هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد ، تشکیل شد و بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام وحی و خیرمقدم دبیر سازمان به اعضای جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت

کد خبر: 020621005 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۱ شهریور ۰۲ - ۷:۳۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد ، تشکیل شد و بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام وحی و خیرمقدم دبیر سازمان به اعضای جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت

هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد
مصوبات هشتادوهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان۱۴۰۲
احتراما”، هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دوره نهم مستند به دعوت نامه شماره
۳۰۳۴/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۸ عصر با دستور کار ذیل در محل سازمان تشکیل شد و بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام وحی و خیرمقدم دبیر سازمان به اعضای جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
۱-لیست مهندسین متقاضی دریافت تسهیلات قرض الحسنه و سایر تسهیلات توسط کمیته وام سازمان در جلسه ارائه و توسط دبیر سازمان قرائت شد و بعد از بحث وبررسی با پرداخت تسهیلات لیست های ارائه شده موافقت به عمل آمد.
۲-گزارش مزایده برگزاری خودرو های سازمان به تعداد ۳ دستگاه خودرو که براساس مصوبات قبل با برگزاری مزایده انجام گرفته شده در جلسه مطرح شد و نظر به اینکه برای یک دستگاه از خودروها فقط یک نفر متقاضی و دیگری دو نفر متقاضی شرکت نموده و پاکت تحویل داده اند و هم‌چنین با توجه به اینکه پاکت‌های قیمت‌های پیشنهادی در کمیسیون مالی و معاملاتی سازمان بازگشایی گردیده اند مقرر شد، خودرویی که دارای دو نفر متقاضی بوده به نفر برنده واگذار شود و خودروی پژو که فقط یک نفر منقاصی داشته و همچنین خودروی آریو که هیچ متقاضی نداشته است مجددا” در آگهی مزایده منتشر و تعیین تکلیف شود.
۳-موضوع اجرایی کردن آغاز فعالیت مجریان ذیصلاح و ارائه خدمات توسط آزمایشگاه ها با توجه به ابلاغ مصوبات کمیته ۴ نفره در جلسه مطرح و مقرر شد، موضوع در کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان محترم رشته عمران در هیئت مدیره بررسی و نتایج و پیشنهادات کمیته مذکور در جلسه آتی هیئت مدیره
حت تعیین تکلیف ارایه شود.
۵- پیشنهاد شرکت مهندسین مشاور ارجان نقشه آسیا جهت انجام فعالیت و ارائه خدمات مطابق مجوزات و پروانه صادره در جلسه مطرح و مقرر شد، اصول استاد و مستندات فنی شرکت به انضمام آخرین آگهی تغییرات منظم به آگهی تاسیس شرکت ( یک نسخه مصدق اصل ) به سازمان ارائه که متعاقبا” در کنار سایر مهندسان مشاور متقاضی پس از اخذ تعهدنامه کتبی در خصوص ترتبیت مقاوم سازی در استان تصمیم گیری گردد.
۵-پیشنهاد موحدپور راجع به برگزاری مراسم تحلیف مهندسان جدیدالورود در جلسه مطرح و مقرر شد جهت ارج نهادن به جایگاه مهندسی و توجیه و تکریم مهندسان جدیدالورود از تاریخ ابلاغ این مصوبه مهندسان قبولی واجد دریافت پروانه و ارائه خدمات توسط واحد امور مهندسین سازمان در لیست نهایی نام‌نویسی و بعد از شرکت در مراسم تحلیف فعالیت حرفه ای آنها در استان آغاز گردد.
۶-موضوع ارائه گزارش اسکندری راجع به مسابقه طراحی نقشه دفتر نمایندگی دهدشت در جلسه مطرح شد، سپس اسکندری راجع به شرایط برگزاری مسابقه و انجام فراخوان و سایر جزئیات توضیحات خود را ارائه نمودند . در این جلسه وحینمهر، احسانی و موحدپور
تقبل نمودند که طراحی های سازه ای تأسیسات مکانیکی و برقی نقشه نمایندگی را به صورت رایگان انجام دهند. هم‌چنین مقرر شد به نفر اول منتخب طرح معماری دفتر نمایندگی به انتخاب کمیته داوران علاوه بر عدم درج در سهمیه و ظرفیت، مبلغ سی میلیون تومان و به نفر دوم مبلغ ده میلیون تومان اهداء گردد. هم‌چنین مصوب
گردید زمین موجود دفتر نمایندگی دهدشت با توجه به مصوبه مجمع عمومی سال گذشته ( ۱۴۰۱ ) از طریق برگزاری مزایده به فروش برسد.
۷- موضوع قرارداد مالک توکل عضو سازمان نظام مهندسی با توجه به اتمام قرارداد مذکور در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ در جلسه مطرح و با تمدید قرارداد نامبرده و با افزایش به میزان ۲۰% ( بیست درصد ) موافقت به عمل آمد.
۸-درخواست بخردمنش با موضوع پرداخت حق الزحمه مدرسین دوره هایی که تعداد شرکت کنندگان آنها از ۳۵ نفر بیشتر باشد مقرر شد تا سقف ۳۵نفر حق الزحمه مصوب کمیته آموزش و از ۳۵ نفر به بالا به ازاء هر ده نفر مازاد بر سقف، ۱۰% ( ده درصد ) به حق الزحمه ساعتی مدرس اضافه شود. هم‌چنین مقرر شد با توجه به اینکه تعداد افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی مبحث ۱۹ زیاد می باشد صرفا” در این دوره برای کلیه رشته ها از هر داوطلب مبلغ ۶۰۰ هزار تومان دریافت شود.

۹- موضوع اعزام تیم فوتسال به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت شرکت در مسابقات فوتسال کشوری به علت فرصت محدود جهت تهیه تدارکات مخالفت شد.
۱۰- با درخواست شرکت فروشگاه های زنجیره ای مادیران جهت فروش محصولات خود با شرایط ویژه به کارکنان و اعضاء محترم سازمان در جلسه مطرح و موضوع جهت بررسی و تعیین تکلیف به کمیته رفاهی سازمان تفویض شد.
۱۱- موضوع دبیر کمیته رفاهی سازمان در جلسه مطرح و به پیشنهاد نمایندگان کمیته رفاهی، حسن کهن به عنوان دبیر کمیته رفاهی انتخاب شد.
۱۲- موضوع تعیین تکلیف مهندسان عضوی که در خارج کشور به سر می برند در جلسه مطرح و موضوع جهت بررسی و تعیین تکلیف تکلیف به کمیته نظارت سازمان تعویض شد.
۱۳- موضوع تعیین تکلیف رئیس کمیته آموزش سازمان با توجه به اینکه علی محمد روستا رئیس سابق کمیته مشكور بدلیل انتصاب در پست معاونت عمرانی استاندار و داشتن تعارض منافع در جلسه مطرح و با استناد به نظام نامه کمیته آموزش پنج نفر عضو اصلی کمیته مذکور به ترتیب جناب آقایان ۱- محمدغلامی ۲- ظفر نمازیان ۳- محمدجواد کیانی ۲- حسین مهرگان ۵. سعید حسینی انتخاب شدند.
۱۴- درخواست اسلام بهرام مبنی بر پذیرش فیش و رسیدهای پروژه ساختمانی نامبرده در جلسه مطرح و موضوع به ریاست سازمان تفویض شد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ شهریور ۰۲
222 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0