اطلاعات کاربردی کارشناسی رسمی

آزمون های ورود به حرفه مهندسان اطلاعات کامل آزمون کارشناسی رسمی کد خبر 961206027

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی رسمی

کارت ورود به جلسه آزمون باید قبل از آزمون توسط داوطلب از سایت کانون کارشناسان رسمی دانلود و پرینت گرفته شود.

۶ اسفند ۹۶ 2177 بازدید بدون نظر ادامه مطلب