مبحث 16 (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان مبحث شانزده

مبحث ۱۶ (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال ۹۶

نخستین ویرایش مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، در اوایل دهه 70 توسط زنده یاد مهندس حشمت‌اله منصف تهیه شد و در سال 1372 به تصویب هیئت وزیران رسید و از آن تاریخ به بعد این مبحث دو بار توسط کمیته‌های تخصصی وقت به ریاست ایشان مورد بازنگری قرار گرفت. به روز نمودن استانداردها، به‌کار‌گیری فن‌آوری‌ها و روش‌های جدید در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و دریافت نظرات دست اندرکاران ساخت و ساز در کشور، بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان را هر چند سال یک بار ضروری می نماید.

کد خبر: 960413022 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ - ۴:۲۹ ب.ظ

نخستین ویرایش مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، در اوایل دهه ۷۰ توسط زنده یاد مهندس حشمت‌اله منصف تهیه شد و در سال ۱۳۷۲ به تصویب هیئت وزیران رسید و از آن تاریخ به بعد این مبحث دو بار توسط کمیته‌های تخصصی وقت به ریاست ایشان مورد بازنگری قرار گرفت. به روز نمودن استانداردها، به‌کار‌گیری فن‌آوری‌ها و روش‌های جدید در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و دریافت نظرات دست اندرکاران ساخت و ساز در کشور، بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان را هر چند سال یک بار ضروری می نماید.

مبحث ۱۶ (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال ۹۶

تهیة ویرایش حاضر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، از تیر ماه سال ۱۳۹۳ بر پایة همان استخوان‌بندی متن اولیه و زیر نظر مستقیم آقای مهندس منصف آغاز شد و تا اواخر سال ۱۳۹۵ ادامه یافت. پس از وداع همیشگی آقای مهندس منصف با جامعه مهندسی کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۵، کمیتة تخصصی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تمام سعی خود را نسبت به حفظ خط مشی ایشان در تدوین مقررات به کار بست.
یکی از موارد مهم مورد بحث در جریان بازنگری اخیر مبحث موضوع امکان دسترسی به لوله‌های تأسیساتی در هر شرایط بود. عبور لوله‌های تأسیساتی یک واحد ساختمانی از املاک خصوصی واحدهای دیگر، از جمله لوله‌های فاضلاب طبقات بالا که معمولاً در سقف کاذب طبقه زیرین اجرا می‌شود، از نظر دسترسی اغلب مورد سؤال مهندسان ناظر و دست اندرکاران نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمان‌ها می باشد. روشن است که راه حل این مشکل بیش از آن که تأسیساتی باشد، یک موضوع معماری است که باید مسیر عبور لوله‌ها و سایر شبکه‌های تأسیساتی در طراحی معماری ساختمان مد نظر قرار گیرد. الزام حل این مشکل بین رشته ای‌، که با حضور مسئولین کمیته های تخصصی مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان در جلسة شورای تدوین مقررات مطرح و به تصویب رسیده است می تواند با همکاری و هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف طراحی ساختمان، یکی از مشکلات جدی چندین سالة مطرح در ساختمان ها را رفع نماید.

دانلود فایل PDF مبحث ۱۶ (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان

خرید مبحث ۱۶ (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان

بزرگترین فروشگاه محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی

تغییرات عمده در متن ویرایش حاضر این مبحث نسبت به ویرایش قبلی را می توان به شرح زیر برشمرد:
– بازنگری در فصل توزیع آب سرد و گرم مصرفی و محدود کردن میزان آب خروجی از شیرهای برداشت لوازم بهداشتی، به منظور بهینه سازی مصرف آب.
– بازنگری در مشخصات مصالح مورد استفاده در توزیع آب سرد و گرم مصرفی از نظر میزان مجاز سرب و دمای کار مصالح مورد استفاده در سیستم آب گرم مصرفی.
– بازنگری در مسیر عبور لوله‌های تأسیسات بهداشتی در ساختمان‌ها با هدف حفظ استقلال واحد‌های ساختمانی و دسترسی آسان به لوله‌ها.
– شفاف‌سازی و تأکید بر غیر قابل اشتعال بودن لوله‌های پلاستیکی مورد استفاده در لوله‌کشی‌های فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران که معمولاً خالی از آب می‌باشند و به صورت غیر مدفون در ساختمان نصب می‌شوند، با هدف جلوگیری از گسترش حریق در ساختمان‌ها.
– اضافه شدن الزامات مربوط به پیش‌بینی مسیر تخلیة ثانویه یا اضطراری آب باران بام ساختمان‌ها.
– اضافه شدن الزامات مربوط به نصب لوازم بهداشتی ویژة استفادة افراد معلول در فصل دوم مبحث که در این ویرایش به لوازم بهداشتی اختصاص یافته است.
– اضافه شدن پیوست شماره ۱۰ با عنوان ” فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان” با هدف راهنمایی مهندسان در طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان‌ها و کنترل سرفصل‌های کار‌هایی که باید انجام شود.
در پایان، این کمیتة تخصصی از کلیة مهندسان، شرکت‌های سازنده لوازم و مصالح تأسیسات بهداشتی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که با ارسال نظرات و پیشنهادات ارزنده خود این کمیته را در انجام تعهداتش یاری نموده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و امیدوار است این همکاری جامعه مهندسی کشور به طور پیوسته تداوم یابد تا نظرات و پیشنهادات جدید در ویرایش بعدی مبحث مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

فهرست مطالب

۱۶-۱ کلیات
۱۱۶-۱-۱ دامنه
۱۱۶-۱-۲ استانداردها
۲۱۶-۱-۳ راهبری و نگهداری
۱۶-۱-۴ تخریب
۱۶-۱-۵ مصالح mabhase (16) مبحث 16 (تأسیسات بهداشتی) مقررات ملي ساختمان
۱۶-۱-۶ مدارک فنی
۱۶-۱-۷ فضای نصب لوازم بهداشتی
۱۶-۱-۸ حفاظت لوله‌کشی
۱۶-۱-۹ حفاظت اجزای ساختمان
۱۶-۱-۱۰ بازرسی و آزمایش
۸۱۶-۱-۱۱ تعاریف

۱۶-۲ لوازم بهداشتی
۲۵۱۶-۲-۱ دامنه
۲۵۱۶-۲-۲ جنس و ساخت
۲۵۱۶-۲-۳ تعداد لوازم بهداشتی
۲۷۱۶-۲-۴ نصب لوازم بهداشتی
۲۸۱۶-۲-۵ الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی

۱۶-۳ توزیع آب مصرفی در ساختمان
۳۹۱۶-۳-۱ دامنه
۳۹۱۶-۳-۲ آب مورد نیاز
۴۰ ۱۶-۳-۳ طراحی لوله‌کشی توزیع آب مصرفی
۴۱ ۱۶-۳-۴ انتخاب مصالح
۴۶۱۶-۳-۵ اجرای لوله‌کشی
۵۸۱۶-۳-۶ ذخیره سازی و تنظیم فشار آب
۶۱۱۶-۳-۷ حفاظت آب آشامیدنی
۶۵۱۶-۳-۸ لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی
۷۳۱۶-۳-۹ ضد عفونی، آزمایش

۱۶-۴ لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
۸۱۱۶-۴-۱ دامنه
۸۱۱۶-۴-۲ طراحی لوله‌کشی فاضلاب
۸۲۱۶-۴-۳ انتخاب مصالح
۹۳۱۶-۴-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۰۰۱۶-۴-۵ آزمایش

۱۶-۵ لوله‌کشی هواکش فاضلاب
۱۰۷۱۶-۵-۱ دامنه
۱۰۷۱۶-۵-۲ طراحی لوله‌کشی هواکش فاضلاب
۱۰۷۱۶-۵-۳ انتخاب مصالح
۱۱۷۱۶-۵-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۱۷۱۶-۵-۵ آزمایش

۱۶-۶ لوله‌کشی آب باران ساختمان
۱۲۱۱۶-۶-۱ دامنه
۱۲۱۱۶-۶-۲ طراحی لوله‌کشی آب باران
۱۲۲۱۶-۶-۳ انتخاب مصالح
۱۲۵۱۶-۶-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۳۱ ۱۶-۶-۵ آزمایش

۱۶-۷ بست و تکیه‌گاه
۱۳۵۱۶-۷-۱ دامنه
۱۳۵۱۶-۷-۲ نکات عمومی
۱۳۶۱۶-۷-۳ بست و تکیه‌گاه لوله‌های قائم
۱۳۷۱۶-۷-۴ بست و تکیه‌گاه لوله‌های افقی
۱۳۹۱۶-۷-۵ محل بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها

پیوست۱ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
پ ۱-۱ کلیات
پ ۱-۲ تعیین حداکثر مصرف لحظهای آب
پ ۱-۳ تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای محتمل
پ ۱-۴ افت فشار در طول لوله
پ ۱-۵ اندازه‌گذاری لوله‌ها
پ ۱-۶ نکات دیگری دربارة اندازه‌گذاری لوله‌ها

پیوست۲ علائم ترسیمی در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
پ ۲-۱
پ ۲-۲
پ ۲-۳
پ ۲-۴ علائم ترسیمی

پیوست۳ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
پ ۳-۱ کلیات
پ ۳-۲ تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب
پ ۳-۳ تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز
پ ۳-۴ نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها

پیوست۴ علائم ترسیمی در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
پ ۴-۱
پ ۴-۲
پ ۴-۳
پ ۴-۴ علائم ترسیمی

پیوست۵ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی هواکش فاضلاب
پ ۵-۱ کلیات
پ ۵-۲ تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف
پ ۵-۳ تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز
پ ۵-۴ نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها

پیوست۶ علائم ترسیمی در لوله‌کشی هواکش فاضلاب
پ ۶-۱
پ ۶-۲
پ ۶-۳
پ ۶-۴ علائم ترسیمی

پیوست۷ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی آب باران ساختمان
پ ۷-۱ کلیات
پ ۷-۲ تعیین قطر نامی لوله‌های قائم
پ ۷-۳ تعیین قطر نامی لوله‌های افقی

پیوست۸ علائم ترسیمی در لوله‌کشی آب باران ساختمان
پ ۸-۱
پ ۸-۲
پ ۸-۳
پ ۸-۴ علائم ترسیمی

پیوست ۹ آب خاکستری

پ ۹-۱ کلیات
پ ۹-۲
پ ۹-۳
پ ۹-۴
پ ۹-۵
پ ۹-۶
پ ۹-۷
پ ۹-۸
پ ۹-۹
پ۹-۱۰

پیوست ۱۰ فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان
پ ۱۰-۱ مرحلة اول طراحی
پ ۱۰-۲ مرحلة دوم طراحی
پ ۱۰-۳ نکات کلی در مورد نقشه‌ها

واژ‌نامة فارسی – انگلیسی

فهرست استانداردهایی که در این مبحث به آن‌ها ارجاع شده است.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ تیر ۹۶
4189 بازدید
5 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0