مهندسان پایتخت، چشم انتظار به قلم حامد مظاهریان

مهندسان پایتخت، چشم انتظار

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با مرور نتایج انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختمان استان تهران و اشاره به جلسه خود با اعضای منتخب، نسبت به آبستراکسیون رخ داده در جلسه انتخاب رئیس هیات مدیره تهران اعتراض کرد.

کد خبر: 970914016 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ - ۶:۴۲ ب.ظ

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با مرور نتایج انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختمان استان تهران و اشاره به جلسه خود با اعضای منتخب، نسبت به آبستراکسیون  رخ داده در جلسه انتخاب رئیس هیات مدیره تهران اعتراض کرد.

مهندسان پایتخت،  چشم انتظار

همانگونه که بارها تاکید داشته ام برگزاری انتخابات نظام مهندسی فرصت مغتنمی است برای چرخش مدیریت در یک سیستم سازمانی.
با برگزاری انتخابات اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، ۵۶ درصد ترکیب هیئت مدیره تغییر یافت و انتظار مهندسان برای آنکه پس از ورود چهره های جدی، ترکیبی نو شکل بگیرد و مطالبات آنان متفاوت تر نمایندگی شود به واقعیت نزدیک شد.

اما متاسفانه اکنون پس از گذشت ۴۲ روز از اعطای اعتبارنامه ها، اختلاف بر سر تعیین هیئت رئیسه، سبب عدم تشکیل جلسات رسمی نظام مهندسی تهران شده است.

از نگاه من اخلاق دموکراسی یعنی رعایت حقوق اقلیت توسط اکثریت. اخلاق می گوید که اکثریت باید حقوق اولیه گروه کوچک تر را محترم شمارد. ولتر، فیلسوف فرانسوی جمله معروفی دارد او می گوید :”با تو مخالفم ولی حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی”. این جمله به واقع اشاره به اخلاق گرایی مردم سالارانه است.

اتفاقی که درانتخابات نظام مهندسی تهران افتاده است تامل برانگیز بود چرا که سبب چند جلسه متوالی، آبستراکسیون شده است . هرچند آبستراکسیون در مفهوم حقوقی خود به دنبال جلب توجه به رعایت حق اقلیت است و با این نیت عمل مذکور قابل درک خواهد بود، ولی فراتر از آن و اقدام به گونه ای که عملا سبب ایجاد انسداد اداری شود، قابل قبول نبوده و باید با تصمیم مدیریتی حل شود.

روزگذشته به قصد حل این مسئله، دیداری با هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران داشتم. برگزاری این جلسه فرصتی بود تا با دیدگاه ۲۳ نفر از اعضاء آشنا شوم. خوشبختانه سخنان اعضاء حاضر در جلسه خیرخواهانه، شجاعانه و توأم با احترام بود.

کارهای بزرگی بر روی زمین مانده که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد، از جمله: اصلاح قانون نظام مهندسی، توافق بر روی آیین نامه کنترل ساختمان، اصلاح شرح خدمات و تعرفه ها، اصلاح ظرفیت اشتغال مهندسی، ابلاغ احراز صلاحیت بازرسی و آیین بازرسی، مبحث ۲۲ و …

-دوست دارم باور کنم صحبت های لبریز از علاقه دوستان به انجام اصلاحات در سازمان را.

-دوست دارم باور کنم این گفته را که منافع عموم مهندسان به منافع فردی هیئت مدیره ارجح خواهد بود.

-دوست دارم باور کنم این سخن را که مهمترین دلمشغولی ارائه بهتر خدمات به مردم و مهندسان خواهد بود.

-دوست دارم باور کنم…

مهندسان پایتخت، چشم انتظار

اما شرط اول برای باور گفته ها اراده برای برداشتن اولین قدم هاست، قدم اول آهسته و به تدریج گام ها بلندتر و تندتر خواهد شد و همزمان باید اتحاد و همدلی هیئت مدیره سازمان در انتخاب هیئت رییسه نمود داشته باشد. این گام اول و انتظار اولیه مهندسان پایتخت است…

شنبه روز قضاوت در مورد “تعهد اعضاء هیئت مدیره تهران به انجام وظیفه خود” خواهد بود

و روز بعد از آن تصمیم مدیریتی اخذ خواهد شد. امیدوارم یکشنبه اولین روز شروع به کار هیئت رییسه جدید نظام مهندسی استان تهران نامیده شود.

حامدمظاهریان – ۱۴ آذر ۱۳۹۷

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ آذر ۹۷
467 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0