مبحث 21 (پدافند غیرعامل) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال 95 مبحث بيست و يکم

مبحث ۲۱ (پدافند غیرعامل) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال ۹۵

نجام مطالعات پدافند غیرعامل به منظور شناخت تهدیدات و تدوین تهدید مبنا، بررسی آسیب‌پذیری‌های زیرساخت‌ها، اماکن و تأسیسات و ارائه راهکارهایی به منظور مصون سازی و پایداری می‌باشد. تهدیدات از تنوع و پیچید‌گی زیادی برخوردار هستند و مهندسین با تخصص‌های مختلف برای انجام طراحی ساختمان و تأسیسات، باید قابلیت‌های لازم را با آموزش و بهره‌گیری از اسناد بالادستی پدافند غیرعامل در خود ایجاد نمایند. اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل، موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات غیرطبیعی ایجادشده توسط دشمن، می‏گردد. این امر، باعث تداوم اداره کشور و فعالیت‌های ضروری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات مهم کشور در زمان وقوع تهدید می‌گردد.این مبحث اختصاص به ضوابط پدافند غیرعامل در ساختمان‏ها دارد و طراحان، مجریان و ناظرین اجرای پروژه‌های ساختمانی، موظف به رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق با ضوابط مندرج در این مبحث می‌باشند.

کد خبر: 960413014 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ - ۱۲:۳۰ ب.ظ

نجام مطالعات پدافند غیرعامل به منظور شناخت تهدیدات و تدوین تهدید مبنا، بررسی آسیب‌پذیری‌های زیرساخت‌ها، اماکن و تأسیسات و ارائه راهکارهایی به منظور مصون سازی و پایداری می‌باشد. تهدیدات از تنوع و پیچید‌گی زیادی برخوردار هستند و مهندسین با تخصص‌های مختلف برای انجام طراحی ساختمان و تأسیسات، باید قابلیت‌های لازم را با آموزش و بهره‌گیری از اسناد بالادستی پدافند غیرعامل در خود ایجاد نمایند. اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل، موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات غیرطبیعی ایجادشده توسط دشمن، می‏گردد. این امر، باعث تداوم اداره کشور و فعالیت‌های ضروری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات مهم کشور در زمان وقوع تهدید می‌گردد.این مبحث اختصاص به ضوابط پدافند غیرعامل در ساختمان‏ها دارد و طراحان، مجریان و ناظرین اجرای پروژه‌های ساختمانی، موظف به رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق با ضوابط مندرج در این مبحث می‌باشند.

مبحث ۲۱ پدافند غیرعامل مقررات ملي ساختمان

در این مقررات، ساختمان‌ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش ساختمان و … به پنج گروه اهمیتی با درجه اهمیت ویژه (۱)، بسیار زیاد (۲)، زیاد (۳)، متوسط (۴) و کم (۵) طبقه‌بندی شده‌اند که مقررات ارائه شده در اولین ویرایش مبحث در حال حاضر صرفاً در خصوص ساختمان‌های گروه اهمیتی ۲، ۳ و ۴ ارائه گردیده است. در فصول مربوط به الزامات پدافند غیرعامل در طراحی سازه به مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح مقاوم در برابر انفجار و سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار پرداخته شده است .

 دانلود فايل PDF مبحث ۲۱(پدافند غیرعامل)

این مبحث مشتمل بر هفت فصل به شرح زیر می‏باشد:
• فصل  اول شامل کلیات، دامنه کاربرد مبحث، تعریف مفاهیم بنیادی در خصوص پدافند غیرعامل و کارکرد آن در مقررات ملی ساختمان می‏باشد. در این فصل ساختمان‏ها برمبنای نوع کاربری، تعداد ساکنین، زیربنا، تعداد طبقات و ارزش سرمایه‏های داخل آن به پنج گروه تقسیم شده‌‏اند و سطوح مختلف بار انفجار و حداقل سطوح عملکرد سازه‏ای اجزای ساختمان‏‌ها برای گروه‏های مختلف ساختمانی ارائه شده است.
• فصل دوم به بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی معماری و  محوطه ساختمان‏ها و مجموعه‌‏های زیستی می‏پردازد.
• در فصل سوم به انواع انفجار، امواج ناشی از آن و مشخصه‏های این امواج و فشار ناشی از انفجار بر سازه پرداخته شده است.
• در فصل چهارم مشخصات مکانیکی مصالح در برابر بار انفجار و سامانه‏های سازه‏ای مقاوم در برابر انفجار معرفی شده اند.
•  فصل پنجم شامل روش‏‌های تحلیل و طراحی سازه‌‏ها در برابر بارهای ناشی از انفجار می‏‌باشد. روش‏های تحلیل دینامیکی غیر خطی و استاتیکی معادل جهت تحلیل اعضای سازه معرفی شده و معیارهای پذیرش اعضا با توجه به سطوح عملکرد ارائه شده است.
• در فصل ششم انهدام پیشرونده و روش‏های طراحی سازه در برابر آن به عنوان جایگزینی برای طرح در مقابل انفجار، بررسی شده است.
• در فصل هفتم نیز ملاحظات تأسیسات مکانیکی و برقی در حوزه پدافند غیرعامل آورده شده‏اند.
موارد شمول فصل‏های فوق برای گروه‏های ساختمانی، مطابق جدول ۲۱-۱-۲ این مبحث می‏باشد. با توجه به جدید بودن مبحث و لزوم ارزیابی بازخورد آن در جامعه مهندسی، پس از اتمام دوره آزمایشی موارد شمول آن مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
از آنجا که ضوابط کمی این مبحث برای اولین بار تدوین و ارائه گردیده است، بی‏تردید دارای نواقص و کاستی‏هایی است و از مهندسان و محققان محترم تقاضا می‏‌شود تا نظرات ارزنده و سازنده خویش را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.

 

فهرست مطالب
فصل اول
۲۱-۱ کلیات

۲۱-۱-۱ مفاهیم
۲۱-۱-۱-۱ تعریف پدافند غیرعامل
۲۱-۱-۱-۲ مفهوم پدافند غیرعامل
۲۱-۱-۲ تهدیدات
۲۱-۱-۳ هدفمبحث ۲۱-ویرایش ۹۵ مبحث 21 (پدافند غیرعامل) مقررات ملي ساختمان- ویرایش سال 95
۲۱-۱-۴ دامنه کاربرد
۲۱-۱-۵ کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملّی ساختمان
۲۱-۱-۵-۱ شهرسازی
۲۱-۱-۵-۲ معماری
۲۱-۱-۵-۳ سازه
۲۱-۱-۵-۴ تاسیسات
۲۱-۱-۶ گروه‌بندی ساختمان‌ها
۲۱-۱-۷ بارهای ناشی از انفجار
۲۱-۱-۸ تعاریف
فصل دوم
۲۱-۲ ملاحظات معماری

۲۱-۲-۱ کلیات
۲۱-۲-۱-۱ رابطه معماری و پدافند غیرعامل
۲۱-۲-۲ ملاحظات طراحی محوطه
۲۱-۲-۲-۱ جانمایی ساختمان
۲۱-۲-۲-۲ فضاهای باز
۲۱-۲-۲-۳ ورودیها
۲۱-۲-۲-۴ مسیرهای دسترسی
۲۱-۲-۲-۵ جانپناهها و دیوارهای محافظ
۲۱-۲-۲-۶ طراحی پله و شیبراه در محوطه
۲۱-۲-۲-۷ مصالح سطوح کف معابر
۲۱-۲-۳ طراحی معماری
۲۱-۲-۳-۱ طراحی حجم ساختمان
۲۱-۲-۳-۲ عناصر الحاقی
۲۱-۲-۳-۳ جداره خارجی ساختمان
۲۱-۲-۳-۴ رابطه فضای امن با سایر فضاها
۲۱-۲-۳-۵ مسیرهای حرکت
۲۱-۲-۳-۶ طراحی نمای جداره خارجی ساختمان‌
۲۱-۲-۳-۷ طراحی قاب و مهاربندی پنجره
۲۱-۲-۳-۸ سایر بازشوها
۲۱-۲-۳-۹ تیغه بندی و عناصر غیرسازه‌ای
۲۱-۲-۳-۱۰ آسانسور و پلکان
۲۱-۲-۴ فضاهای امن
۲۱-۲-۴-۱ تعریف فضای امن
۲۱-۲-۴-۲ جانمایی فضای امن
۲۱-۲-۴-۳ مصالح و اعضای داخلی
۲۱-۲-۴-۴ الزامات طراحی فضای امن
۲۱-۲-۵ پناهگاه
۲۱-۲-۵-۱ درجه اهمیت پناهگاه
۲۱-۲-۵-۲ انواع پناهگاه
۲۱-۲-۵-۲-۱ گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت
۲۱-۲-۵-۲-۲ گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد
۲۱-۲-۵-۲-۳ گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت
۲۱-۲-۵-۳ پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی 
۲۱-۲-۵-۴ جانمایی پناهگاه 
۲۱-۲-۵-۵ ظرفیت پناهگاه
۲۱-۲-۵-۶ مشخصات پناهگاه
۲۱-۲-۵-۷ فضای داخلی پناهگاه
۲۱-۲-۵-۸ محفظه هوابند
۲۱-۲-۵-۹ ورودی پناهگاه
۲۱-۲-۵-۱۰ راههای فرار و خروجیهای اضطراری
۲۱-۲-۵-۱۱ روانبخشی پناهگاهها
فصل سوم
۲۱-۳ مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح
۲۱-۳-۱ کلیات
۲۱-۳-۲ مصالح مناسب برای سازه‌های انفجاری
۲۱-۳-۲-۱ بتن مسلح
۲۱-۳-۲-۲ مصالح بنایی مسلح
۲۱-۳-۲-۳ مصالح سنگدانه‌ای
۲۱-۳-۲-۴ مصالح نما
۲۱-۳-۲-۵ فولاد ساختمانی
۲۱-۳-۳ ویژگی‌های دینامیکی مواد
۲۱-۳-۳-۱ ضریب افزایش مقاومت (SIF)
۲۱-۳-۳-۲ ضریب افزایش دینامیکی (DIF)
۲۱-۳-۳-۳ تنش تسلیم طراحی در سازه‌های مقاوم در برابر انفجار
فصل چهارم
۲۱-۴ سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار

۲۱-۴-۱ کلیات
۲۱-۴-۲ سیستم‌های رایج برای ساختمان‌
۲۱-۴-۲-۱ دیوار بنایی مسلح
۲۱-۴-۲-۲ دیوار بتنی پیش‌ساخته
۲۱-۴-۲-۳ دیوار بتنی درجا
۲۱-۴-۲-۴ قاب‌ قوسی و شیبدار (با سقف سبک)
۲۱-۴-۳ سیستم‌های رایج برای سازه‌ پناهگاهی
۲۱-۴-۳-۱ سازه‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون درجا
۲۱-۴-۳-۲ سازه‌های‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته
فصل پنجم
۲۱-۵ تاسیسات برقی و مکانیکی

۲۱-۵-۱ الزامات قانونی
۲۱-۵-۱-۱ دامنه کاربرد
۲۱-۵-۱-۲ ساختمان‌های موجود
۲۱-۵-۲ مقررات کلی
۲۱-۵-۳ تاسیسات برقی
۲۱-۵-۳-۱ سیستم الکتریکی
۲۱-۵-۳-۲ سیستم ارتباطی و مخابراتی
۲۱-۵-۳-۳ سامانه برق اضطراری
۲۱-۵-۳-۴ مبدل‌های برق
۲۱-۵-۴ تاسیسات مکانیکی
۲۱-۵-۴-۱ کلیات
۲۱-۵-۴-۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
۲۱-۵-۴-۳ تاسیسات بهداشتی
۲۱-۵-۴-۳-۱ سیستم آبرسانی
۲۱-۵-۴-۳-۲ تاسیسات فاضلاب
۲۱-۵-۴-۴ لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان
۲۱-۵-۴-۵ تاسیسات اطفاء حریق
۲۱-۵-۵ آسانسور و پله برقی
۲۱-۵-۵-۱ آسانسورهای اضطراری
۲۱-۵-۶ تاسیسات پناهگاه
۲۱-۵-۶-۱ کلیات
۲۱-۵-۶-۲ تاسیسات برقی
۲۱-۵-۶-۳ تاسیسات تهویه و تعویض هوا
۲۱-۵-۶-۴ تاسیسات بهداشتی

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ تیر ۹۶
2901 بازدید
9 نظر
امتیاز به این خبر:
0 0