مبحث اختصاص داشته است.
 • بیشترین تعداد پرسش از «راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی» در آزمون بهمن ۹۷، با ۷ پرسش، طرح شده است.
 • تعداد پرسش های مطرح شده از «نشریه ۱۱۰» در آزمون بهمن ۹۷، کمتر از آزمون ارديبهشت ۹۷ بوده است.

۱-۲) تحلیل  منابع

سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون در شکل زیر تفکیک شده است.

با توجه به شکل، بيش از نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق از منابع تخصصی (مباحث ۱۳ و ۱۵) مطرح شده است. بعد از منابع تخصصی، بیشترین پرسش از سنوات قبل مطرح شده است. سومین گروهی که بیشترین سهم را در آزمون نظارت برق دارند، منابع عمومی (مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ و کتاب قانون) است.

با توجه به شکل، در آزمون ارديبهشت ۹۷، تعداد سوالات عمومي ۱۴ بوده و در سه آزمون ديگر دقيقا نصف همين عدد است. منابع فرعي در آزمون بهمن ۹۷، بيشترين تعداد سوال را تاکنون بدست آورده است. به جز اولين دوره آزمون نظارت (اسفند ۹۵)، در ساير آزمونها، تعداد سوالات متفرقه از ۲ تجاوز نکرده است. تعداد سوالات تخصصي دو آزمون ارديبهشت و بهمن ۹۷ نزديک بهم است.

.

۱-۳) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

 • اهمیت ویژه مبحث ۱۳: از بین دو مبحث مهم ۱۳ و ۱۵ (منابع تخصصی)، سهم مبحث ۱۵ همان ۵ پرسش باقی مانده است اما مبحث ۱۳، همچنان تعداد قابل توجهی از پرسش های آزمون را به خود اختصاص می دهد. هر چند تعداد پرسش های این مبحث، نسبت به آزمون مهر ۹۶، کمتر شده اما همچنان بیش از نصف سوالات را به خود اختصاص می دهد.
 • اشتراک پرسش: ۳۰ پرسش از سوالات آزمون بهمن ۹۷، بین دو صلاحیت طراحی و نظارت مشترک و ۳۰ تاي ديگر نيز اختصاصي صلاحيت نظارت است.
 • فصل هاي مهم مبحث ۱۳: بیشترین پرسش های آزمون نظارت بهمن ۹۷ از پیوست ۱ و فصل ۷ (۶ پرسش) مطرح شده، سهم سایر فصول عبارت است از: فصل ۲(۱ سوال)، فصل ۳(۲ سوال)، فصل ۵ (۳ سوال)، فصل ۶ (۱ سوال)، فصل ۸ (۳ سوال)، فصل ۹ (۳ سوال)، فصل ۱۰ (۲ سوال)، پيوست ۲ (۱ سوال)، پيوست ۴ (۲ سوال)، پيوست ۵ (۲ سوال)، پيوست ۶ (۱ سوال).

 

۲) راهکارهای کلیدی برای موفقیت در آزمون

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي و تجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

 

۲-۱) منابع عمومی

 • جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از هشت منبع (شامل کتاب قانون نظام مهندسی، مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲) با حدود ۱۱۰۰ صفحه مطرح می شود
 • مشخصه های مهم: و سهم ۱۵درصدی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی داشته و آسان ترین گروه سوالات آزمون هستند.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصه ای از مهمترین آئین نامه های مبحث عمومی با پاسخ پرسش ها به صورت طبقه بندی شده از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزاران کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۲) منابع اختصاصی

 • جزئیات منابع: پرسش هایی که از دو مباحث ۱۳ و ۱۵ طرح می شود.
 • مشخصه های مهم: نزدیک نیمی از سوالات را به خود اختصاص می دهد. مجموع تعداد صفحات این دو مبحث، ۳۰۰ صفحه است.
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت): کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵ با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت: کلاس درس کاملی برای مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه با حل صدها پرسش ها از اول دوره تا آخرین دوره
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت): معرفی آئین نامه های مهم مباحث ۱۳ و ۱۵ و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره (مهر ۹۶).
 • کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت: کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت نظارت براساس آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه ۱۱۰ با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: ۲۸ هزار کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۳) منابع فرعی

 • جزئیات منابع: سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • مشخصه های مهم: حدود ۱۰ درصد از سوالات را به خود اختصاص داده و کل تعداد صفحات این منابع، ۱۵۰۰ صفحه است.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه سازی و دسته بندی مهمترین قسمتهاي این منابع با پرسش های مربوط به هر بخش به صورت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.
 • کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت: کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت نظارت براساس آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵، راهنمای مبحث ۱۳ و نشریه ۱۱۰٫
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: ۲۸ هزار کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۴) آزمون های سنوات قبل

 • جزئیات منابع: سوالاتی که از کتابها و منابع متنوع مهندسی برق مطرح شده اما بهترین منبع برای آنها تسلط بر پرسش های سالهای قبل است.
 • مشخصه های مهم: سهم يک پنجمی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می دهد
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث ۱۳ و ۱۵ با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث ۱۳ و ۱۵ و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره (مهر ۹۶).
 • کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندی در چند روز منتهی به آزمون
 • رفع اشکال تلگرامی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: آموزش مستقیم و بی واسطه مطالب و رفع اشکال با مدرس دوره.
 • آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: ارائه پرسش های کاملا استاندارد و همگن با آزمون اصلی.

 

۲-۵) پرسش های متفرقه

 • جزئیات منابع: دشوارترين گروه از مجموعه پرسش های آزمون هستند که منبع خاصی برای آن وجود ندارد.
 • مشخصه های مهم: حدود ۱۰ درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوب می شود، در این کتاب ارائه شده است.

برای مشاهده جزئیات محصولات کلیک کنید

 

۳) کارنامه

طبق نتایج بدست و اطلاعات جدول زیر، راهکارهای ارائه شده در بخش قبل کاملا موثر و عملیاتی هستند. کلمات فيلم، درسنامه، کليدواژه، پلاس، تشريح و آ.آزمايشي به ترتيب معرف فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب میکرو تاسیسات برقی و آزمون های آزمایشی تاسیسات برقیاست. حروف ص و ف به ترتیب گویای صفحه و فصل و در آزمون آزمايشي هم شماره آزمون (شماره پرسش) است.

براساس جدول فوق، به جز ۷ پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در  جدول زير، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ تیر ۹۸
1615 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0