مبحث 10 مبحث دهم

مبحث ۱۰ (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) مقررات ملي ساختمان-ویرایش سال ۹۲

این مجموعه، ویرایش چهارم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان "طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی" است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری و پایایی سازه‌های موضوع این مبحث فراهم شود. هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده، به روز کردن ضوابط و مقررات، افزودن برخی ضوابط تکمیلی به ویژه در فصل الزامات طراحی لرزه‌ای برای کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن و نیز صرفه اقتصادی در طراحی و اجرای ساختمان‌های فولادی بوده است.

کد خبر: 960414012 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ - ۸:۱۲ ق.ظ

این مجموعه، ویرایش چهارم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان “طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی” است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری و پایایی سازه‌های موضوع این مبحث فراهم شود. هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده، به روز کردن ضوابط و مقررات، افزودن برخی ضوابط تکمیلی به ویژه در فصل الزامات طراحی لرزه‌ای برای کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن و نیز صرفه اقتصادی در طراحی و اجرای ساختمان‌های فولادی بوده است.مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی مقررات ملي ساختمان

مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی مقررات ملي ساختمان

علائم و اختصارات به کار رفته در این مبحث به نحوی اختیار شده است که هماهنگ با علائم و اختصارات متحدالشکل مورد تائید سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) می‌باشد و واژه‌ها و عناوین نیز هماهنگ با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر آئین‌نامه‌های ملی در این زمینه می‌باشد. الزامات و مقررات این مبحث شامل الزامات عمومی (فصل ۱۰ – ۱)، الزامات طراحی (فصل ۱۰ – ۲)، الزانات طراحی لرزه‌ای (فصل ۱۰ – ۳) و الزامات ساخت، نصب و کنترل (فصل ۱۰ – ۴) می‌باشد. مطابق این بحث تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات اجزای سازه باید به نحوی باشد که مجموعه سازه، شامل اعضا و اتصالات آن، تحت شرایط بارگذاری محتمل، به هیچ یک از حالت‌های حدی مقاومت (ایمنی) و بهره‌برداری نرسد. حالت‌های حدی مقاومت و بهره‌برداری به شرایطی اطلاق می‌شوند که اگر تمام یا بخشی از سازه ساختمان و نیز قطعات الحاقی آن به هریک از آن حالت‌ها برسند، ساختمان قادر به انجام وظایف خود نبوده و از حیز انتفاع خارج می‌شود. تا چند سال پیش، روش تنش مجاز سنتی‌ترین روش طراحی سازه‌های فولادی برای تامین الزامات حالت‌های حدی مقاومت به شمار می‌رفت و ارائه آن به عنوان دستورالعمل در آئین‌نامة AISC سابقة حدوداٌ ۱۰۰ ساله دارد. در این روش طراحی اولاٰٰ ضوابط طراحی به گونه‌ای تدوین شده بود که بتوان از روش تحلیل الاستیک بهره برد،

 دانلود فايل PDF مبحث ۱۰(طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)

 

ثانیاٌ در این روش آثار کلیة عوامل موثر برای تامین یک حاشیة ایمنی معقول و منطقی، تنها به کمک یک ضریب (بنام ضریب اطمینان) و فقط در یک مرحله منظور می‌شد در سه دهة اخیر آئین‌نامه نویسان کشورهای پیشرفته تلاش نموده‌اند آئین‌نامه‌ای تدوین نمایند که در آن از یک طرف برای تحلیل سازه بتوان از روش تحلیل الاستیک استفاده نموده و از طرف دیگر مقاومت اجزای سازه در حالت‌های حدی (نهائی) محاسبه می‌شود. در حال حاضر این شیوه، که در طراحی سازه‌های فولادی به روش “ضرایب بار مقاومت” موسوم است، در اکثر کشورهای پیشرفته رواج پیدا نموده و ویرایش فعلی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز بر اساس همین شیوه تهیه و تدوین گردیده است. با توجه به اینکه در این روش طراحی، حاشیة ایمنی لحاظ شده در دو مرحله (اولی افزایش بار به کمک ضرائب و دومی تقلیل مقاومت به کمک ضرائب کاهش مقاومت) صورت می‌گیرد، لذا می‌توان گفت که طراحی به روش ضرائب بار مقاومت منطقی‌تر و ملموس‌تر از طراحی به روش تنش مجاز بوده و به همین جهت در اکثر کشورهای پیشرفته و به ویژه زلزله خیز، طراحی به روش ضرائب بار و مقاومت از اقبال عمومی بیشتری برخوردار بوده است. در این مبحث برای تامین الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری، در فصل (۱۰-۲)و (۱۰-۴) ضوابطی ارائه شده است که با رعایت آنها و الزامات سایر مباحث مقررات ملی ساختمانع بهره‌برداری مناسب بنا تامین می‌گردد. با توجه به اینکه بر اساس تصمیم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مقرر گردیده است که ترکیبات بارگذاری کلیة روش‌های طراحی و کنترل فقط در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ارائه شوند، از این‌ روی در این مبحث از تکرار ارائه ترکیبات مختلف بارگذاری خودداری گردیده و به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ارجاع داده شده است. امید است این مجموعه برای مهندسان کشور مفید واقع گردیده و کمیتة تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهارنظرهای خود بهره‌مند سازند.

 

فهرست مطالب

فصل ۱۰-۱ الزامات عمومي
۱۰-۱-۱ هدف و دامنه كاربرد
۱۰-۱-۲ مباني طراحي
۱۰-۱-۳ اصول تحليل
۱۰-۱-۴ مشخصات مصالح فولادي
۱۰-۱-۵ علائم،اختصارات و واحدها
۱۰-۱-۶ مدارك فني
۱۰-۱-۷ نصب و کنترل کیفیت
۱۰-۱-۸ ضوابط طراحي لرزه اي


فصل ۱۰-۲ الزامات طراحي
۱۰-۲-۱ الزامات تحليل و طراحي براي تامين پايداري
۱۰-۲-۲ الزامات مقاطع اعضاي فولادي
۱۰-۲-۳ الزامات طراحي اعضا براي نيروي كششي
۱۰-۲-۴الزامات طراحي اعضا براي نيروي فشاري
۱۰-۲-۵ الزامات طراحي اعضا براي خمش
۱۰-۲-۶ الزامات طراحي اعضا براي برش
۱۰-۲-۷ الزامات طراحي اعضا براي تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي و تركيب لنگر پيچشي با ساير نيروها
۱۰-۲-۸ الزامات طراحی اعضاي با مقطع مختلط
۱۰-۲-۹ الزامات طراحی اتصالات
۱۰-۲-۱۰الزامات حالتهاي حدي بهره برداري در تحليل و طراحي
فصل ۱۰-۳الزامات طراحي لرزه ايمبحث 10 (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) مقررات ملي ساختمان
۱۰-۳-۱ هدف و دامنه كاربرد
۱۰-۳-۲تعاريف
۱۰-۳-۳ الزامات لرزه ای مشخصات مصالح
۱۰-۳-۴الزامات لرزه ای كمانش موضعی
۱۰-۳-۵ الزامات لرزه ای ستونها وصله ستونها،كف ستونها و وصله تيرها
۱۰-۳-۶ الزامات لرزه ی مهار جانبي تيرها در قاب های خمشی متوسط و وي‍ژه
۱۰-۳-۷ الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی معمولي
۱۰-۳-۸ الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی متوسط
۱۰-۳-۹ الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی ويژه
۱۰-۳-۱۰الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای مهار بندی شده همگرای معمولي
۱۰-۳-۱۱الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای مهاربندی شده همگرای ويژه
۱۰-۳-۱۲الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای مهار بندی شده واگرا
۱۰-۳-۱۳اتصالات گيردار از پيش تاييد شده
فصل ۱۰-۴ ساخت،نصب و كنترل
۱۰-۴-۱ مقدمه
۱۰-۴-۲ دامنه كاربرد
۱۰-۴-۳ مشخصات فولاد مصرفي
۱۰-۴-۴ ساخت قطعات فولادي
۱۰-۴-۵ رنگ آميزي و گالوانيزه كردن قسمتهاي فولادي
۱۰-۴-۶ رواداري ها
پيوست۱ ضريب طول موثر اعضاي فشاري
پ-۱-۱ ضريب طول موثر ستون هايي با شرايط تكيه گاهي ايده آل
پ-۱-۲  ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار شده
پ-۱-۳ ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار نشده
پيوست۲ تحليل مرتبه دوم از طريق تحليل الاستيك مرتبه اول تشديد يافته
پ-۲-۱ محدوديت تحليل
پ-۲-۲  نحوه محاسبه مقاومت هاي مورد نياز

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ تیر ۹۶
1106 بازدید
5 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0