اخبار کارشناسی رسمی

آزمون های ورود به حرفه مهندسان مشاهده کارت ورود به جلسه کد خبر 961206028

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی رسمی ۹۶

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی رسمی قوه قوضائیه 96 قابل مشاهده می باشد.

۶ اسفند ۹۶ 2250 بازدید 2 نظر ادامه مطلب
آزمون کارشناسی رسمی کد خبر 961018012

آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه ۹۶

مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، ‌از بين واجدين شرايط مندرج در اين آگهي نسبت به جذب متقاضيان اخذ پروانه كارشناس رسمي از طريق آزمون اقدام به عمل مي آورد.

۱۸ دی ۹۶ 4028 بازدید 2 نظر ادامه مطلب