مبحث 13 سال 95 مبحث سيزدهم

مبحث ۱۳ (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) مقررات ملي ساختمان-ویرایش سال ۹۵

توسعه و پیشرفت فن‌آوری‌های جدید و اثر آن در صنعت ساختمان، گسترش شیوه‌ها و روش‌های جدید در مبانی و طراحی ساختمان و استفاده گسترده از سیستم‌های جدید الکتریکی، الکترونیکی، تجهیزات و دستگاه‌ها در تأسیسات برقی ساختمان‌ها و نیز منظور نمودن مفاد ویرایش‌های جدید مقررات و استانداردهای معتبر، لزوم بازنگری در ویرایش دوم (بازنگری اول- سال1382) را ضروری نمود.

کد خبر: 960414002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ - ۲:۴۳ ق.ظ

توسعه و پیشرفت فن‌آوری‌های جدید و اثر آن در صنعت ساختمان، گسترش شیوه‌ها و روش‌های جدید در مبانی و طراحی ساختمان و استفاده گسترده از سیستم‌های جدید الکتریکی، الکترونیکی، تجهیزات و دستگاه‌ها در تأسیسات برقی ساختمان‌ها و نیز منظور نمودن مفاد ویرایش‌های جدید مقررات و استانداردهای معتبر، لزوم بازنگری در ویرایش دوم (بازنگری اول- سال۱۳۸۲) را ضروری نمود.مبحث ۱۳ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مبحث ۱۳ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

لازم به ذکر است که کلیه پیوست‌های این مبحث الزامی بوده و رعایت آن‌ها اجباری است و همچنین در مدت اعتبار این مبحث چنانچه مقررات و استانداردها و یا ویرایشهای جدیدی از آنها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استاندارد و معیارهای جدید در ویرایش جاری خواهد بود. بر این اساس تغییرات عمده در بازنگری این مبحث حاصل شد که مهمترین و عمده‌ترین سرفصل‌های آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد.

 دانلود فايل PDF مبحث ۱۳(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

 دانلود فایل اصلاحات مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان

خريد مبحث۱۳ (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

کتاب آموزش مبحث ۱۳ با پرسش های طبقه بندی شده

فیلم آموزش مبحث ۱۳ با پرسش های طبقه بندی شده

– ویرایش کلی متن، بازنگری در تعاریف، تکمیل لیست استانداردها و اصطلاحات
– گسترش حوزه شمول این مبحث به سیستم‌های جدید در تأسیسات برقی
– بازنگری در مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها و بروزرسانی مبحث
– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل ” اصول اساسی در تأسیسات برق”
– بازنگری و تکمیل فصول اصول طراحی تأسیسات برق، نصب و برپایی و برآورد درخواست نیروی برق
– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصول منابع تأمین نیروی برق، نیروی برق اضطراری و نیروی برق ایمنی
– بازنگری و تکمیل فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل مدارها (کابل‌کشی- سیم‌کشی)
– بازنگری عمده در فصول تأسیسات جریان ضعیف و بروزرسانی این سیستم‌ها و اضافه نمودن بخش‌ها و سیستم‌های جدید
– بازنگری و تکمیل فصل محیط‌های عادی و مخصوص
– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل محیط‌های نمناک و مرطوب
– بازنگری و تکمیل فصل نقشه‌ها و مدارک
– بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در پیوست ۱ مبحث، شامل سیستم‌های نیرو، سیستم اتصال به زمین، سطح مقطع هادی‌های حفاظتی، حفاظتی- خنثی، هم‌بندی اصلی و اضافی، الکترودهای اتصال زمین
– بازنگری و تکمیل پیوست ۲ مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
– بازنگری و تکمیل پیوست ۳ مبحث، شامل مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
– اضافه شدن پیوست ۴ به مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
– اضافه شدن پیوست ۵ به مبحث، شامل مبانی عمومی بانک خازن
– اضافه شدن پیوست ۶ به مبحث، شامل درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی
– اضافه شدن پیوست ۷ به مبحث، شامل حریم شبکه‌های برق
– اضافه شدن پیوست ۸ به مبحث، شامل محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
در انتها کمیته تخصصی از کلیه مهندسان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و صاحب‌نظران که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید. بدیهی است در صورت دریافت نظرات و پیشنهادات جدید دیگر، کمیته تخصصی آن‌ها را حفظ و مجدداً مورد بررسی قرار داده و در ویرایش جدید، مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.

فهرست مطالب
۱۳-۱ مبانی عمومی

۱۳-۲ کلیات
۱۳-۲-۱ دامنه کاربرد
۱۳-۲-۲ هدف
۱۳-۲-۳ تعاریف عمومی

۱۳-۳ اصول اساسی در تأسیسات برق
۱۳-۳-۱ اصول حفاظت
۱۳-۳-۲ طراحی
۱۳-۳-۳ انتخاب تجهیزات الکتریکی
۱۳-۳-۴ نصب و برپایی
۱۳-۳-۵ آزمون‌های اولیه و کنترل

۱۳-۴ برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)
۱۳-۴-۱ کلیات مبحث 13 (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) مقررات ملي ساختمان-ویرایش سال 95
۱۳-۴-۲ برآورد توان کل نصب شده
۱۳-۴-۳ غیر هم‌زمانی مصارف و تخمین ضریب هم‌زمانی

۱۳-۵ منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)
۱۳-۵-۱ کلیات
۱۳-۵-۲ تأسیسات انشعاب برق فشارضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)
۱۳-۵-۳ انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)
۱۳-۵-۴ اتصال زمین
۱۳-۵-۵ نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)
۱۳-۵-۶ نیروی برق ایمنی

۱۳-۶ تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
۱۳-۶-۱ کلیات
۱۳-۶-۲ تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

۱۳-۷ مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی)
۱۳-۷-۱ کلیات
۱۳-۷-۲ کابل‌ و کابل‌کشی
۱۳-۷-۳ سیم کشی

۱۳-۸ تجهیزات سیم‌کشی
۱۳-۸-۱ کلیات
۱۳-۸-۲ کلیدها
۱۳-۸-۳ پریزها

۱۳-۹ تأسیسات جریان ضعیف
۱۳-۹-۱ کلیات
۱۳-۹-۲ سیستم تلفن
۱۳-۹-۳ سیستم‌های احضار، در بازکن (ارتباط صوتی و یا صوتی – تصویری) و زنگ اخبار
۱۳-۹-۴ سیستم اعلام‌حریق
۱۳-۹-۵ سیستم صوتی و اعلام خطر
۱۳-۹-۶ سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره
۱۳-۹-۷ شبکه‌ کامپیوتر
۱۳-۹-۸ سیستم‌ مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
۱۳-۹-۹ الزامات سایر سیستم‌های جریان‌ضعیف

۱۳-۱۰ محیط‌های عادی و مخصوص
۱۳-۱۰-۱ کلیات
۱۳-۱۰-۲ محیط‌های باشرایط عادی (محیط‌های خشک)
۱۳-۱۰-۳ محیط‌های نمناک – محیط‌های مرطوب
۱۳-۱۰-۴ حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن
۱۳-۱۰-۵ استخر
۱۳-۱۰-۶ سونای خشک
۱۳-۱۰-۷ سونای بخار
۱۳-۱۰-۸ محیط‌های گرم
۱۳-۱۰-۹ محیط‌های مخصوص دیگر

۱۳-۱۱ محتوای نقشه‌ها ومدارک فنی طرح تأسیسات برقی
۱۳-۱۱-۱ کلیات

پیوست۱- سیستم‌های نیروی برق
پ ۱-۱ کلیات
پ ۱-۲ مشخصه‌های اصلی سیستم TN
پ ۱-۳ سطح مقطع هادی خنثی
پ ۱-۴ سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی
پ ۱-۵ سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی
پ ۱-۶ سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی
پ ۱-۷ هادی اتصال زمین
پ ۱-۸ ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین
پ ۱-۹ مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین
پ ۱-۱۰ الکترود زمین

پیوست ۲- مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
پ ۲-۱ کلیات
پ ۲-۲ استاندارد روشنایی داخلی
پ ۲-۳ نحوه استفاده
پ ۲-۴ نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی
پ۲-۵ جدول شدت روشنایی اماکن بر حسب لوکس

پیوست ۳ – مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
پ ۳-۱ کلیات
پ ۳-۲ اصول و مبانی عمومی
پ ۳-۳ حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی
پ ۳-۴ مدارهای توزیع
پ ۳-۵ مدارهای نهایی

پیوست ۴ – مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
پ ۴-۱ کلیات
پ۴-۲ سیستم‌های مرتبط با سیستم اعلام حریق

پیوست ۵ – مبانی عمومی بانک خازن
پ ۵-۱ کلیات

پیوست ۶ – درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی پ ۶-۱ کلیات

پیوست ۷ – حریم شبکه‌های برق
پ ۷-۱ کلیات
پ ۷-۲ حریم شبکه برق

پیوست ۸- محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات ‌برقی
پ ۸-۱ کلیات
پ ۸-۲ محتوای نقشه‌های طرح تأسیسات برقی
پ ۸-۳ محتوای مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

پیوست ۹- واژه نامه فارسی – انگلیسی
پیوست ۱۰- مقررات و استانداردهای قابل استفاده

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ تیر ۹۶
5956 بازدید
7 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0