دانلود و خريد مبحث بست و دوم

مبحث ۲۲ (مراقبت و نگهداری ) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال ۹۲

ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل‌های لازم پس از ساخت آن، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور برجای می‌گذارد. اجزای ساختمان شامل بخش‌های مختلف معماری، سازه، تاسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر عوامل ناشی از شرایط جوی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، قصور در نگهداری، بهره‌برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسی‌های ادواری از شرایط بهره‌برداری تاسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان‌های در حال ساخت یا تجدد بنا هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود ازنظر ایمنی و بهداشت شوند.

کد خبر: 960413001 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ - ۳:۲۳ ق.ظ

ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل‌های لازم پس از ساخت آن، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور برجای می‌گذارد. اجزای ساختمان شامل بخش‌های مختلف معماری، سازه، تاسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر عوامل ناشی از شرایط جوی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، قصور در نگهداری، بهره‌برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسی‌های ادواری از شرایط بهره‌برداری تاسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان‌های در حال ساخت یا تجدد بنا هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود ازنظر ایمنی و بهداشت شوند.مبحث بيست و دوم مراقبت و نگهداری

مبحث بيست و دوم مراقبت و نگهداری

از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذیصلاحی که در این مبحث تعیین شده‌اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب دیده نمایند. این مجموعه ویرایش اول مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان “مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها” است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط ومقرراتی است که با رعایت آن‌ها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و پایانی ساختمان‌های موضوع این مبحث فراهم می‌شود. امید است این مجموعه برای مهندسان کشور مفید واقع شده و کمیته تخصصی مبحث بیست ودوم مقررات ملی ساختمان را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهار نظرهای خود بهره‌مند سازند.

 دانلود فايل PDF مبحث ۲۲ (مراقبت و نگهداری)

خريد مبحث ۲۲ (مراقبت و نگهدار)

بزرگترين فروشگاه محصولات آمادگي آزمون نظام مهندسي

 

فهرست مطالب
۲۲-۱ كليات
۲۲-۱-۱ هدف
۲۲-۱-۲ حدود و دامنه كاربرد
۲۲-۱-۳ تعاريف
۲۲-۱-۴ انتخاب بازرس
۲۲-۲ نظامات اداري
۲۲-۲-۱ كليات
۲۲-۲-۲ اجراي مقررات
۲۲-۲-۳ نگهداري

۲۲-۲-۴ ضوابط موجود
۲۲-۲-۵ كيفيت اجرا
۲۲-۲-۶ وظايف مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۲-۷ هماهنگيهاي بازرسي
۲۲-۲-۸ استعلام
۲۲-۲-۹ مصالح، روشها و تجهيزات جايگزين
۲۲-۲-۱۰ آزمايشهاي لازم
۲۲-۲-۱۱ استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده
۲۲-۲-۱۲ تخلفمبحث 22 (مراقبت و نگهداری ) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال 92
۲۲-۲-۱۳ ساختمانها و تجهيزات غيرايمن
۲۲-۲-۱۴ تغيير كاربري
۲۲-۳ معماري و سازه
۲۲-۳-۱ كليات
۲۲-۳-۲ مسئوليت
۲۲-۳-۳ اجزاي سازهاي
۲۲-۳-۴ قسمتهاي خارجي ملك
۲۲-۳-۵ حصاركشي
۲۲-۳-۶ قسمتهاي داخلي ملك
۲۲-۳-۷ حفاظت در برابر خوردگي
۲۲-۳-۸ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۴ نور، تهويه و شرايط سكونت
۲۲-۴-۱ كليات
۲۲-۴-۲ مسئوليت
۲۲-۴-۳ تجهيزات
۲۲-۴-۴ نور
۲۲-۴-۵ تهويه
۲۲-۴-۶ الزامات سكونت
۲۲-۵ تأسيسات مكانيكي
۲۲-۵-۱ كليات
۲۲-۵-۲ تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا
۲۲-۵-۳ موتورخانه و معاينه فني آن
۲۲-۵-۴ دستگاههاي گرم كننده و خنك كننده ويژه
۲۲-۵-۵ دودكشها
۲۲-۵-۶ ذخيرهسازي و لوله كشي سوخت مايع
۲۲-۵-۷ لوله كشي
۲۲-۵-۸ تأسيسات تبريد
۲۲-۵-۹ ساير تأسيسات و تجهيزات
۲۲-۵-۱۰ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۶ تأسيسات بهداشتي
۲۲-۶-۱ كليات
۲۲-۶-۲ تأسيسات توزيع آب مصرفي در ساختمان
۲۲-۶-۳ شبكه فاضلاب بهداشتي
۲۲-۶-۴ لوازم بهداشتي
۲۲-۶-۵ لوله كشي آب باران
۲۲-۶-۶ بست‌ها و تكيه‌گاهها
۲۲-۶-۷ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۷ تأسيسات برقي
۲۲-۷-۱ كليات
۲۲-۷-۲ علل كاهش ايمني
۲۲-۷-۳ مدارك زمان اجرا
۲۲-۷-۴ مطابقت با استانداردها
۲۲-۷-۵ ضوابط نصب
۲۲-۷-۶ عمليات بازرسي
۲۲-۷-۷ بازديد عيني از تأسيسات برقي
۲۲-۷-۸ انجام آزمونها
۲۲-۷-۹ گزارش بازرسي
۲۲-۷-۱۰ نشانه‌گذاري و نصب اعلاميه‌هاي هشداردهنده
۲۲-۷-۱۱ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۷-۱۲ تجهيزات الكتريكي با كاربرد عمومي
۲۲-۸ تأسيسات گازرساني ساختمانها
۲۲-۸-۱ كليات
۲۲-۸-۲ بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۸-۳ بازرسي توسط بازرس
۲۲-۸-۴ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۸-۵ تعميرات و تغييرات شبكه لوله كشي گاز
۲۲-۸-۶ ايمني دوره بهره برداري
۲۲-۸-۷ تخريب و نوسازي ساختمان
۲۲-۸-۸ صدمات وارده به شبكه لوله كشي گاز ساختمان
۲۲-۸-۹ بازسازي اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختمان
۲۲-۸-۱۰ نشت گاز
۲۲-۸-۱۱ قطع جريان گاز
۲۲-۹ حفاظت در برابر حريق
۲۲-۹-۱ كليات
۲۲-۹-۲ الزامات عمومي
۲۲-۹-۳ بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۹-۴ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۱۰آسانسورها و پلكان برقي
۲۲-۱۰-۱ كليات
۲۲-۱۰-۲ الزامات عمومي
۲۲-۱۰-۳ بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۱۰-۴ بازرسي توسط بازرس
۲۲-۱۰-۵ تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلي خاص

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ تیر ۹۶
2996 بازدید
10 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0