برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار

برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار

برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار ، روز 3 شنبه، بیست و دوم تیرماه با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی صورت گرفت

کد خبر: 000423002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۳ تیر ۰۰ - ۸:۴۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار ، روز ۳ شنبه، بیست و دوم تیرماه با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی صورت گرفت

برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار

برگزاری دویست و هفتاد و دومین نشست شورای مرکزی با پنج دستور کار
دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی ۳ شنبه بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی روز ۳ شنبه، بیست و دوم تیرماه با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
«اتخاذ تصميم در مورد برگزارى هيات عمومى سال ١٤٠٠»، «بررسى و پيشنهاد چگونگى اظهارنظر و تصويب بودجه سال ١٤٠٠ استان‌ها» و «بررسى و اتخاذ تصميم در مورد موارد و مصاديق پذيرش هم‌زمان مسئوليتهاى داراى تعارض منافع در خدمات مهندسى»، «گزارش اقدامات انجام شده موضوع بيمه تامين اجتماعى مهندسان» و «بررسى پیش نویس نظامنامه نحوه تعیین صلاحیت مجریان و سازندگان مسکن و ساختمان»؛ ۵ دستور کار دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی بودند.
در این جلسه احمد خرم، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش جامعی از اقدامات انجام شده درخصوص موضوع بيمه تامين اجتماعى مهندسان ارائه کرد.
در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی، در ابتدا دستور کار اتخاذ تصمیم درباره برگزارى هيات عمومى سال ١٤٠٠ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای مرکزی ضمن موافقت با تشکیل کارگروه در این مورد، ادامه پی گیری ها را به هیات رییسه شورای مرکزی تفویض اختیار کردند.
هم‌چنین در این جلسه با بررسی پیشنهادات چگونگى تصویب بودجه سال ١٤٠٠ استان‌ ها، مقرر گردید، طبق نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال ٩٩ اقدام شده و بر این اساس با وزارت راه و شهرسازی نیز مکاتبه گردد.
در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی، در مورد موارد و مصاديق پذيرش هم‌زمان مسئوليتهاى داراى تعارض منافع در خدمات مهندسی بحث و بررسی و پس از بیان نقطه نظرات، مقرر گردید، دوازده نفر از اعضاي شورای مرکزی در جلسه ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی و تعدادی روسای سازمان استان ‌ها در روزهای آتی تشکیل می گردد، حاضر باشند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ تیر ۰۰
110 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0