توضیحات

کتاب درسنامه آزمون‌ کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات منبع کامل بخش تاسیسات مکانیکی آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضاییه محسوب می شود. این کتاب مناسب برای آزمون های زیر است:

کتاب درسنامه آزمون‌ کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات

کتاب درسنامه آزمون‌ کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات

کتاب درسنامه آزمون‌  کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و کارخانجات (کتاب دوم: تاسیسات مکانیکی)

کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی

کارشناس رسمی قوه قضاییه تاسیسات ساختمانی

کارشناس رسمی دادگستری برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

کارشناس رسمی قوه قضاییه برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

این کتاب در یازده فصل تدوین شده است که عبارتند از:

فصل اول. گرمایش: در فصل نخست اطلاعات کامل آزمون شامل انتخاب سيستم مناسب گرمايش ساختمان‌ها، محاسبات بارهای گرمايی و موتورخانه‌های آبهای گرم و داغ می باشد.

فصل دوم. بخار- تولید و انتقال: مهمترین بخشهای این فصل را می توان بخار، مقایسه انتقال حرارت توسط آب و بخار، انواع بخار، موتورخانه بخار، فلودياگرام سيستم توليد بخار، ديگ‌های بخار، دی اریتور، پمپ تغذيه دیگ بخار، مخزن كندانس و چاله كندانس، پمپ كندانس، لوله‌كشی بخار، تله‌های بخار، مبدل‌های بخار، بلودان تانك و فلش تانك، سپريتور، دي‌يونايزر و كيفيت آب سیستم بخار برشمرد.

فصل سوم. هوارساني و تعويض هوا: مشخصات هوا، فيلتر، تعويض هوا، هواساز، كانال ‌كشي، فن‌ا و بادزن‌، دريچه‌ و نكات اجرايي در اين فصل ارائه شده است.

فصل چهارم. آب و آبرساني: در چهارمين فصل از کتاب آب، آب رساني و صرفه جويي در مصرف آب مورد بحث قرار گرفته است.

فصل پنجم. فاضلاب و آب باران ساختمان: تمرکز اصلي اين فصل روي مباحث فاضلاب، هواكش فاضلاب و لوله‌ كشي آن، لوازم بهداشتي، جزئيات اجرايي و مقررات و آب باران مي باشد.

فصل ششم. سایکرومتری: مفهوم سایکرومتری به همراه دماي خشک، دماي تر يا مرطوب، دماي نقطه شبنم، رطوبت هاي نسبي و مخصوص، آنتالپي، انحراف آنتالپي و حجم مخصوص، در فصل ششم ارائه شده است.

فصل هفتم. تبريد: در این فصل تمرکز اصلی روی محاسبه بار سرمايي، سيستم‌ خنك‌كاري، موتورخانه تبريد، چيلر، برج‌ خنك كن، پمپ سيركولاتور و لوله‌كشي آب مسير چيلر و آب مسير برج خواهد بود.

فصل هشتم. دستگاه‌ هاي گرمايشي و سرمايشي مستقل: دستگاه هاي گرم‌کننده و خنک کننده در فصل هشتم کتاب کتاب درسنامه آزمون کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین کارخانجات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل نهم. هواي فشرده: مفهوم و کاربرد هوای فشرده و کمپرسورخانه در این فصل قابل مشاهده است.

فصل دهم. اطفاء حریق: بعد از كلاس‌بندي آتش‌سوزي براساس نوع مواد آتش‌زا در این فصل مفاهیم مهمی مانند انواع فضاها از نظر خطرپذيري، سيستم اعلام حريق و اجزاء و روش‌ هاي عمومي اطفاء حريق تشریح خواهد شد.

فصل یازدهم. گازرسانی: در آخرین فصل کتاب آشنایی با گاز طبیعی، تقسيم‌ بندي ساختمان ها، لوله ‌كشي گاز، تجهيزات گاز رساني و وسايل گاز سوز و مقررات مربوطه، آزمايش سيستم لوله ‌كشي، طراحی و نقشه‌ کشی و تعیین قطر لوله‌های گاز و اثرات استنشاق گاز مونواكسيد كربن بر سلامتي انسان ارائه می گردد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

۱۷ بهمن ۹۶
1851 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0