یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار شد. یکصد و شصت و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تشکیل شد

کد خبر: 030125014 تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ فروردین ۰۳ - ۶:۰۵ ب.ظ

ه گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار شد. یکصد و شصت و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تشکیل شد

یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

یکصد و شصت و هشتمین و یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و شصت و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تشکیل شد:
۱-در مورد نحوه انتخاب مهندسان پروژه‌های دفاتر نمایندگی نوشهر و چالوس براساس نامه شماره ۱۳۰/۵۹۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ بند ۳ اداره کل راه و شهرسازی مقرر گردید؛ اگر مهندسان طراح فعلی پروژه ظرفیت و صلاحیت لازم را دارند، از خدمات طراحی این طراحان استفاده شود و در صورت عدم صلاحیت و ظرفیت طراحان فعلی پروژه، مهندسان طراح دارای ظرفیت و صلاحیت توسط هیات اجرایی دفتر انتخاب و ناظرین پروژه هم از طریق فرایند ارجاع نظارت انتخاب گردند.
۲-مقرر شد، عنوان مسئول دفتر ریاست سازمان، به عنوان رئیس دفترحوزه ریاست سازمان تغییر یابد و حقوق و مزایای معادل رئیس اداره به ایشان پرداخت شود و هم‌چنین اصلاحات چارت سازمان در این خصوص در جلسات آتی طرح شود.
۳-وفق نامه شماره ۵۸۰۱۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ و ۵۹۳۱۹۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ اداره کل راه و شهرسازی آرش نصیری با ۱۳ رای موافق به عنوان عضو جدید شورای انتظامی انتخاب شد.
یکصد و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تشکیل شد:
۱- پس از طرح استعفای سرپرست دفتر نمایندگی ساری از مسئولیت سرپرستی، میثم موسوی به عنوان رئیس و رضا کریمی نایب رئیس دفترنمایندگی انتخاب شدند.
۲- در دستور خدمات مهندسی مقرر شد در صورت ارائه مدارک مثبته توسط شهرداری سورک مبنی بر عدم امکان صدور مجوز ساخت (پروانه) در زمان شروع توسط شهرداری، به روال جاری سازمان برای ساختمان‌های فاقد پروانه اقدام گردد و در صورت عدم ارائه این مدارک به صورت پروژه‌های عادی اقدام شود.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ فروردین ۰۳
224 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0