منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت) منابع نظارت معماری

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت)

در این نوشته، منابع آزمون نظام مهندسی معماری صلاحیت نظارت قابل خرید و دانلود است.

کد خبر: 960515004 تاریخ انتشار: شنبه ۱۳ مرداد ۹۷ - ۲:۰۷ ب.ظ

در این نوشته، منابع آزمون نظام مهندسی معماری صلاحیت نظارت قابل خرید و دانلود است.

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد: ویرایش سال ۹۲ «کلیک کنید»

خرید مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد: ویرایش سال ۹۲

دانلود مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد: ویرایش سال ۹۲

غلط نامه مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد: ویرایش سال ۹۲

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي): ویرایش سال ۹۲ «کلیک کنید»

خرید مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي): ویرایش سال ۹۲

دانلود مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي): ویرایش سال ۹۲

غلط نامه مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي): ویرایش سال ۹۲

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا) «کلیک کنید»

خرید راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دانلود راهنمای جوش و اتصالات جوشی

راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي: ویرایش سال ۹۲ «کلیک کنید»

خرید راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي: ویرایش سال ۹۲ 

دانلود راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي: ویرایش سال ۹۲

راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي): ویرایش سال ۹۲ «کلیک کنید»

خرید راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي): ویرایش سال ۹۲ «کلیک کنید»

دانلود راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي): ویرایش سال ۹۲ «کلیک کنید»

سایر منابع «کلیک کنید»

گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

روشها و مسائل اجرايي

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

– براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ مرداد ۹۷
15176 بازدید
24 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0

نظر خود را بگذارید

لیست نظرات