شناسنامه ‌دار کردن معادن راه اصلی جلوگیری از خام‌ فروشی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن خبر داد:

برخی سخت گیریهای منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی قابل قبول نیست

ریاست سازمان نظام مهندسی معدن با بیان این که فعالیتهای معدنی همواره در تقابل با محیط زیست و یا منابع طبیعی بوده است بیان کرد: برخی از این سخت گیریها برای ما قابل قبول نیست.

کد خبر: 960821002 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ - ۶:۵۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، ریاست سازمان نظام مهندسی معدن با بیان این که فعالیتهای معدنی همواره در تقابل با محیط زیست و یا منابع طبیعی بوده است بیان کرد: برخی از این سخت گیریها برای ما قابل قبول نیست.برخی سخت گیریهای منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی قابل قبول نیست

برخی سخت گیریهای منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی قابل قبول نیست

برخی سخت گیریهای منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی قابل قبول نیست

برخی سخت گیریهای منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی  قابل قبول نیست

نادعلی اسماعیلی دهج در ملاقات با استاندار خراسان شمالی عنوان داشت: باید بجای این سخت گیریها که بعضا موجب تعطیلی معادن میشود، راهکار ارائه گردد که هم منابع طبیعی و محیط زیست، حفاظت و نگهدارس شود و هم فعالیتهای معدنی دچار مشکل نشود.
اسماعیلی دهج با بیان این که ما نیز موافق تخریب و خسارت وارد شدن به منابع طبیعی نیستیم ادامه داد: در این مورد برخیها سلیقه ای عمل میکنند.
اسماعیلی افزود: سال جاری اعتبار خوبی برای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی دیده شده است.
وی با تاکید بر ظرفیتهای معدنی در استان خراسان شمالی تصریح کرد: توصیه میشود در این استان، معادن کوچک بیش تر مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تصریح کرد: با رونق معادن بزرگ مخالف نیستم ولی بنظر میرسد از ظرفیتهای موجود در معادن کوچک غفلت شده است از این رو باید از معادن کوچک حمایت کنیم.

برخی سخت گیریهای منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی قابل قبول نیست


وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان جوانی است که میتواند بعنوان بازوی کمک برای رسیدن به اهداف در بخش معدن باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مطرح کرد: این سازمان در حال حاضر حدود سی و شش هزار نفر عضو در رشته های مختلف دارد که بالغ بر ده هزار نفر از این تعداد، تشخیص صلاحت شده اند.
اسماعیلی دهج با بیان این که طبق رویکردهای شورایعالی معادن، باید تمام معادن مسئول فنی داشته باشند بیان داشت: در غیر اینصورت مسئولیت حوادث احتمالی با خود معدن کار است.
منبع : ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ آبان ۹۶
405 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0