اصفهان

تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی در استان اصفهان تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی در استان اصفهان کد خبر 010504002

تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی در استان اصفهان

تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی در استان اصفهان ، با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد

۴ مرداد ۰۱ 846 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان کد خبر 010430001

کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان

کاهش زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان ، ثبت ۱۴۲ درخواست مجوز در سال ۱۴۰۱. راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها، رفت و آمد کشاورزان به دستگاه‌ ها و ادارات مختلف تقریبا به صفر رسیده است

۳۰ تیر ۰۱ 476 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کسب رتبه اول سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان کسب رتبه اول سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان کد خبر 010309009

کسب رتبه اول سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

کسب رتبه اول سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ، صورت گرفت. امسال در استان اصفهان چهارصد و هجده فقره کارت عضویت و نود و پنج فقره پروانه اشتغال تمدید شده است

۹ خرداد ۰۱ 450 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تفاهم‌ نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان تفاهم‌ نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان کد خبر 010309005

تفاهم‌ نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

تفاهم‌ نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ، امضا شد. با امضای این تفاهم‌ نامه، همکاری در اجرای مفاد (۲۱) و (۲۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسعه پیدا خواهد کرد

۹ خرداد ۰۱ 491 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی و علمی تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی و علمی کد خبر 010210002

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی و علمی

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی و علمی ،مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی صورت بگیرد. جلسه هماهنگی در مورد نحوه صدور اسناد اراضی کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

۱۰ اردیبهشت ۰۱ 660 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان کد خبر 000830006

نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ، به رییس منطقه شش بازرسی کل کشور و بازرس کل استان، جهت قانونی شدن هوای پاک ارسال شد

۳۰ آبان ۰۰ 590 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
شبکه گیاه‌ پزشکی نیازمند حمایت جهت تامین سلامت و امنیت غذایی کشور شبکه گیاه‌ پزشکی نیازمند حمایت جهت تامین سلامت و امنیت غذایی کشور کد خبر 000809002

شبکه گیاه‌ پزشکی نیازمند حمایت جهت تامین سلامت و امنیت غذایی کشور

شبکه گیاه‌ پزشکی نیازمند حمایت جهت تامین سلامت و امنیت غذایی کشور ، است. بیش از هفتاد و دو درصد فروشندگی‌های سموم دفع آفات گیاهی در استان اصفهان به داروخانه تبدیل وضعیت یافته‌اند

۹ آبان ۰۰ 607 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
اجرای کشاورزی قراردادی، راهکار تحقق زنجیره ارزش در بخش کشاورزی اجرای کشاورزی قراردادی، راهکار تحقق زنجیره ارزش در بخش کشاورزی کد خبر 000803003

اجرای کشاورزی قراردادی، راهکار تحقق زنجیره ارزش در بخش کشاورزی

اجرای کشاورزی قراردادی، راهکار تحقق زنجیره ارزش در بخش کشاورزی ، است. نشست کارگروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار گردید

۳ آبان ۰۰ 867 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
حمایت از گندم کاران قراردادی اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشور حمایت از گندم کاران قراردادی اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشور کد خبر 000728001

حمایت از گندم کاران قراردادی اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشور

حمایت از گندم کاران قراردادی اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشور ، اجرایی می گردد. سازمان در تحقق رسالت گسترش دانش و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی اقداماتی انجام داد

۲۸ مهر ۰۰ 621 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
راه اندازی کانون ‌های اشاعه فناوری‌ های نوین کشاورزی در اصفهان راه اندازی کانون ‌های اشاعه فناوری‌ های نوین کشاورزی در اصفهان کد خبر 000725002

راه اندازی کانون ‌های اشاعه فناوری‌ های نوین کشاورزی در اصفهان

راه اندازی کانون ‌های اشاعه فناوری‌ های نوین کشاورزی در اصفهان ، صورت گرفت.  جهت اشاعه فناوری ‌های نوین در محیط کشاورزی، اقداماتی انجام شده است

۲۵ مهر ۰۰ 751 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تبدیل هفتاد و دو درصد فروشگاه ‌های آفت‌کش نباتی در استان اصفهان، به داروخانه گیاه‌پزشکی تبدیل هفتاد و دو درصد فروشگاه ‌های آفت‌کش نباتی در استان اصفهان، به داروخانه گیاه‌پزشکی کد خبر 000711002

تبدیل هفتاد و دو درصد فروشگاه ‌های آفت‌کش نباتی در استان اصفهان، به داروخانه گیاه‌پزشکی

تبدیل هفتاد و دو درصد فروشگاه ‌های آفت‌کش نباتی در استان اصفهان، به داروخانه گیاه‌پزشکی ، سلامت غذایی کشور مرهون استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی و مبارزه به موقع با آفات و بیماری ‌های گیاهی است

۱۱ مهر ۰۰ 465 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نیروی انتظامی اصفهان در نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیروی انتظامی اصفهان در نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی کد خبر 000619001

نیروی انتظامی اصفهان در نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی

نیروی انتظامی اصفهان در نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، اعلام همکاری کزد. انجام هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مستلزم اخذ پروانه اشتغال است

۱۹ شهریور ۰۰ 556 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
پیشرو بودن استان اصفهان در احداث سازه ‌های فنی و استاندارد گلخانه‌ای پیشرو بودن استان اصفهان در احداث سازه ‌های فنی و استاندارد گلخانه‌ای کد خبر 000611002

پیشرو بودن استان اصفهان در احداث سازه ‌های فنی و استاندارد گلخانه‌ای

پیشرو بودن استان اصفهان در احداث سازه ‌های فنی و استاندارد گلخانه‌ای ، وضعیت سازه‌‌های گل‌خانه‌ای نسبت به یک دهه گذشته کاملاً متفاوت شده است

۱۱ شهریور ۰۰ 590 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
هدف برنامه اشتغال و تولید مردم بنیاد ایجاد پنجاه هزار شغل موثر در کشور هدف برنامه اشتغال و تولید مردم بنیاد ایجاد پنجاه هزار شغل موثر در کشور کد خبر 000404008

هدف برنامه اشتغال و تولید مردم بنیاد ایجاد پنجاه هزار شغل موثر در کشور

هدف برنامه اشتغال و تولید مردم بنیاد ایجاد پنجاه هزار شغل موثر در کشور ، بر اساس قابلیت ‌ها و ظرفیت مناطق مختلف کشور با همکاری جهاد کشاورزی است که این برنامه تدوین شده و در حال اجرا است

۴ تیر ۰۰ 677 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه ‌های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه ‌های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک کد خبر 000404007

انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه ‌های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک

انتقاد مهدی تقی‌پور، از عدم تمکین دستگاه ‌های اجرایی استان اصفهان به قانون هوای پاک ، اعلام شد. آلودگی هوا علتی ندارد جز این که صنایع پایش نمی ‌شود

۴ تیر ۰۰ 571 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نشست خبری به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نشست خبری به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کد خبر 000404005

نشست خبری به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نشست خبری به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، برگزار گردید. استان اصفهان ظرفیت تولید گندم ندارد

۴ تیر ۰۰ 536 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
تفاهم‌نامه شهرک علمی تحقیقاتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان کد خبر 000131001

تفاهم‌نامه شهرک علمی تحقیقاتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان

تفاهم‌نامه شهرک علمی تحقیقاتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان ، با هدف افزایش حمایت‌ از شرکت‌ های کشاورزی و منابع طبیعی استان امضا شد

۳۱ فروردین ۰۰ 565 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در فلاورجان مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در فلاورجان کد خبر 000125001

مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در فلاورجان

مجوز اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در فلاورجان ، صادر گردید. استفاده از روش‌ های بیوتکنولوژی نظیر تولید گیاه هاپلوئید و دبل هاپلوئید که به فرایند اصلاح این نوع گیاهان تسریع می‌کند نیز، جزو برنامه‌های پیش روی شرکت است

۲۵ فروردین ۰۰ 461 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کاهش زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی از صد و بیست به بیست و ‌چهار کاهش زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی از صد و بیست به بیست و ‌چهار کد خبر 991016003

کاهش زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی از صد و بیست به بیست و ‌چهار

کاهش زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی از صد و بیست به بیست و ‌چهار ، و هم‌چنین افزایش صدور مجوز در کشت گلخانه ای نشانگر این تلاش ها است

۱۶ دی ۹۹ 710 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
صدرنشینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ارجاع کار به عوامل فنی در کشور صدرنشینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ارجاع کار به عوامل فنی در کشور کد خبر 990708006

صدرنشینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان در ارجاع کار به عوامل فنی در کشور

صدرنشینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ارجاع کار به عوامل فنی در کشور ، ارای پروانه اشتغال معتبر را در کشور کسب کرد. در مدت یک سال در سامانه "سانکا"، در مقایسه با سایر استان‌ ها، اول شد

۸ مهر ۹۹ 539 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
مهندس گریزی و نیروی انسانی ضعیف، دو چالش اصلی بخش کشاورزی مهندس گریزی و نیروی انسانی ضعیف، دو چالش اصلی بخش کشاورزی کد خبر 990517012

مهندس گریزی و نیروی انسانی ضعیف، دو چالش اصلی بخش کشاورزی

مهندس گریزی و نیروی انسانی ضعیف، دو چالش اصلی بخش کشاورزی ، است. کشاورزان در سه دسته بیست تا سی سال، سی تا پنجاه سال و پنجاه سال به بالا دسته‌بندی می‌ شوند که بیشتر آن ها در دسته سوم و پنجاه سال به بالا قرار دارند

۱۷ مرداد ۹۹ 644 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
استان اصفهان دارای دوازده درصد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کشور استان اصفهان دارای دوازده درصد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کشور کد خبر 990516010

استان اصفهان دارای دوازده درصد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کشور

استان اصفهان دارای دوازده درصد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کشور ، در زمینه صدور و سازمان دهی این مراکز پیشرو است. هدف اصلی صدور مجوز و سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی برای تحقق جهش تولید است

۱۶ مرداد ۹۹ 599 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
توسعه کشت گل‌خانه‌ای در اولویت سیاست ‌های جهاد کشاورزی اصفهان توسعه کشت گل‌خانه‌ای در اولویت سیاست ‌های جهاد کشاورزی اصفهان کد خبر 990509004

توسعه کشت گل‌خانه‌ای در اولویت سیاست ‌های جهاد کشاورزی اصفهان

توسعه کشت گل‌خانه‌ای در اولویت سیاست ‌های جهاد کشاورزی اصفهان ، قرار دارد. توجه به طرح ‌های سازگاری با کم آبی و توسعه کشت گل‌خانه‌ای در اولویت سیاست ‌های وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت استان قرار دارد

۹ مرداد ۹۹ 664 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
هر دهیاری یک گل‌خانه‌  مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان بیان کرد: کد خبر 191028009

هر دهیاری یک گل‌خانه‌ 

علی رحمانی بیان داشت: براساس تفاهم نامه‌ای که بین شرکت ‌های تعاونی، دهیاری ‌های استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دفتر امور روستایی منعقد شده است این دستگاه‌ ها به دهیاری‌ ها برای ایجاد گل‌خانه‌ مساعدت‌ های لازم را ارائه می ‌دهند.

۶ آبان ۹۸ 1113 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیعی کشور افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی کد خبر 190819009

افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیعی کشور در استان اصفهان 

اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تخصصی منابع طبیعی کشور با حضور رییس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر حوزه ریاست و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی و معاون برنامه‌ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، در استان اصفهان افتتاح گردید.

۲۸ مرداد ۹۸ 746 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: کد خبر 971222014

نقش آفرینی نظام مهندسی در بهره وری کشاورزی

مهدی تقی پور در مراسم گرامیداشت مقام مهندس و تقدیر از اعضای منتخب بخش کشاورزی در سال نود و هفت که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد با اشاره به نقش مهندسان کشاورزی در ارتقای تولید، بیان داشت: این نقش به رغم مشکلات اقتصادی و بحران کمبود آب خیلی پر رنگ بوده است بطوریکه در این شرایط سخت، تولیدات کشاورزی کاهش نداشته و این بخاطر حضور کارشناسان و مهندسان کشاورزی در کنار کشاورزان و تلفیق دانش با تجربه است.

۲۲ اسفند ۹۷ 741 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بیکار بودن چهل و پنج درصد دانش آموختگان بخش کشاورزی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان کد خبر 971006008

بیکار بودن چهل و پنج درصد دانش آموختگان بخش کشاورزی

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر با خیل بیکاران در بخش کشاورزی روبرو هستیم به طوری که چهل و پنج درصد دانش‌آموختگان بخش کشاورزی بیکار مطلق هستند.

۶ دی ۹۷ 809 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نیاز به برنامه جامع در پسامندهای صنعتی عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم بیان کرد: کد خبر 970820020

نیاز به برنامه جامع در پسامندهای صنعتی

حسن بختیاری اظهار داشت: استان قم نیازمند برنامه جامعی در بحث مدیریت پسماندهای صنعتی است که از ضروریات محسوب می گردد و در آینده آلودگی هوا، منابع آب و خاک را بهمراه خواهد داشت.

۲۰ آبان ۹۷ 1393 بازدید یک نظر ادامه مطلب
نطنز و کاشان، منشا ده درصد گرد و غبار کشور ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان کد خبر 961209001

نطنز و کاشان، منشا ده درصد گرد و غبار کشور

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: فقط 5 درصد از سرمایه های کشور در بخش کشاورزی صرف شده و از این میزان سرمایه گذاری، هجده درصد سوددهی حاصل گردیده است.

۹ اسفند ۹۶ 1140 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نطنز و کاشان، منشا ده درصد گرد و غبار کشور بازديد از شرکت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي کد خبر 960620016

بازديد از شرکت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي برتر استان

رییس، معاون برنامه‌ریزی اشتغال و توسعه تشکل‌های تخصصی سازمان همراه با مسوول شبکه خدمات مشاوره‌ای مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و روسای انجمن‌‌های صنفی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی عضو سازمان روز دوشنبه مورخ 13 شهريور 1396 از دو شرکت برتر در شهرستان‌های خمینی‌شهر و اصفهان بازدید کردند.

۲۰ شهریور ۹۶ 1206 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نطنز و کاشان، منشا ده درصد گرد و غبار کشور گردهمایی معاونین و مدیران کشوری و استانی کد خبر 960614013

ظرفيت نظام مهندسي کشاورزي در نظارت بر مراتع

گردهمایی معاونین و مدیران کشوری و استانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای دریافت تجربیات استانهای پیشرو در زمینه تفاهم نامه طرح شبکه نظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت چرا و حفظ کاربری مراتع کشور در جهت دستیابی به شیوه مناسب براي اجرای تفاهم نامه در سطح ملی برگزار شد.

۱۴ شهریور ۹۶ 1264 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بازديد شهرستاني کد خبر 960526008

بازديد شهرستاني نطنز

روز يک شنبه 22 مرداد 1396 رييس، معاون برنامه ريزي اشتغال و کارشناس صدور پروانه هاي گياه پزشکي و رتبه بندي سازمان، در شهرستان نطنز حاضر شدند و در دو جلسه پياپي با همکاران مديريت و اعضاي شهرستان ديدار کردند.

۲۶ مرداد ۹۶ 1683 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نطنز و کاشان، منشا ده درصد گرد و غبار کشور بازديد شهرستاني کد خبر 960519009

بازديد شهرستاني شاهين شهر و ميمه

روز چهارشنبه 11 تیر ۱۳۹۶ رییس، معاون برنامه‌ریزی اشتغال و دو نفر از اعضاي شوراي سازمان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهين شهر و ميمه ضمن دیدار با مدیر و مسوولین این مدیریت، در نشستی صمیمانه با اعضای سازمان به گفتگو پرداختند.

۱۹ مرداد ۹۶ 1413 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نطنز و کاشان، منشا ده درصد گرد و غبار کشور دستورالعمل برگزاری آزمون کد خبر 960519008

دستورالعمل برگزاری آزمون مسوولین فنی واحدهای دامپروری

-آزمون صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/06/02از ساعت 09:00 لغایت 10:3 (به مدت 90 دقیقه) در محل موزه ترویج مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان واقع در شهرک امیریه برگزار مي­ شود.

۱۹ مرداد ۹۶ 1379 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
در گردهمایی راه کارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی گفته شد: کد خبر 960425013

کارآفرینی اساس توسعه پایدار بوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است

در گردهمایی راه کارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی اظهار شد: کارآفرینی اساس توسعه پایدارکشور/ قانون های بخش کشاورزی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد/ دروس تخصصی رشته کشاورزی کارآفرین تربیت نمیکند/ دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است

۲۵ تیر ۹۶ 1696 بازدید بدون نظر ادامه مطلب