دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان عضو سازمان تخصیص ظرفیت برای مهندسان

دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان عضو سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد دستورالعمل تخصیص ظرفیت در سال نود و هشت را برای اطلاع مهندسان عضو در اختیار رسانه قرار داد.

کد خبر: 980223002 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ - ۹:۰۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد دستورالعمل تخصیص ظرفیت در سال نود و هشت را برای اطلاع مهندسان عضو در اختیار رسانه قرار داد.

دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان عضو سازمان

دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان عضو سازمان

دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان  عضو سازمان

این دستورالعمل با استناد به بند۵__ ۳مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعداد کار مجاز برای مهندسان در پایه های مختلف را مشخص کرده و طبق آمار و اطلاعات سال نود و هشت در مورد میزان کارکرد مهندسین و متراژ پرونده های سازمان به شرح مندرج در دستورالعمل (فایل PDF پایین ) اقدام می گردد.
در این دستورالعمل بیان شده است مهندسانی که تا پایان اردی بهشت درخواست تخصیص ظرفیت را به سازمان اعلام کنند، کل ظرفیت اعلام شده برایشان اختصاص داده می‌ شود؛ اما درخواستهایی که بعد از آن به سازمان ارائه شود به نسبت زمان باقی‌مانده تا پایان سال ظرفیت تخصیص داده می‌ شود. هم‌چنین تمامی ظرفیت‌ ها تا پایان سال قابل استفاده است و در پایان سال مستهلک می شوند.
این در حالی است که ظرفیتهای باقی‌مانده از سالهای گذشته تا پایان خرداد نود و هشت قابل استفاده است و بعد از آن صفر خواهد شد و در هر صورت در انتهای سال نود و هشت ظرفیتهایباقی مانده به سال بعد منتقل نمی شود.

دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان عضو سازمان

ظرفیت دفاتر مهندسی نیز طبق پنجاه درصد مجموع سقف ظرفیتهای اعضای دفتر مهندسی محاسبه می گردد.
لازم به ذکر است مهندسانی پایه ارشد محاسبه می گردند که دارای پایه یک با سابقه هجده سال به بالا بوده و شش سال در پایه یک توقف داشته باشند.
در این دستورالعمل تاکید شده است در باره تعداد کار مجاز در گروه الف مفاد نامه جدید وزارت راه و شهرسازی مورخ نوزدهم اسفند نود و هفت رعایت خواهد شد.
منبع: بنا نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ اردیبهشت ۹۸
34 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0