ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جاده هاي مازندران معاونت ايمني فني و بهره برداري راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران مطرح کرد:

ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جاده هاي مازندران تضمين مي شود

با همکاري سازمان نظام مهندسي و راه داري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران ، ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جادههاي مازندران تضمين مي شود.

کد خبر: 960703011 تاریخ انتشار: دوشنبه ۳ مهر ۹۶ - ۸:۴۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، با همکاري سازمان نظام مهندسي و راه داري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران ، ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جادههاي مازندران تضمين مي شود.ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جاده هاي مازندران

ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جاده هاي مازندران

ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جاده هاي مازندران

ايمني اجرا و ساخت پلهاي  عابر پياده در جاده هاي مازندران تضمين مي شود

معاونت ايمني فني و بهره برداري اين اداره کل با اعلام اين مطلب بیان کرد: با همکاري و تعامل صورت پذیرفته با مجموعه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مقرر گردید جهت نحوه نظارت بر ساخت و نصب پلهاي عابر پياده و تابلوهاي تبليغاتي حوزه برون شهري استان توسط مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان اين استان انجام بگيرد.
عبدالرضا جواديان کوتنايي ضمن اعلام اين خبراظهار داشت: با توجه به اهميت ساخت و ايمني پلهاي عابر پياده و تابلوهاي تبليغاتي در سطح جاده هاي استان نشستی با حضور جمعي از اعضاي هيئت مديره و کارشناسان نظام مهندسي ساختمان مازندران برگزار و بعد از بحث و تبادل نظر کارشناسي در مورد موارد مطروحه تصميمات لازم به جهت افزايش کيفيت نظارت مهندسان ناظر در اين بخش اتخاذ شد.

 

ايمني اجرا و ساخت پلهاي عابر پياده در جاده هاي مازندران


جوادیان خاطر نشان کرد : مجوز ساخت،نصب و بهره برداري از پلهاي عابر پياده و تابلو هاي تبليغاتي در محورهاي برون شهري توسط اين اداره کل صادر مي شود و نظارت مستمر بر ساخت و سازه هاي موصوف سبب افزايش کيفيت ساخت و افزايش عمر مفيد سازه خواهد بود.
منبع : خبرگزاری آریا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی کشاورزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳ مهر ۹۶
520 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0