با وجود ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان مطرح کرد:

با وجود ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است

با وجود ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است!

کد خبر: 960619009 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۹ شهریور ۹۶ - ۷:۴۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی،با وجود ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است!ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی

ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی

با وجود ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است

با وجود ساخت و سازهای  زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: ساختمانها را فرد دارای صلاحیت نمیسازد و در نتیجه در طول دوره اجرا شناسنامه تهیه نمیشود و این مهم ترین مشکل است. در سال نودو پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی و ملکی در استان تهران صادر گردیده است.

دکتر مهدی روانشاد نیا با اشاره به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان عنوان کرد: یکی از حقوقی که قانونگذار برای بهره برداران ساختمان در کشور تعریف کرده، داشتن شناسنامه فنی – ملکی است.
شناسنامه فنی – ملکی در ماده بیست و یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار برای نخستین بار عنوان شده و در ماده صد و چهارده آیین نامه اجرایی همین قانون و ماده نوزده مقررات ملی ساختمان هم تصریح گردیده است.
روان شادنیا با اشاره آن که یک شناسنامه فنی عموما شامل ۳ قسمت است، ادامه داد: بخش نخست اطلاعات ثبتی ملک است، بخش دوم اطلاعات اشخاص مسئول طراحی، اجرا و نظارت ساختمان است و بخش سوم اطلاعات فنی ساختمان است.

وی افزود: بهره برداران ساختمان، برای این که بهره برداری بهتری از ساختمان داشته باشند و در طول زمان نگهداری مناسبی هم از ساختمان داشته باشند، نیاز دارند تا اطلاعات مناسبی از وضعیت طراحی و اجرای ساختمان خودشان داشته باشند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان با بیان این که از لحاظ مقررات کشور ارائه شناسنامه فنی و ملکی به خریدار یک الزام است، افزود: قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در ماده نوزده, بندی را دارد مبنی بر این که اشخاص مسئول در طراحی، نظارت و اجرای ساختمان مکلفند اطلاعات ساختمان را در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت کنند و این دفترچه در زمان پایانکار توسط سازمان استان به شناسنامه فنی – ملکی تبدیل می گردد و حتی المثنی برای این شناسنامه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر دو حق شناسنامه فنی و تضمین کیفیت ساخت برای بهره بردار در نظر گرفته شده است، گفت: ما نیز هر دوی این ها را در قانون نظام مهندسی داریم، البته موانعی در اجرا وجود دارد.

ساخت و سازهای زیاد در سال نود و پنج، تنها سی و هشت مورد شناسنامه فنی

روان شاد نیا در مورد روند اجرای کار برای شناسنامه فنی ملکی ساختمان تصریح کرد: دفترچه اطلاعات ساختمان بر اساس مقررات باید توسط سازنده دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی گرفته شود و در طول دوره اجرا مرحله به مرحله تکمیل گردد و با نقشه های ساخت تطبیق داده شود و به روز رسانی گردد تا دوره ای که خاتمه اجرا شود و نهایتا پایان کار.
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در مورد مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: اشکال کار این جاست که ساختمانهای ما را فرد دارای صلاحیت نمیسازد و در نتیجه در طول دوره اجرا شناسنامه تهیه نمیشود و این مهم ترین مشکل است. در سال نود و پنج، تنها سب و هشت مورد از این شناسنامه ها در استان تهران صادر شده است.
مهندس ایرج با بیان این که ارائه شناسنامه فنی از نظر قانونی ضروری است، در عین حال بیان کرد: قوانین در کشور ما کامل است ولی متاسفانه در موقع اجرا هیچ توجهی به اجرای قوانین نداریم یعنی همان طوری که اجرای ارائه شناسنامه فنی ساختمان از سال هفتاد و چهار دیده نشده این خودش گویای این مسئله است که ما در اجرای قوانین مشکل داریم.
ایرج گفت: به خاطر قانون پیش فروش که در سال هشتاد و نه مصوب گردیده و اخیرا آیین نامه اش مصوب و ابلاغ شده و در آن به شناسنامه فنی و ملکی اشاره شده که وقتی کسی میخواهد ملک خودش را پیش فروش کند باید یکی از مدارکش این شناسنامه باشد، این مسئله پررنگ تر شده است.
رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با ابراز تاسف از این که ساختار این مسئله واضح نیست، گفت: هنوز مشخص نیست مسئولیت این موضوع با شهرداری است یا سازمان نظام مهندسی بر این امر تاکید دارد.

منبع: صبح و گفت و گو

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

گروه تلگرام برق ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ شهریور ۹۶
469 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0