رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت ، حمزه شکیب بر ضرورت الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی تاکید کرد

کد خبر: 030302003 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲ خرداد ۰۳ - ۵:۱۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرخع اخبار نظام مهندسی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت ، حمزه شکیب بر ضرورت الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی تاکید کرد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داد:
نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت
مسکن شهرهای جدیدرییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر ضرورت الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، بیان کرد: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سبب ایجاد اجماع برای حل مشکلات صنف خدمات آزمایشگاهی و درجهت ارتقای کیفیت و استحکام ساخت و ساز شهری می‌شود.
حمزه شکیب رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، اظهار داشت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سبب ایجاد اجماع برای حل مشکلات صنف خدمات آزمایشگاهی و در جهت ارتقای کیفیت و استحکام ساخت و ساز شهری می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش که متشکل از نمایندگان سراسر استانهاست در عین حال به تعرفه خدمات آزمایشگاهی اشاره کرد و افزود: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نقش موثری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری دارد.
شکیب با بیان این‌که در وزارت راه وشهرسازی در مورد تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی حساسیت وجود دارد، تصریح کرد: در حالی که افزایش سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی و واقعی شدن این خدمات قطعا نقش تعیین کننده‌ای در تعیین میزان سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.
شکیب، خواستار الگوبرداری تعرفه خدمات آزمایشگاهی از فهرست‌بها ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در نظام فنی، اجرایی شد و ادامه داد: در زمان حاضر تعرفه خدمات آزمایشگاهی در نظام فنی، اجرایی مشخص است و با توجه به این امر در نظام مهندسی هم می توان برای تعیین خدمات آزمایشگاهی از نظام فنی اجرابی الگوبرداری کرد.
شکیب با اشاره به نقش خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در رفتار لرزه‌ای ساختمان‌ها و با اشاره به برخی از زلزله های روی داده در قریب به ۶۲ سال پیش از بعد مطالعات ژئوتکنیکی، افزود: باتوجه به این‌که ایران کشور لرزه خیزی است، ماموریت جامعه مهندسی در پیش‌گیری و کاهش حوادث جانی و مالی ناشی از زلزله بسیار مهم است. در جامعه دانشگاهی ماموریت‌ها شامل مواردی نظیر مشارکت در عبور از مرزهای دانش در علوم مهندسی، ارایه نظریه های بنیادی و کاربردی در علم مهندسی زلزله،فرهنگ سازی پیشگیری در باور مدیران،مهندسان،سرمایه گذاران و بهره برداران است.
شکیب عنوان کرد: در گذشته، علی‌رغم زلزله خیز بودن کشور ما خیلی درباره خدمات آزمایشگاهی صحبت نمی کردیم و خیلی هم برای ما مهم نبود. ساختمان‌ها با یک گمانه زنی ساخته می‌شدند و نه بتن کنترل می‌شد ونه جوش مورد بازرسی قرار می‌گرفت. اما هم اکنون نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور خدمات آزمایشگاهی انجام می شود و هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲ خرداد ۰۳
165 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0