مبحث 3 مبحث سوم

مبحث ۳ (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) مقررات ملی ساختمان-ویرایش سال ۹۵

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان‌ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه‌های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان‌ها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به منظور حفظ جان و مال انسان‌ها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است که مهم‌ترین آن عبارتنداز:

کد خبر: 960414027 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ - ۱:۴۱ ب.ظ

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان‌ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه‌های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان‌ها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به منظور حفظ جان و مال انسان‌ها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است که مهم‌ترین آن عبارتنداز:مبحث ۳ حفاظت ساختمانها در مقابل حريق مقررات ملی ساختمان

مبحث ۳ حفاظت ساختمانها در مقابل حريق مقررات ملی ساختمان

– تأمین تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌ها به منظور پیشگیری از بروز حریق
– فراهم ساختن شبکه‌های علائمی محافظ (تشخیص، هشدار، اعلام) و امکانات مهار، کنترل و اطفاء حریق در ساختمان.
– جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر یا معابر به ساختمان.
– پیش‌بینی راه‌های خروج برای خارج شدن به موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکان‌های امن.
– ساختارها، ارتفاعات و مساحت‌ها
براساس تصمیمات متخذه در جلسات کمیته تخصصی مبحث سوم، در نخستین مرحله از تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان پیرامون حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، تأمین ایمنی لازم جهت “حفظ جان انسان‌ها” مورد تأکید بود و به همین دلیل در آن مرحله مقررات و ضوابط مربوط به “راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق” که از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار بود، تدوین و پس از تصویب نهایی در شورای تدوین مقررات ملّی منتشر شد.

 دانلود فايل PDF مبحث ۳(حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)مبحث 3 (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) مقررات ملی ساختمان

ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان شامل مباحثی است که براساس اولویت‌های مورد‌ نظر شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان و با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور از نظر وجود مهارت‌های لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادی کشور منتشر شده است. همچنین توجه به این نکته ضروری است در مواردی که سایر مقررات ملّی ساختمان مانند مقررات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی، لوله‌کشی گاز و سیستم‌های تهویه محدودیت‌های متفاوتی نسبت به ضوابط این مبحث ایجاد و الزام نماید، ضوابطی باید ملاک عمل قرار گیرد که محدودیت بیشتری دارد.
امید است با اجرای این مبحث علاوه بر حفظ جان و مال انسان‌ها شاهد تحقق اهداف مقررات ملّی ساختمان مانند افزایش عمر مفید ساختمان‌ها حفاظت از سرمایه‌های مردمی و عمومی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری و تأمین آسایش و ایمنی انسان‌ها باشیم.

فهرست مطالب

۳-۱ راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق
۳-۱- ۱ تعاریف
۳-۱-۲ مقررات کلی
۳-۱-۳ بخش‌های سه گانه راه خروج
۳-۱- ۴  اجزای تشکیل دهنده راه خروج
۳-۱- ۵ ظرفیت راه‌های خروج
۳-۱- ۶ حداقل تعداد راه‌های خروج الزامی
۳-۱- ۷ چگونگی استقرار راه‌های خروج
۳-۱- ۸ روشنایی راه‌های خروج
۳-۱- ۹ علامتگذاری راه‌های خروج
۳-۱-۱۰ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های مسکونی
۳-۱-۱۱ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های آموزشی/فرهنگی
۳-۱-۱۲ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های درمانی/مراقبتی
۳-۱-۱۳ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های تجمعی
۳-۱-۱۴ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های اداری/حرفه‌ای
۳-۱-۱۵ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های کسبی/تجاری
۳-۱-۱۶ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های صنعتی
۳-۱-۱۷ ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های انباری
۳-۱-۱۸ ضوابط اختصاصی ساختمان‌های بلند
۳-۱-۱۹ ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتش نشانی
۳-۱-۲۰ ضوابط اختصاصی فضای امن
۳-۱-۲۱ ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی
۳-۱-۲۲ ضوابط اختصاصی آتریوم‌ها
۳-۱-۲۳ ضوابط اختصاصی پارکینگ‌ها
۳-۱-۲۴ ضوابط اختصاصی آسانسورها

۳ – ۲ ساختارها، ارتفاعات و مساحت‌ها
۳ – ۲ – ۱ ساختارها
۳ – ۲ – ۲ حداکثر طبقات و ارتفاعات مجاز
۳ – ۲ – ۳ مساحت‌های مجاز

پیوست واژه‌نامه

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ تیر ۹۶
2098 بازدید
8 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0