ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی خبر داد:

عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی به یازده هزار نفر رسید

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغربی بیان کرد: عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی به بیش از یازده هزار نفر رسید و بعنوان بزرگ ترین تشکل تخصصی استان به شمار میرود.

کد خبر: 960431016 تاریخ انتشار: شنبه ۳۱ تیر ۹۶ - ۱۱:۰۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغربی بیان کرد: عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی به بیش از یازده هزار نفر رسید و بعنوان بزرگ ترین تشکل تخصصی استان به شمار میرود.عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی یازده هزار نفر

عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی یازده هزار نفر

عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی یازده هزار نفر

عضوهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی یازده هزار نفر

امین آقایی ، با بیان این که این سازمان بزرگترین تشکل تخصصی استان آذربایجانغربی به شمار میرود، گفت: در حال حاضر یازده هزار و هفتصد و نود و شش نفر از دانش آموختگان کشاورزی در مقاطع و گرایشهای مختلف در آن عضو هستنند که یازده هزار و صد و شصت و پنج نفر اعضای حقیقی و ششصد و سی و یک نفر اعضای حقوقی هستند.
آقایی ادامه داد: یک هزار و هفتصد و هشتاد و چهار نفر از اعضای حقیقی و چهار صد و چهل و سه نفر از اعضای حقوقی دارای رتبه مشاوره و پیمان کاری است و در حال حاضر یک هزار و صد نفر از کار‌شناسین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغربی در دستگاههای دولتی مشغول بفعالیت هستند.
وی با اعلام این که اکنون دو هزار و دویست و سیزده واحد تولیدی دارای مجوز از این سازمان است عنوان کرد: ششصد و پنجاه نفر کار‌شناس فنی در این واحد‌ها فعالیت دارند.


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: هم اکنون واحدهای مختلفی دراستان آذربایجانغربی مشغول بفعالیت هستند که از جمله این واحد‌ها چهارصد و پنجاه و سه فروشگاه سموم کشاورزی، پنجاه و نه کلینیک گیاه پزشکی و بیست آزمایشگاه خاک و آب و گیاه است.
او با اشاره به این که در حال حاضر صد و پنجاه و چهار شرکت فنی مهندسی در پهنه مستقر است اظهار داشت: شش شرکت خدمات دفع آبات نباتی که از جمله دیگر شرکت های این سازمان است در استان مشغول فعالیت هستند.
وی با تاکید به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجانغربی دارای بیست و هفت کار‌شناس رسمی است گفت: اکنون در هفده شهرستان استان شعبه و نمایندگی دارد.
منبع : خبرگزاری تسنیم

 

کانال تلگرام نظام مهندسی خراسانرضوی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ تیر ۹۶
567 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0