توضیحات

این محصول شامل پنج جزوه زیر است:جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

فهرست موضوعی و کلیدی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

فهرست کلیدی و کلید واژه­ای مباحث مقررات ملی ویژه منابع

اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري

اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور (نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

قانون و آئین نامه حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها

عناوین و سرفصل های دوره آموزشی برای ارتقا نظام مهندسی رشته شهرسازی

آیین نامه حدود و وظایف و تشكیلات تهیه نقشه املاك بصورت كاداستر

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

منبع: www.Karimi.site

۲۰ آذر ۹۵
4716 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0