در گردهمایی راه کارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی گفته شد:

کارآفرینی اساس توسعه پایدار بوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است

در گردهمایی راه کارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی اظهار شد: کارآفرینی اساس توسعه پایدارکشور/ قانون های بخش کشاورزی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد/ دروس تخصصی رشته کشاورزی کارآفرین تربیت نمیکند/ دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است

کد خبر: 960425013 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ تیر ۹۶ - ۵:۳۵ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،در گردهمایی راه کارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی اظهار شد: کارآفرینی اساس توسعه پایدارکشور/ قانون های بخش کشاورزی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد/ دروس تخصصی رشته کشاورزی کارآفرین تربیت نمیکند/ دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است  کارآفرینی اساس توسعه پایدار بوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده

کارآفرینی اساس توسعه پایدار بوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده

کارآفرینی اساس توسعه پایدار بوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده

کارآفرینی اساس توسعه پایدار بوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده

 

توسعه کارآفرینی عملیترین استراتژی برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است
در این گردهمایی که با تلاش کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار گردید، حمیدرضا قلم کاری، ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان هدف از برگزاری این گردهمایی را کمک برای تبدیل ایده های جدید بکار و توسعه کسب و کار در بخش کشاورزی عنوان نمود.
قلمکاری با اشاره به این که در برنامه چهارم و پنجم توسعه متوسط نرخ رشد در کل تولید ناخالص داخلی تنها در بخش کشاورزی مثبت بود، بیان کرد: طبق مطالعات انجام گردیده در اقتصاد کشورهای صنعتی بلحاظ توسعه صنایع پیشین و پسین و رونق بازرگانی فعالیتهای کشاورزی، سهم کسب و کار این بخش خیلی قابل توجه است به طوریکه در آمریکا با وجود سهم یک درصدی تولید مواد خام کشاورزی در اقتصاد این کشور، سهم کسب و کار ناشی از فرایندهای پیشین و پسین بالغ بر سیزده درصد و در مجموع معادل چهارده درصد از GDP این کشور را بخود اختصاص داده است.
قلمکاری ادامه داد: این در حالیست که سهم کشاورزی ایران طبق آمار سال نود و سه در GDP 5/9 و سهم کسب و کار کشاورزی بیست و سه و یک دهم و مجموع سهم کشاورزی و کسب و کار مربوط به آن در کشور ما بیش از سی و دو بوده است.
وی هم چنین سهم کشاورزی ایران در تولید ناخالص ملی را در سال دوهزار و پانزده ، ده درصد اعلام کرد در حالیکه این سهم در چهار کشور برتر از لحاظ ارزش تولید سالانه بخش کشاورزی در چین ده درصد، در هند هفده درصد، اتحادیه اروپا هجده درصد و آمریکا یک ودو دهم درصد بوده است.
وی افزود: امروزه کارآفرینی بعنوان یک راهبرد موثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده و به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصتها بمنظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی میشود.
قلمکاری عنوان کرد: توسعه کارآفرینی در ایران به عنوان اجرایی ترین و عملیترین استراتژی برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع موانع آن است.
رییس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: ظرفیتسازی برای توسعه کارآفرینی با رویکرد بازار محور و طبق نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی میباشد از طرف دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی است.
قلمکاری افزایش بیش از پیش تقاضای محصولات کشاورزی، وجود ظرفیتهای بالقوه در این بخش، نیاز به سرمایه ارزی اندک، عدم نیاز به تکنولوژیهای پیچیده و مزیت اقلیمی را از جمله عوامل فرصت آفرین کارآفرینی در بخش کشاورزی کشور بیان کرد.
قلم کاری هم چنین تهدید جدی منابع پایه بخش کشاورزی، اعتبارات و سرمایه گذاریهای اندک دولتی و خصوصی در این بخش، نیروی انسانی بدون دانش کافی و مهارت، تغییر کاربری منابع آب، خاک، جنگل و مراتع کشورهم چنین پرداخت یارانه نقدی ماهانه به کشاورزان و کاهش انگیزه تولید و.. را نیز از چالشهای این بخش برشمرد.
وی در خاتمه سخنان خود با بیان این که اکوسیستم کارآفرینی در بخش کشاورزی از فرصتهای بسیاری برخوردار است، تاکید کرد: کشاورزی با تولید بیش از صد و ده میلیون تن محصولات در سال نقش اساسی در تامین غذای کشور دارد و با این وجود بحث امنیت غذایی فرصت مناسبی است جهت ایجاد کسب و کارهای خلاقانه و از بانکهای تخصصی کشاورزی انتظار میرود از منابع خاص برای کسب و کارهای جدید تخصیصهای واقعی دهند.
هفتاد و پنج درصد بیکاران کشور از فارغ التحصیلین دانشگاهی هستند
در ادامه این گردهمایی مهدی تقی پور، ریاست نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به این که هرساله حدود دوازده میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به علت خشک سالی و بیابان زایی در حال از بین رفتن است و هم چنین سرانه آب تجدید پذیر در کشور نیز تقریبا یک پنجم دنیا میباشد بیان کرد: چاره ای بجز افزایش عملکرد در توسعه واحدهای سطح وجود ندارد.
تقی پور مهم ترین رکن در این زمینه را نیروی انسانی ماهر بیان کرده و گفت: وجود نزدیک به هفتاد درصد بهره برداران کم سواد و بیسواد در بخش کشاورزی و مسن بودن آن ها تاکیدی است بر ضرورت جوان سازی و تزریق دانش از طریق متخصصان مهارت دیده در این بخش.
تقی پور ضمن ابراز تاسف از رشد بیش از پیش بحران مدرک دهی و مدرکگرایی در کشور عنوان کرد: دوهزار و ششصد و چهل دانشگاه در ایران در حال ارایه خدمات دانشگاهی و صرف پنج هزار میلیارد تومان از بودجه سالیانه کشور در حالی هستند که متاسفانه هفتاد و پنج درصد بیکاران کشور از فارغ التحصیلین دانشگاهی هستند.
رییس نظام مهندسی کشاورزی استان در ادامه با بیان این که با وجود دوازده قانون و سند جامع در بخش کشاورزی از جمله مواد بیست و یک و بیست و سه قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی این قوانین اجرایی نمیشوند ادامه داد: قانون های بخش کشاورزی نیاز به اصلاح و بازنگری داشته و باید مبتنی بر ساز و کارهای خود کنترلی و طبق واقعیات جامعه باشند.
او اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار و اقتصاد مقاومتی را در این زمینه راه گشا برشمرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه تنها پنج درصد از کل سرمایه گذاریها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات کشور بکشاورزی تعلق میگیرد در حالیکه میتوان از طریق تضمین سرمایه گذاری در این بخش ، این سهم را افزایش داد. وی اجرای طرح بیمه تجاری- کشاورزی را در این زمینه راه گشا دانست.
وی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه در بخش کشاورزی از هر ۱۰۰۰ نفر بهره بردار که در این بخش فعالند فقط دوازده نفر دانش آموخته کشاورزی هستند و باید زمینه حضور کارشناسین کشاورزی را هم در واحدهای تولیدی و هم واحدهای خدماتی ارتقا داده که اجرای مباحث کارآفرینی و تربیت کارشناسین کارآفرین میتواند در این زمینه راه گشا باشد.
دروس تخصصی رشته کشاورزی کارآفرین تربیت نمیکند
هم چنین امیر مظفر امینی، مشاور ارشد کمیسیون کشاورزی در این گردهمایی، علت این که نسبت دانش آموختگان دانشگاهی بیکار به کم سوادان بیش تر است را عدم تطابق آموزشها در کشور با نیازهای تربیت نیروی انسانی عنوان کرد.
امینی در ادامه با اشاره به این که توسعه بخش کشاورزی ضامن دوام و بقای محیط زیست است اظهار داشت: اگر بخش کشاورزی در اولویت برنامه های قرار میگرفت، امروز کشاورزی استان از آب محروم نمیشد.
وی در ادامه داد: طبق تحقیقات متوجه شدیم که متاسفانه نیروی انسانی که وارد رشته دانشگاهی کشاورزی میشوند از انگیزه لازم برخوردار نبوده و آموخته های دانشگاهی در ایفای نقش اجتماعی آن ها اثرگذار نبوده است.
امینی عنوان کرد: این فارغ التحصیلین شاغل در حالی در آموزه های سازمانی – مدیریتی و اجتماعی احساس ضعف میکردند که از دروس تخصصی دانشگاهی رشته کشاورزی راضی بودند.
وی در ادامه بیان داشت: در طرحی دیگر و بعد از سنجش کارآفرینی در دانشجویان ترمهای بالا و کارآفرینان شاغل، این نتیجه حاصل گردید که دروس تخصصی رشته کشاورزی کارآفرینان را توان مند کرده ولی در کارآفرین نمودن آن ها موفق نبوده است.
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: بجز عوامل محیطی و ویژگیهای شخصیتی، آموزشها نقش بی بدیلی در کارآفرین کردن دانش آموختگان دانشگاهی دارد.
امینی افزود: لازم است کلیه ارگانهای مرتبط با بخش کشاورزی برای هم افزایی با یک دیگر هم سو گردند.
وی آگاه سازی دل سوزان بخش کشاورزی و ایجاد جامعه ای مطالبه گر را با وحدت همه بخشهای مرتبط با کشاورزی امکان پذیر دانست.
امروز دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است
خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فن آوری اطلاعات ایران هم ضمن بیان این که ۳ نوع اقتصاد شامل کارایی محور، منبع محور و نوآوری محور وجود دارد اظهار کرد: زیربنای اقتصاد نوآوری محور نیروی انسانی نوآور است که باید تربیت گردد.


سلجوقی گفت: یکی از مهارتهای موردنیاز نیروی انسانی نوآور تسلط به تفکر انتقادی است که تفکر انتقادی پایه و اساس نوآوری و چالش شناسی، پایه و اساس مثبت اندیشی، پایه خلاقیت و جهش اقتصاد مقاومتی محور می باشد.
وی مقصود از تفکر انتقادی را داشتن قدرت پرسش و دیدن چالشها ذکر کرده و عنوان کرد: باید زیست بوم توسعه تفکر انتقادی یعنی آزادی بیان از خانواده فراهم گردد به بیان بهتر مانع سوال کردن کودکان، کارمندان، دانشجویان و… نشویم.
این کارآفرین اجتماعی کشور ادامه داد: طبق نتیجه بررسی سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) ادرصد جوامع کارآفرین و نود و نه درصد کارجو هستند و از این یک درصد نیز ۲/۳ تا ده درصد دانش بنیان هستند.
سلجوقی با اشاره به این که کارآفرینی فرصت شناسی و فرصت سازی، خلاقیت و نوآوری، خطر پذیری و داشتن برنامه کسب و کار است تصریح کرد: برای تولید ثروت ۲ راه سرمایه گذاری و بهره وری وجود دارد.
این مدرس کارآفرینی اشاره کرد: در بهره وری آثار و تبعات حرف اول را میزند ولی در ایران بر روی فرآیند ایستاده ایم و به آثار و تبعات توجه نمیکنیم.
وی عنوان داشت: در مقایسه شاخص بهره وری سرمایه در بخشهای اقتصاد ایران از نود و هفت درسال هفتاد و پنج به هشتاد و هشت در سال نود وسه رسیده این در حالیست که در ارتباطات این شاخص از پنجاه و یک به هشتصد و هشتاد و دو رسیده است.
او مطرح کرد: که در برنامه ششم توسعه بیست درصد GDP کشور از ICT بدست خواهد آمد.
سلجوقی خاطرنشان کرد: برآورد شده سال ۲۰۴۵ میلادی چهار درصد اشتغال دنیا در صنعت، سه درصد در بخش کشاورزی و نود و سه درصد در خدمات است. پس باید بدنبال خدماتی که با کشاورزی مرتبط هستند بود.
ایشان فرصت بعدی که در دست ماست را ارتباطات و رسانه های جدید دانست که بزرگ ترین مولد رشد ناخالص ملی کشورها در دهه آینده خواهد بود.
وی روند رو به توسعه تلفن هوشمند، روند تکاملی فن آوری موبایل و رایانش ابری انفجار کارآفرینی را از فرصتهای دیگر پیش روی ما عنوان کرد.
سلجوقی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تحقیق و توسعه R&D قبل از آغاز به هر اقدامی تاکید کرده و یاد آور شد: امروز توسعه مبتنی بر دانایی است و مشخصه های آن هم نوآوری، نیروی انسانی کارآفرین و واحدهای تحقیق و توسعه و R&D و SME ها میباشد.
سلجوقی ابراز داشت: امروز کشاورزی بدون تحقیق و توسعه ثمربخش نبوده و دوران کشاورزی سنتی بسر آمده است.
استادیار و مدرس کارآفرینی در دانشگاههای کشور اضافه کرد: امروز آینده سرمایه است و اجرای هر پروژه ای بدون لحاظ کردن مسایل محیط زیستی محکوم بشکست خواهد بود.
سیستم بانکی یکی از معضلات اصلی کارآفرینان است
هم چنین کوروش خسروی، دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی هم در ادامه این گردهمایی ۴ شرط اصلی تحقق کارآفرینی را داشتن مهارت فنی، ویژگیهای شخصیتی چون ریسک پذیر بودن، داشتن تفکر واگرا، خلاق بودن، داشتن مهارتهای مدیریتی هم چنین وجود محیط مناسب عنوان کرد.
خسروی، کارآفرینی را فرایند پویای ایجاد ثروت بیش تر نام برد و افزود: معمولا افراد بسیار با استعداد و دارای ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینی و افرادی که استعداد ویژه نداشته ولی در محیط مناسب قرار میگیرند، فرصت کارآفرینی پیدا میکنند.
وی تصریح کرد: ریشه بسیاری از بی عدالتیهای موجود یکسان نبودن فرصت خلق ثروت است.
خسروی بااعلام این که کارآفرینی یک فرآیند جمعی است نه انفرادی ادامه داد: لازم است در قدم اول برای خود یک اکوسیستم درست کنیم.
دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اظطهار داشت: بمنظور بهبود شاخصهای کارآفرینی در محیط خود در آغاز یک گروه تشکیل دهید ، برای گروه برنامه های آموزشی مناسب و مستمر در نظر بگیرید، تعامل با کارآفرینان را شروع کنید، به خلق پشتوانه مالی بصورت قرض الحسنه بپردازید زیرا سیستم بانکی یکی از معضلات اصلی کارآفرینان است و در نهایت به اصلاح ویژگیهای شخصیتی برای ایجاد خلاقیت و تفکر واگرا بپردازید.
او در خاتمه سخنان خود ماموریت اصلی خانواده کارآفرین را عدالت اجتماعی نام برد.
در ادامه دانیال معظمی، دبیر کارگروه طراحان کسب و کار جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی هم بیان داشت: برای آغاز هر کسب و کار به یک برنامه و نقشه راه نیاز مندیم.
معظمی افزود: طرح کسب و کار مشخص کننده کلیه فعالیتهای اجرایی داخلی و خارجی در چارچوب مشخص و استاندارد است که دوره زمانی مشخصی را شامل میشود.
وی با اشاره بر ضرورت نوشتن ایده هایی که به مغز خطور میکند، عنوان کرد: چشم انداز آینده ایده هایتان را نوشته و مقصود از چشم انداز را بترسیم کشیدن آرمانها، رویاها و تحقق ماموریت عنوان کرد.
دبیر کارگروه طراحان کسب و کار جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در ادامه مشتری، ارزش ایجاد شده، کانالها، ارتباط با مشتری، مدل درآمدی، منابع کلیدی، فعالیتهای کلیدی، شرکای کلیدی و مدل هزینه ها را از ارکان بوم کسب و کار عنوان کرده و به توضیح هر یک از آن ها پرداخت.
گفتنی است در ادامه این گردهمایی در قالب پنل پرسش و پاسخ به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.
منبع : اتاق ۲۴

کانال تلگرام برق قدرت

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ تیر ۹۶
882 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0