مبحث 2 مبحث دوم

مبحث ۲ (نظامات اداری) مقررات ملی ساختمان-ویرایش سال ۸۴

از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1375 ، آيین نامه و شيوه نامه‌هاي متعددي در زمينه موضوعات مرتبط با اجراي آنها وضع شده است. از محوری‌ترين آيين‌نامه هاي قانون مذكور كه ترتيبات اجراي مقررات ملي ساختمان به موجب آن تعيين مي‌شود، آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون است كه توسط يك گروه كارشناسي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، سا زمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري تهران و برخي تشكلهاي مهندسي تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تسليم گردید و پس از بررسي هاي لازم در تاريخ17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.

کد خبر: 960414028 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ - ۱:۴۴ ب.ظ

از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ و آئين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۷۵ ، آيین نامه و شيوه نامه‌هاي متعددي در زمينه موضوعات مرتبط با اجراي آنها وضع شده است. از محوری‌ترين آيين‌نامه هاي قانون مذكور كه ترتيبات اجراي مقررات ملي ساختمان به موجب آن تعيين مي‌شود، آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون است كه توسط يك گروه كارشناسي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، سا زمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري تهران و برخي تشكلهاي مهندسي تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تسليم گردید و پس از بررسي هاي لازم در تاريخ۱۷/۴/۸۳ از تصیب هیات وزیران گذشت.مبحث ۲ نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

 

مبحث ۲ نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

در اين آيين نامه كه در ۱۱ فصل تدوين شده است ، وظايف تمامي سازمانها، نهادها و مراجع عهده‌دار كنترل مقررات ملي ساختمان در كشور تعيين و ترتيبات اجرايي آن موكول به شيوه‌نامه هايي گرديده است كه بايد ظرف مدت ۶ ماه تدوين و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب برسد ، به همين منظور وزارت مسكن و شهرسازي ضروري ديد كه علاوه بر تهيه شيوه نامه هاي مورد اشاره، ساير شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي قانون را كه در سالهاي قبل تهيه شده بود هماهنگ با آن ، مورد بازنگري قرار داده و يك مجموعه واحدي را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر كه با همكاري نزديك و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسي ساختمان و برخي فرهيختگان دانشگاهي و حرفه اي جامعه مهندسي كشور تدوين گرديده علاوه بر شيوه نامه اجرايي آيين‌نامه ماده ۳۳ و آيين‌نامه اجرايي قانون ، بسياري از ابهامات و مشكلاتي را كه در اجراي قانون وجود داشت مرتفع و براي آنها تكليف روشني تعيين شده است.

اين مجموعه شيوه نامه ها كه در هشت فصل تدوين گرديده و حاوي دفترچه اطلاعات  فني ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز مي‌باشد ، در تاريخ ۱۸/۲/۸۴ به وزارت كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مسكن و شهرسازي استانها و ساير مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گرديد. تا با اجراي مفاد آن توسط همه دست اندركاران ساختمان و ايجاد هماهنگي لازم بين شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازما نهاي نظام مهندسي ساختمان استا نهاي كشور يك نظام كارآمد ملي براي اعمال مقررات ملي ساختمان و ارتقاي كيفيت به وجود آيد و با كنترل نمودن نحوة اجراي ساختمان موجبات اطمينان از ايمني، بهداشت، بهر ه‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آيد و بهره‌وري سهم عظيمي از سرمايه هاي ملي كشور كه در احداث بنا به كار مي رود را افزايش دهد.

 دانلود فايل PDF مبحث ۲(نظامات اداری)

 

فهرست مطالب

فصل اول :كليات
پيشگفتار
ماده۱- تعاريف
ماده۲- اهداف
ماده۳- خدمات طراحي، اجرا، نظارت ساختمان
فصل دوم: طراحي ساختمان


ماده۴- طراحي ساختمان
ماده۵- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده۶- طراحان حقوقي ساختمان
فصل سوم: اجراي ساختمان
ماده۷- اجراي ساختمان
ماده۸- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده۹- مجريان حقوقي ساختمان
ماده۱۰- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره ۱و۲و۳ انبوه ساز
ماده۱۱- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده۱۲- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
فصل چهارم: نظارت ساختمان
ماده۱۳- نظارت ساختمان
ماده۱۴- ناظران حقيقي ساختمان
ماده۱۵- ناظران حقوقي ساختمان
ماده۱۶- نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و گردش کارمعرفي ناظران به صاحب كاران و شهرداري،
نحوه دريافت و نظارت،حق‌الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فنی وملکی
مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال طراحي، اجرا و نظارت ساختمان
فصل پنجم: فهرست ‌هاي قيمت خدمات مهندسي و نحوه عمل به ماده۱۲ آيين‌نامه اجرايي
ماده۱۷- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحي و نظارت موضوع ماده هفده آيين‌نامه اجرايي
ماده۱۸- نحوه عمل به ماده ۱۲ آيين‌نامه اجرايي و تبصره‌هاي آن
فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان
ماده۱۹- شناسنامه فني و ملكي ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان
فصل هفتم: شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱
آیين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل هشتم: پيوست مربوط به شيوه‌نامه مجريان ساختمان شامل شرايط عمومي قرارداد مجريان ساختمان، شرايط خصوصي قرارداد مجريان ساختمان و قراردادهاي همسان مجریان ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ تیر ۹۶
2021 بازدید
10 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0