فهرست دوره های یادگیری الکترونیک و آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | خردادماه 1398

به استحضار می رساند که دوره های آموزش مجازی مهندسی اتصال از جمله انواع روش های جوشکاری ، لحیم کاری ، چسب کاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش مجازی مهندسی بازرسی خردادماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم خرداد ماه 1398 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه، تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. برخی از این دوره های آموزشی در انتها دارای آزمونی تستی و یا تشریحی بوده که کاربران گرامی می توانند با شرکت در آنها میزان یادگیری خود را محک بزنند. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

کد خبر: 980228013 تاریخ انتشار: شنبه 18 می 19 - 6:44 ب.ظ

به استحضار می رساند که دوره های آموزش مجازی مهندسی اتصال  از جمله انواع روش های جوشکاری ، لحیم کاری ، چسب کاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش مجازی مهندسی بازرسی خردادماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم خرداد ماه 1398 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه، تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. برخی از این دوره های آموزشی در انتها دارای آزمونی تستی و یا تشریحی بوده که کاربران گرامی می توانند با شرکت در آنها میزان یادگیری خود را محک بزنند. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

فهرست دوره های آموزش مجازی ” در حال ثبت نام ” خردادماه پایگاه ولدیکا به شرح ذیل می باشد:

مقدمه ای بر طراحی مهندسی | رایگان

آشنایی با طراحی جوش | رایگان

آشنایی با فرایندهای جوشکاری | رایگان

روش های تحلیل مهندسی | رایگان

مقدمه ای بر مراجع مهندسی | رایگان

تحلیل خستگی | Fatigue Analysis | رایگان

مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب | NDT | رایگان

آشنایی با آزمایش های غیرمخرب | NDT | رایگان

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب پرتونگاری | RT | رایگان

مقدمه ای بر تفسیر آزمون غیرمخرب پرتونگاری | RTI | رایگان

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب فراصوتی | UT | رایگان

آشنایی با آزمون غیرمخرب فراصوتی | UT | رایگان

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی | MT | رایگان

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب مایع نافذ | PT | رایگان

مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب پیشرفته | رایگان

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب جریان گردابی | ET | رایگان

مقدمه ای بر بازرسی چشمی | VI | رایگان

آشنایی با آزمون غیرمخرب انتشار صوت یا اکوستیک امیشن | رایگان

آشنایی با طراحی مخازن ذخیره | رایگان

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PVElite | رایگان

آشنایی با مدارک فنی مرتبط با بازرسی و آزمون غیرمخرب | رایگان

راهنمای دستورالعمل جوشکاری | WPS | رایگان

جریان حرارت در جوشکاری | رایگان

تکنولوژی و عیوب جوشکاری | رایگان

مقدمه ای بر بازرسی خط لوله | رایگان

مقدمه ای بر تضمین کیفیت در جوشکاری | رایگان

نمادهای جوشکاری | Welding Symbols | رایگان

مقدمه ای بر فناوری چسب | رایگان

آشنایی با اتصال چسبی | رایگان

آشنایی با آزمایشگاه جوشکاری | رایگان

آشنایی با روش های اتصال | رایگان

آشنایی با لحیم کاری نرم | Soldering | رایگان

آشنایی با لحیم کاری سخت | Brazing | رایگان

آشنایی با فرایندهای برشکاری | رایگان

آشنایی با فرایندهای ساخت | رایگان

آشنایی با جوشکاری قوس الکتریکی | رایگان

آشنایی با فرایندهای جوشکاری | رایگان

ایمنی و سلامت در جوشکاری | رایگان

آشنایی با مبانی طراحی | رایگان

پیچ کاری – جوشکاری | رایگان

آشنایی با طراحی اتصالات پیچی | رایگان

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی | رایگان

مقدمه ای بر شکست | رایگان

آشنایی با مبحث کیفیت جوش | رایگان

آشنایی با تجهیزات تحت فشار | رایگان

ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار | رایگان

آشنایی با نظامنامه ASME در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار | رایگان

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار بر اساس ASME | رایگان

آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار بر اساس ASME | رایگان

آشنایی با لوله کشی فرایندی مطابق نظامنامه ASME B31 | رایگان

آشنایی با فرایند جوشکاری اکسی استیلن | OAW

مقدمه ای بر تریبولوژی

اقتصاد جوشکاری

مبانی استاندارد ایزو 3834 | ISO 3834

آشنایی با  استاندارد ایزو 3834 | ISO 3834

آشنایی با استاندارد ایزو 14554 | ISO 14554

آشنایی با جوشکاری آلومینیم

مبانی طراحی اتصالات جوشی

رفتار سازه های جوشی تحت بارگذاری گوناگون

تحلیل استاتیکی اتصالات جوشکاری شده

خستگی در سازه جوشی

تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده

تحلیل خستگی سازه های جوشکاری شده

طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی

مقدمه ای بر طراحی سازه های جرثقیل سقفی

تحلیل مکانیک شکست

خواص مکانیکی مواد

ساختار اتصالات جوشکاری شده

آشنایی با عیوب جوش

عیوب جوش ذوبی و معیار پذیرش

عیوب جوش مقاومتی و معیار پذیرش

مبحث ترک خوردگی در فولادها

سنجه های بازرسی چشمی | VI

تنش پسماند و اعوجاج حاصل از جوشکاری

آشنایی با فرایند جوشکاری با پرتوی لیزری | LBW

آشنایی با فرایند جوشکاری مقاومتی | RW

آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی | GMAW

آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن | GTAW

آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی | SMAW

آشنایی با فرایند جوشکاری الکترود دستی | SMAW

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری گروه آریا نورین میکا | رایگان

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری شرکت صنعتی آما | رایگان

آشنایی با تجهیزات برشکاری شرکت گام الکتریک | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW | MIG – MAG شرکت گام الکتریک | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW و GTAW شرکت گام الکتریک | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری شرکت گام الکتریک | رایگان

آشنایی با تجهیزات برشکاری شرکت جوشا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW | MIG – MAG شرکت جوشا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW و GTAW شرکت جوشا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری شرکت جوشا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری زائده ای شرکت جوشا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری شرکت کارا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری پلاسما شرکت کارا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW | TIG شرکت کارا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW | MIG – MAG شرکت کارا | رایگان

آشنایی با دستگاه های برشکاری شعله شرکت کارا | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ ترنس استیل شرکت فرونیوس | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ سینرژیک شرکت فرونیوس | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ TPS شرکت فرونیوس | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW | TIG شرکت آورین الکتریک | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW | MIG – MAG شرکت آورین الکتریک | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW | MMA شرکت آورین الکتریک | رایگان

آشنایی با تجهیزات برشکاری و شیارزنی شرکت آورین الکتریک | رایگان

آشنایی با تجهیزات برشکاری قوس پلاسما شرکت آورین الکتریک | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW | MMA شرکت الکتروجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW | MIG – MAG شرکت الکتروجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW | TIG شرکت الکتروجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری شرکت الکتروجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های ترانس جوشکاری شرکت الکتروجوش | رایگان

آشنایی با تجهیزات برشکاری پلاسما شرکت الکتروجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری الکترود دستی شرکت رساجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری سیم مصرفی شرکت رساجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری الکترود تنگستن شرکت رساجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری شرکت رساجوش | رایگان

آشنایی با ترانس های جوشکاری شرکت رساجوش | رایگان

آشنایی با دستگاه های برشکاری پلاسما یا پاورکات شرکت رساجوش | رایگان

آشنایی با مستندات جوشکاری شرکت میلر الکتریک | رایگان

 

جهت مطالعه مشخصات، توضیحات و سرفصل های دوره ها به بخش دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال و بازرسی پایگاه ولدیکا مراجعه فرمایید.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
18 می 19
58 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0