سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود مهندس رجبی

سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود

مهندس رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساعاتی بعد از انتشار خبر تعلیق پروانه اشتغال به کار خود توسط وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اختصاصی با مهندسین نیوز گفت: آخوندی یک نمایش راه انداخته است.

کد خبر: 970707012 تاریخ انتشار: شنبه ۷ مهر ۹۷ - ۲:۵۰ ب.ظ

مهندس رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساعاتی بعد از انتشار خبر تعلیق پروانه اشتغال به کار خود توسط وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اختصاصی با مهندسین نیوز گفت: آخوندی یک نمایش راه انداخته است.

سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود

سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود

سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت  وزارت راه و  شهرسازی نخواهد بود

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی باید بپذیرد که سازمان نظام مهندسی چه با من، چه بی من حیاط خلوت آنها نخواهد بود.

مهندس رجبی گفت: سازمان نظام مهندسی پشتوانه قوی دارد و مهندسان حضور داشته و من باشم چه نباشم، دوران گذشته اگر دورانی بود کهمی توانست ابزاری برای وزارت راه و شهرسازی باشد به سر آمده است.

او افزود: مهندسان حقوقشان را خوب می شناسند و کامل به آن اشراف داشته، پایبند به حقوقشان خواهند بود، بنابراین جریانی که آخوندی راه انداخته است ابتر خواهد ماند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانتاکید کرد:مهندسان به طور جدی و صریح عکس العمل نشان خواهند داد و اگر ایشان تلاش می کند ظرف ۲۴ ساعت، رئیس جدید تعیین خواهد کرد موفق نخواهد بود و به نتیجه نمی رسد.

آخوندی به زودی وزارت خانه را ترک خواهد کرد

رجبی تصریح کرد: بهتر است ایشان در روزهای آخر وزارتش به  فکر جمع بندی دورانی باشد که متاسفانه برای ملت، از مدیریتش وقت تلف شده  و  او با راه انداخن این نمایش به دنبال این است که اذهان را از بحث استیضاح خودش به بحث نظام مهندسی معطوف کند.

به گفته رجبی آخوندی تلاش دارد بگوید ماجرای استیضاحش بحث شخصی و اختلاف نظر بین من و ایشان است، ولی این استیضاح را ۵۰ نفر امضا کردند و مدیریتش با شخص دیگری است؛ امضاکنندگان پای امضایشان ایستادند و  آخوندی به زودی وزارت خانه را ترک خواهد کرد.

سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختماناظهار داشت: همه اعضای شورای مرکزی متحدند و قطعا اتفاق خاصی نمی فتد و این موضوع لکه ننگی برای کارنامه آخوندی است و او به خاطر تن دادن به لابی های ثروتی که پشت سرش وجود دارد می خواهد این سازمان مردمی را تخریب کند.

رجبی افزود: او از نظر من موفق نخواهد بود، مساله جدی نیست و اهمیتی ندارد و کار به جایی نخواهد برد به جای این کار تلاش کند درباره محورهای استیضاح  پاسخ های قانع کننده پیدا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی با حکم رئیس جمهور

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان  در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این سیگنال هایی از سوی وزیر راه و شهر سازی دریافت کرده بود یا خیر، گفت:وزیردردست نوشته ای که هفته گذشته داده بود اشاره ای کرده بود مبنی بر اینکه می گویند پروانه فلانی باید ابطال شود این سوال بوده و هست؛ سیگنال دیگری نبود.

رجبی ادامه داد: او نمی تواند حکم مقام مافوق خود را ابطال کند، این رفتارها یعنی ابطال حکم رئیس جمهور،  من حکمم را از ایشان نگرفتم و رئیس سازمان نظام مهندسی با حکم رئیس جمهور، یعنی امین ترین فرد در حوزه نظام مهندسی است.

او اظهار داشت: آخوندی اصرار دارد در ادامه همه اقدامات پرهیاهو و غیر قانونی این کار را بکند و می تواند مبادرت به این کار کند اما به جایی نخواهد رسید و در این حوزه ناتوان خواهد بود ، سازمان به کارش ادامه خواهد داد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان  با اشاره به اینکه من با حکم رئیس جمهور در دفتر کار و سر جای خودم نشسته ام، افزود: ایشان نمی تواند کاری از پیش ببرد.، دلیل تعلیق هم این بود که ایشان دستورات غیر قانونی برای برخی امور  داد که طبیعتا من تمکین نکردم و ایشان نمی تواند بپذیرد کسی برخلاف میلش کاری انجام بدهد.

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۷ مهر ۹۷
855 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0