طرح كارورزي

طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي در یزد

اهداف اجراي اين طرح عبارتند از:
الف- افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط كار براي ورود به بازار كار.
ب – فراهم ساختن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي.
ج – ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش آموختگان.
د- ارتقاء اخلاق و صلاحيت حرفهاي دانش آموختگان.

کد خبر: 960422006 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۲ تیر ۹۶ - ۹:۳۰ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی یزد اهداف اجراي اين طرح عبارتند از: طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي در یزد
الف- افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط كار براي ورود به بازار كار.
ب – فراهم ساختن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي.
ج – ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش آموختگان.
د- ارتقاء اخلاق و صلاحيت حرفهاي دانش آموختگان.

طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي در یزد

سازمان نظام مهندسی کشاورزی یزد

طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي در یزد

 

اهداف اجراي اين طرح عبارتند از:
الف- افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط كار براي ورود به بازار كار.
ب – فراهم ساختن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي.
ج – ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش آموختگان.
د- ارتقاء اخلاق و صلاحيت حرفهاي دانش آموختگان.
شرایط احراز کارورزی
دانش آموخته دانشگاهي براي برخورداري از مزاياي طرح بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- حداكثر۲۵  سال سن براي مقطع تحصيلي كارداني،۲۸ سال براي مقطع تحصيلي كارشناسي،۳۳ سال براي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري.
تبصره ۱: به حداكثر سن دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار ذكوري كه دوره خدمت نظام وظيفه را گذرانده اند دو سال اضافه ميشود.
تبصره ۲: دانش آموخته دانشگاهي كه به مدت ۳ ماه يا بيشتر سوابق بيمه اي (تامين اجتماعي و يا خدمات كشوري) دارد، ازشمول اين طرح خارج ميباشد.
ب – ثبت نام در سامانه كارورزي.
ج- كمتر از۵  سال از تاريخ اخذ مدرك دانشگاهي سپري شده باشد.
د- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت براي متقاضيان ذكور.
ه- عدم سابقه شركت در دوره كارورزي.
و- سپري شدن حداقل دو ماه از ثبت نام در مركز كاريابي و مشاوره شغلي.
تبصره: كارورزاني كه كمتر از دو ماه از شروع دوره، انصراف كتبي خود را اعلام نمايند، يا بر اساس بندب ماده ۱۶ و بندهای ج و د ماده ۱۷ دوره كارورزي آنها قطع گردد، براي يكبار از موضوع بند (ه ) مستثني مي باشند.


و- كارورز می تواند در طول دوره كارورزي نسبت به گذراندن دوره آموزشي” آمادگي شغلي” از طريق سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و اخذ گواهينامه مربوطه، اقدام نمايد.
مدت دوره کارورزی
طول دوره كارورزي حداقل ۴ ماه و حداكثر ۶ ماه براي هر كارورز متناسب با استانداردهاي آموزشي مهارت تعيين ميگردد.
تبصره : مدت آموزش براساس استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهاي به نحوي تعيين ميگردد، كه كارورز هر ماه حداقل ۱۰۰ ساعت و هر روز حداقل ۴ و حداكثر ۸ ساعت از آموزش عملي بهره مند ميشود.
کمک هزینه آموزشی کارورزی
سقف كمك هزينه آموزشي كارورزي در سال ۱۳۹۶ به صورت ميانگين ماهيانه سه ميليون و يكصد هزار ريال (۳۱۰۰۰۰۰) ريال تعيين ميگرددكه توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور كارورز در واحد پذيرنده و مقطع تحصيلي (كارداني تا ۲۷۰۰۰۰۰ ريال، كارشناسي تا ۳۱۰۰۰۰۰ و كارشناسي ارشد و دكتري تا ۳۵۰۰۰۰۰ ريال ) در طول دوره محاسبه و حد اكثر در سه مرحله به گونه اي كه مرحله آخر پس از موفقيت كارورز در آزمون سنجش مهارت و يا صدور گواهي كارورزي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي باشد از سوي موسسه عامل به حساب كارورز واريز مي شود هر مرحله از پرداخت كمك هزينه مستلزم تائيد گزارش نظارتي توسط اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان و دستگاه ناظر مي باشد.
طرح کارورزی یک دوره آموزش عملی . کاربردی است و هیچگونه حقی برای کاترورز و تعهدی برای واحد پذیرنده جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی کارورز و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی برای وی ایجاد نمی کند.حضور کارورز در واحد پذیرنده صرفا برای آموزش عملی خواهد بود  وواحد پذیرنده مجاز به واگذاری وظایف شغلی به کارورز نمی باشد.

آدرس سایت طرح کارورزی   https://karvarzi.mcls.gov.ir

 

 

منبع: سازمان نظام مهندسی کشاورزی یزد

 

راهنمای مبحث سیزدهم pdf

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ تیر ۹۶
496 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0