اسلایدر

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کد خبر 011106006

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ، (شورای مرکزی) با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برگزار شد

۶ بهمن ۰۱ 33 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 کد خبر 011105006

سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز ۲ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 ، با حضور اعضا به‌صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار شد

۵ بهمن ۰۱ 299 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سومین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 سومین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 کد خبر 011105005

سومین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز ۲ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

سومین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 ، با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار شد

۵ بهمن ۰۱ 39 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی روز 2 شنبه دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی روز 2 شنبه کد خبر 011105004

دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی روز ۲ شنبه

دومین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی روز 2 شنبه ، مورخ 1401/11/03 به‌صورت مجازی برگزار شد. موضوع تدوین نحوه ارتباط و تعامل کمیسیون برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

۵ بهمن ۰۱ 48 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 کد خبر 011105003

سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز ۲ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 ، با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار شد

۵ بهمن ۰۱ 40 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 کد خبر 011105002

سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز ۲ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز 2 شنبه مورخ 1401/11/03 ، با حضور اعضا به‌صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار شد

۵ بهمن ۰۱ 38 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه کارگروه سنجش به منظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری استان تهران جلسه کارگروه سنجش به منظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری استان تهران کد خبر 011105001

جلسه کارگروه سنجش به منظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری استان تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری استان تهران ، در راستای عمل به ماده هفتاد و نه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار گردید

۵ بهمن ۰۱ 38 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه مشترک آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با کمیته آموزش نظام مهندسی تهران جلسه مشترک آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با کمیته آموزش نظام مهندسی تهران کد خبر 011022001

جلسه مشترک آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با کمیته آموزش نظام مهندسی تهران

جلسه مشترک آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با کمیته آموزش نظام مهندسی تهران ، در تاریخ 1401/10/21 در محل شورای مرکزی بمنظور تهیه و گرداوری محتوای آموزشی شامل تدوین کتاب، فیلمهای آموزشی و کتابهای مصور برگزار شد

۲۲ دی ۰۱ 145 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز 3 شنبه دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز 3 شنبه کد خبر 011017008

دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز ۳ شنبه

دویست و نود و پنجمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز 3 شنبه ، سیزدهم دی ماه در محل سالن جلسات شورای مرکزی بصورت حضوری برگزار گردید

۱۷ دی ۰۱ 2237 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ کد خبر 011017007

جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱

جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ ، در محل سالن جلسات شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید

۱۷ دی ۰۱ 204 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی برق استان تهران جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی برق استان تهران کد خبر 011017006

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی برق استان تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی برق استان تهران ، در راستای عمل به ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار گردید

۱۷ دی ۰۱ 182 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز 4 شنبه 1401/10/14 نخستین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز 4 شنبه 1401/10/14 کد خبر 011017005

نخستین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز ۴ شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نخستین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز 4 شنبه 1401/10/14 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد

۱۷ دی ۰۱ 181 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات روز 3 شنبه مورخ 1401/10/13 نخستین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات روز 3 شنبه مورخ 1401/10/13 کد خبر 011017004

نخستین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات روز ۳ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

نخستین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات روز 3 شنبه مورخ 1401/10/13 ، در محل شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی تشگیل شد

۱۷ دی ۰۱ 178 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری تهران جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری تهران کد خبر 011017003

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری تهران ، در راستای عمل به ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار گردید

۱۷ دی ۰۱ 164 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه کارگروه سنجش بمنظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران جلسه کارگروه سنجش بمنظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران کد خبر 011017002

جلسه کارگروه سنجش بمنظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران

جلسه کارگروه سنجش بمنظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران ، در راستای عمل به ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار گردید

۱۷ دی ۰۱ 202 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ کد خبر 011013003

جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱

جلسه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی بعدازظهر ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ ، در محل سالن جلسات شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید

۱۳ دی ۰۱ 1418 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران کد خبر 011013002

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران ، برگزار گردید. کارگروه سنجش در تاریخ 1401/10/12 در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد

۱۳ دی ۰۱ 176 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در این استان آذربایجان‌غربی هم زمان با سراسر کشور Holding the entrance exam for engineers in this West Azerbaijan province at the same time as the whole country کد خبر 011011005

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در این استان آذربایجان‌غربی هم زمان با سراسر کشور

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در این استان آذربایجان‌غربی هم زمان با سراسر کشور ، صورت گرفت. شش هزار و دویست و بیست و پنج نفر از سطح استان در آزمون‌ نظام مهندسی در روزهای ۵ شنبه و جمعه شرکت کردند

۱۱ دی ۰۱ 1087 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه 1401/10/05 نخستین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه 1401/10/05 کد خبر 011009009

نخستین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

نخستین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه 1401/10/05 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. رئیس گروه تخصصی عمران، امین مقومی شد

۹ دی ۰۱ 849 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی صبح روز ۲ شنبه 1401/10/05 نخستین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی صبح روز ۲ شنبه 1401/10/05 کد خبر 011009008

نخستین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی صبح روز ۲ شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

نخستین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی صبح روز ۲ شنبه 1401/10/05 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، سعید یزدانی شد

۹ دی ۰۱ 168 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه 05/10/1401 نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه 05/10/1401 کد خبر 011009007

نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه ۰۵/۱۰/۱۴۰۱

نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی صبح روز ۲شنبه 05/10/1401 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. رئیس گروه تخصصی شهرسازی، سینا صبری شد

۹ دی ۰۱ 224 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز ۲شنبه 05/10/1401 نخستین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز ۲شنبه 05/10/1401 کد خبر 011009006

نخستین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز ۲شنبه ۰۵/۱۰/۱۴۰۱

نخستین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز ۲شنبه 05/10/1401 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. رئیس گروه تخصصی مکانیک، کیان حصاری شد

۹ دی ۰۱ 210 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز ۲ شنبه 1401/10/05 نخستین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز ۲ شنبه 1401/10/05 کد خبر 011009005

نخستین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز ۲ شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

نخستین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز ۲ شنبه 1401/10/05 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. رئیس گروه تخصصی معماری، طاهره نصر شد

۹ دی ۰۱ 134 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نخستین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز ۲ شنبه 1401/10/05 نخستین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز ۲ شنبه 1401/10/05 کد خبر 011009004

نخستین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز ۲ شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

نخستین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز ۲ شنبه 1401/10/05 ، در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. رئیس گروه تخصصی برق، مهرداد موحدپور شد

۹ دی ۰۱ 117 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته طراحی معماری بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته طراحی معماری کد خبر 011009003

بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته طراحی معماری

بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته طراحی معماری  ، صورت گرفت. آزمون ورود به حرفه مهندسان از صبح ۸ دی‌ ماه در سراسر کشور در ۸۰ شهر و ۱۰۴ حوزه امتحانی در هفت رشته مهندسی شروع شد

۹ دی ۰۱ 121 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
خلیل محبت خواه: ساماندهی پلاک‌ های اصطلک و طلائیه تا پایان سال جاری خلیل محبت خواه: ساماندهی پلاک‌ های اصطلک و طلائیه تا پایان سال جاری کد خبر 011005003

خلیل محبت خواه: ساماندهی پلاک‌ های اصطلک و طلائیه تا پایان سال جاری

خلیل محبت خواه: ساماندهی پلاک‌ های اصطلک و طلائیه تا پایان سال جاری ، صورت می گیرد. پلاک مهم اصطلک در پردیس به مساحت ۱۸۰ هکتار پلاک مهمی است که رای موات آن شکسته شده است

۵ دی ۰۱ 718 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جلسه مشترک کارگروه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی جلسه مشترک کارگروه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی کد خبر 010930004

جلسه مشترک کارگروه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی

جلسه مشترک کارگروه شرح خدمات مهندسی و مبانی پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی ، با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار گردید

۳۰ آذر ۰۱ 897 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
دوره آموزشی آشنایی با نکات اجرایی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد دوره آموزشی آشنایی با نکات اجرایی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد کد خبر 010930003

دوره آموزشی آشنایی با نکات اجرایی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد

دوره آموزشی آشنایی با نکات اجرایی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد ، برگزار می گردد. لینک مورد نظر برای ثبت نام در متن خبر آمده است

۳۰ آذر ۰۱ 101 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کد خبر 010926004

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ، برگزار شد و موضوع بیمه مهندسین پی‌گیری گردید

۲۶ آذر ۰۱ 1150 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل آبادان و آئین رونمایی از کتاب متروپل واکاوی یک فاجعه سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل آبادان و آئین رونمایی از کتاب متروپل واکاوی یک فاجعه کد خبر 010926003

سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل آبادان و آئین رونمایی از کتاب متروپل واکاوی یک فاجعه

سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل آبادان و آئین رونمایی از کتاب متروپل واکاوی یک فاجعه ، با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در حال برگزاری است

۲۶ آذر ۰۱ 122 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل چهارشنبه در آبادان برگزاری سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل چهارشنبه در آبادان کد خبر 010926002

برگزاری سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل چهارشنبه در آبادان

برگزاری سمینار آموزشی واکاوی فنی ساختمان متروپل چهارشنبه در آبادان ، صورت گرفت. در متروپل از ظرفیت سازمان نظام مهندسی استفاده نشده بود

۲۶ آذر ۰۱ 115 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
چند خبر خوب به مناسبت ابلاغ مبحث ترافیک و فرارسیدن روز حمل و نقل چند خبر خوب به مناسبت ابلاغ مبحث ترافیک و فرارسیدن روز حمل و نقل کد خبر 010926001

چند خبر خوب به مناسبت ابلاغ مبحث ترافیک و فرارسیدن روز حمل و نقل

چند خبر خوب به مناسبت ابلاغ مبحث ترافیک و فرارسیدن روز حمل و نقل ، اعلام شد. نیازهای ترافیکی داخل ساختمانها، دسترسی به معابر بلافصل و شناسایی شده است

۲۶ آذر ۰۱ 118 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری تور ۳ روزه یزدگردی ویژه نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد برگزاری تور ۳ روزه یزدگردی ویژه نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد کد خبر 010920004

برگزاری تور ۳ روزه یزدگردی ویژه نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد

برگزاری تور ۳ روزه یزدگردی ویژه نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد ، با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد صورت می گیرد

۲۰ آذر ۰۱ 594 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی کد خبر 010920003

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ، با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، بیست و دوم الی بیست و پنجم آذرماه برگزار خواهد شد

۲۰ آذر ۰۱ 150 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
پیام تسلیت رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پی درگذشت رستم قاسمی پیام تسلیت رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پی درگذشت رستم قاسمی کد خبر 010920002

پیام تسلیت رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پی درگذشت رستم قاسمی

پیام تسلیت رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پی درگذشت رستم قاسمی ، صادر شد. بی شک سال ها خدمت خالصانه و مجاهدت های ارزنده در کسوت های مختلف توشه راه ایشان خواهد بود

۲۰ آذر ۰۱ 141 بازدید بدون نظر ادامه مطلب