مبحث 11 (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ) مقررات ملي ساختمان مبحث يازدهم

مبحث ۱۱ (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال ۹۲

یکی از راه‌های توسعه صنعت ساختمان‌سازی، رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمان‌ها می‌باشد. صنعتی سازی به روش یا روش‌هایی که میزان استفاده از منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه را در راستای پاسخ دهی به نیاز مسکن جامعه و بهره‌وری اقتصادی با بکارگیری فن‌آوری‌های نوین که در یک ساختار منظم و مدولار، تشکیلات یافته و منسجم بطور کارا عمل کند گویند. این امر از طریق فراهم آوردن شرایط فنی لازم با گسترش کارخانجات تولید صنعتی ساختمان، بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی ماهر و بکارگیری فنون نوین و ابزار و امکانات اجرای ساختمان، میسر است. در کشور ما نیز، سهم صنعتی سازی ساختمان طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و ضرورت دارد که ضوابط و مقررات منطبق با شرایط موجود در کشور برای هریک از سیستم‌های صنعتی ساختمانی تدوین گردد.

کد خبر: 960414004 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ - ۳:۰۹ ق.ظ

یکی از راه‌های توسعه صنعت ساختمان‌سازی، رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمان‌ها می‌باشد. صنعتی سازی به روش یا روش‌هایی که میزان استفاده از منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه را در راستای پاسخ دهی به نیاز مسکن جامعه و بهره‌وری اقتصادی با بکارگیری فن‌آوری‌های نوین که در یک ساختار منظم و مدولار، تشکیلات یافته و منسجم بطور کارا عمل کند گویند. این امر از طریق فراهم آوردن شرایط فنی لازم با گسترش کارخانجات تولید صنعتی ساختمان، بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی ماهر و بکارگیری فنون نوین و ابزار و امکانات اجرای ساختمان، میسر است. در کشور ما نیز، سهم صنعتی سازی ساختمان طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و ضرورت دارد که ضوابط و مقررات منطبق با شرایط موجود در کشور برای هریک از سیستم‌های صنعتی ساختمانی تدوین گردد.مبحث ۱۱ طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها مقررات ملي ساختمان

مبحث ۱۱ طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها مقررات ملي ساختمان

در همین راستا، در سال ۱۳۸۳ اولین ویرایش مبحث یازده تحت عنوان اجرای صنعتی ساختمان‌ها تدوین و ابلاغ گردید که اختصاص به ساختمان‌های فولادی داشت. در حال حاضر با گسترش سیستم‌های ساختمانی صنعتی در کشور و توسعه ساخت وساز با فن‌آوری‌های نوین ساختمانی نیاز به بازنگری جدی و تکمیل این مبحث احساس گردید. در ویرایش حاضر علاوه بر اصلاح نام مبحث به “طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها”، ساختمان‌های بتنی نیز در کنار ساختمان‌های فولادی اضافه گردید، که در بر گیرنده ضوابط کلیات، مصالح، نقشه‌ها و مدارک فنی، شالوده، ملاحظات معماری، ملاحظات طراحی، ملاحظات اجرایی و رواداریهای هر یک از سیستم‌های سازه‌ایی صنعتی ساختمان می‌باشد. در این مبحث تمرکز اصلی بر روی اجرای صنعتی سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های فولادی و بتنی است.

 دانلود فايل PDF مبحث ۱۱(طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها)

 

مشخصات مصالح مصرفی در روش صنعتی سازی ساختمان‌ها با ضوابط مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان هماهنگی داشته و در بخش شالوده‌ها نیز با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان هماهنگ می‌باشد. در طراحی اجزاء فولادی گرم نورد شده از ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان استفاده می‌شود، همچنین قطعات بتنی نیز مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی می‌گردند.با اذعان به این که آنچه در این مبحث آمده لزوماً به همه ضرورت‌ها و مباحث صنعتی‌سازی در ساختمان پرداخته نشده و بدلیل گستردگی زیاد این سیستم‌ها، امکان درج همه آنها مقدور نبوده لکن سعی شده سیستم‌های متداول صنعتی‌سازی در این ویرایش مطرح و الزامات آن بیان شود. در بخش ساختمان‌های فولادی به ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده و سیستم قاب فولادی سبک ” LSF” پرداخته شده است و در بخش ساختمان‌های بتنی، به ساختمان‌های بتنی پیش ساخته، سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار “ICF” سیستم پانل‌های پیش ساخته سبک سه بعدی “D 3” و سیستم قالب تونلی پرداخته شده است. علاوه بر سیستم‌های یاد شده، سیستم‌های نوین دیگری نیز شامل سیستم‌های ترکیبی، ساختمانی و سازه‌ای مطرح است که به دلیل عدم فراگیری آنها در کشور، از تدوین مقررات برای آنها در این ویرایش خودداری گردیده، لکن برای اینگونه سیستم‌ها توصیه می‌شود به آخرین نشریه فناوری‌های نوین ساختمان از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مراجعه شود. امید است، با رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی و گسترش دامنه سیستم‌های ساختمانی صنعتی، زمینه گسترش هریک از آنها مطابق ضوابط این مبحث در ساخت و ساز کشور بیش از پیش فراهم گردد.

فهرست مطالب
۱۱-۱-ساختمانهاي فولادي با مقاطع گرم نورد شده
۱۱-۱-۱-كليات
۱۱-۱-۲-مصالح
۱۱-۱-۳-نقشه ها و مدارك فنيمبحث 11 (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ) مقررات ملي ساختمان
۱۱-۱-۴-شالوده
۱۱-۱-۵-اجزا سازه اي
۱۱-۱-۶-ملاحظات معماري
۱۱-۱-۷-ملاحظات طراحي
۱۱-۱-۸-ملاحظات اجرايي
۱۱-۱-۹-رواداري ها
۱۱-۲-سيستم قاب فولادي سبك(LSF)
۱۱-۲-۱-كليات
۱۱-۲-۲-مصالح
۱۱-۲-۳-نقشه ها و مدارك فني
۱۱-۲-۴-شالوده
۱۱-۲-۵-اجزاي سازه اي
۱۱-۲-۶-ملاحظات معماري
۱۱-۲-۷-ملاحظات طراحي
۱۱-۲-۸-ملاحظات اجرايي

۱۱-۲-۹-رواداري ها
قسمت دوم:ساختمانهاي بتني
۱۱-۳- ساختمانهاي بتني پيش ساخته
۱۱-۳-۱- كليات
۱۱-۳-۲- مصالح
۱۱-۳-۳-نقشه ها و مدارك فنی
۱۱-۳-۴-شالوده
۱۱-۳-۵-اجزاي سازه اي
۱۱-۳-۶-ملاحظات معماري
۱۱-۳-۷-ملاحظات طراحي
۱۱-۳-۸-ملاحظات اجرايي
۱۱-۳-۹-رواداري ها
۱۱-۴- سيستم ديوار سازه اي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار(ICF )
۱۱-۴-۱-كليات
۱۱-۴-۲-مصالح
۱۱-۴-۳-نقشه ها و مدارك فني
۱۱-۴-۴-شالوده
۱۱-۴-۵-اجزاي سازه اي
۱۱-۴-۶-ملاحظات معماري
۱۱-۴-۷-ملاحظات طراحي
۱۱-۴-۸-ملاحظات اجرايي
۱۱-۴-۹-رواداري ها
۱۱-۵-سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدي(۳D)
۱۱-۵-۱-كليات
۱۱-۵-۲-مصالح
۱۱-۵-۳-نقشه ها و مدارك فني
۱۱-۵-۴-شالوده
۱۱-۵-۵-ملاحظات معماري
۱۱-۵-۶-ملاحظات طراحي
۱۱-۵-۷-ملاحظات اجرايي
۱۱-۵-۸-روا داري ها
۱۱-۶-سيستم قالب تونلي
۱۱-۶-۱-كليات
۱۱-۶-۲-مصالح
۱۱-۶-۳-نقشه ها و مدارك فني
۱۱-۶-۴-شالوده
۱۱-۶-۵-ملاحظات معماري
۱۱-۶-۶-ملاحظات طراحي
۱۱-۶-۷-ملاحظات اجرايي
۱۱-۶-۸-روا داري ها

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ تیر ۹۶
1204 بازدید
5 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0