رئیسان نظام مهندسی ساختمان استانها

سازمان نظام ‌مهندسی نیاز به پوست اندازی دارد

رئیسان نظام مهندسی ساختمان استانهای قزوین، خراسان رضوی و زنجان در حاشیه بیستمین همایش سازمان نظام مهندسی ساختمان، به بیان نقطه نظرات خود درمورد راهکاری افزایش جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و نیز به بررسی عملکرد این سازمان در 2 دهه گذشته پرداختند.

کد خبر: 960428006 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۶ - ۸:۰۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،رئیسان نظام مهندسی ساختمان استانهای قزوین، خراسان رضوی و زنجان در حاشیه بیستمین همایش سازمان نظام مهندسی ساختمان، به بیان نقطه نظرات خود درمورد راهکاری افزایش جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و نیز به بررسی عملکرد این سازمان در ۲ دهه گذشته پرداختند.سازمان نظام ‌مهندسی نیاز به پوست اندازی دارد

سازمان نظام ‌مهندسی نیاز به پوست اندازی دارد

سازمان نظام ‌مهندسی نیاز به پوست اندازی دارد

سازمان نظام ‌مهندسی نیاز به پوست اندازی دارد

نظام مهندسی عمرمفید ساختانها را ارتقا داد
در این باره عباس وثیق نیا- رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین و عضو شورای مرکزی سازمان درمحل برگزاری بیستمین همایش سازمان نظام مهندسی با بیان این که طبق قانون ونیز آیین نامه یک سری وظایف وتکالیف قانونی برای سازمان های نظام مهندسی استان ها وشورای مرکزی تعیین شده است. بیان کرد: سازمان های نظام مهندسی ساختمان به ۲۰ سالگی رسیده اند و طبق قانون مدنی یک جوانی شده اند که باید نسبت به کارهایی که انجام داده اند پاسخ گو باشند این سازمان ها در این ۲ دهه با تلاش و مساعی موفق شده اند که جایگاه خود را تثبیت نمایند.
وثیق نیا با اشاره به این که در شرایط حاضر باید عملکرد این سازمان ها مورد بازنگری قرار بگیرد درهمین حال گفت: با بررسی مجموعه اقدامات وعملکرد سازمانهای نظام مهندسی طی این ۲ دهه میتوانیم بگویم که سازمانهای نظام مهندسی از کارنامه موفقی در اجرای تکالیف قانونی خود برخوردار بوده اند ومصداق آشکار این ادعا نیز مربوط به افزایش عمرمفید وایمنی ساختمانهای بنا شده بعد از راه اندازی سازمان های نظام مهندسی ساختمان بوده است.
وی با یادآوری این موضوع که با گذشت ۲ دهه از فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان میتوان گفت که هشتاد درصد از ساختمان هایی که پس ازتصویب نظام مهندسی بنا شده اند بصورت حرفه ای ساخته شده اند درعین حال ادامه داد: درهمین حال خوشبختانه نگاه مردم به سازمان های نظام مهندسی ونیزاعضای این سازمان بمراتب بهترشده است به طوریکه عموم مردم به این باور رسیده اند که این قشر صرفا برای دریافت دستمزد به حیطه ساخت وساز وارد نمیشوند بلکه حضورآن ها نقش بسزایی درافزایش ایمنی وکیفیت ساخت وسازها دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم چنین با یادآوری این موضوع که ارائه خدمات مهندسی اعضای سازمانهای نظام مهندسی دربردارنده طیف گسترده ای همچون طراحی ،محاسبه ، نظارت ، اجراء، تعمیر، نگه داری وبازرسی است در ادامه بر لزوم تجدید نظر دربخشهایی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها تاکید کرد و عنوان کرد: در آغاز تصویب قانون نظام مهندسی تعداد اعضای عضو سازمان نظام مهندسی خیلی کم بود این درحالیست که این رقم اکنون به حدود چهارصد هزارمهندس در ۷ رشته اصلی که درقانون تعریف شده است افزایش یافته است واین افزایش چند برابری تائید کننده لزوم بازنگری در بخشهایی ازقانون نظام مهندسی ساختمان است.
وثیق نیا هم چنین برلزوم ارتقا عمرمفید ساختمانها بمنظور حفظ سرمایه های ملی کشور تاکید کرد و تصریح کرد: اکنون متوسط عمرمفید ساختمان ها درکشور ما حدود سی سال است و و اگر بتوانیم عمرمفید ساختمان ها را به سی و یک سال افزایش دهیم هرساله رقمی بیش از چهار هزار میلیارد تومان از هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری می کنیم و این امر رقم قابل توجهی است.


بیمه مهندسین باید مورد توجه قراربگیرد
ولی درهمین رابطه حسن مجتبی زاده – ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان هم با بیان این که با توجه به این که حدود ۲۰ سال از فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها گذشته است اکنون شرایط خیلی مناسبی فراهم گردیده است تا کاستیها ونقاط قوت این سازمان مورد بررسی وبازبینی قرار بگیرد ادامه داد: اگرعملکرد سازمانهای نظام مهندسی استان ها را درطی این سالها مورد بازبینی قراردهیم به این نتیجه میرسیم که این سازمان با دوره های فراز و فرودی هم راه بوده که برای ارتقا جایگاه حرفه ای این سازمان لازم است نقاط ضعف این سازمان رفع و در جهت تقویت نقاط قوت آن اقدام گردد.
مجتبی زاده درادامه اظهارات خود بر لزوم توجه بموضوع بیمه مهندسین و نیز تقویت جایگاه مهندسین حرفه‌ مند تاکید کرد و افزود: توجه ویژه به حرفه مندان وبهره گیری بهینه از ظرفیت این افراد سبب خواهد شد که بهره گیری از خدمات حرفه ای این افراد به یک لزوم اجتناب ناپذیرتبدیل گردد واین رویه سبب میشود که افراد غیرمتخصص از گردونه ساخت وساز حذف گردند.
وی درادامه اظهارات خود هم چنین بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد وافزود: باتوجه به این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان درحال حاضر در آستانه دهه سوم فعالیت خود قرارگرفته اند،ضروری است که بمنظورافزایش فعالیت این سازمان ،قوانین ومقررات ساخت وساز را مورد بازبینی قراردهیم تا از این رهگذر شاهد پوست اندازی این سازمان باشیم.
از ابلاغ بخش نامه‌ های چالش آفرین خودداری گردد
در ادامه حسین کامران ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی هم با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان بلحاظ شاکله تنظیم امورنظام مهندسی،تنسیق ابزارو تشکلهای لازم برای انجام خدمات مهندسی درحد خیلی مطلوبی ایفای نقش کرده است عنوان کرد : با گذشت ۲۰ سال از فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها میتوان گفت که این سازمان ها دراجرای وظایف وتکالیف قانونی خود موفق عمل کرده اند وجامعه مهندسی دربخشهای مختلف نسبت به ارائه خدمات بهینه اقدام کرده است.
کامران درعین حال برلزوم بازنگری عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز تاکید کرد وگفت: تمرکزصرف و یک‌جانبه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برارائه خدمات مهندسی که ناشی از اجرای ماده سی و سه قانون نظام مهندسی است سبب شده که ازسهم وجایگاه مدیریتی سازمان اندکی کاسته گردد و طبق این اساس لازم است که یک بازنگری دراین زمینه صورت پذیرد.
وی درادامه اظهارات خود هم چنین با اشاره به این که باید ازحجم بخش نامه، شیوه نامه‌ها ودستورالعملهایی که بصورت دستوری ابلاغ میشود کاسته گردد افزود: ابلاغ این دستورالعملها سبب ایجاد چالش درصنعت ساختمان میشود و برای جلوگیری ازاین اتفاق لازم است که ازابلاغ این نوع قوانین که موجب فرار سرمایه گذاران از صنعت ساختمان میشود ممانعت گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی درعین حال توجه به آموزش مهندسین ونیز انجام امور پژوهشی را لازم دانست و تاکید کرد: باید نسبت به بازنگری درقوانین نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اقدام نماییم و شرایط را به سمتی ببریم که بهره برداران بیشترین رضایت را از روش خدمات مهندسی کسب کنند.
منبع : سازه نیوز

 

کانال تلگرام نظام مهندسی آذربایجانشرقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۸ تیر ۹۶
544 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0