تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم

تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم

تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم ، گرفته شد. «بررسی و پیشنهاد راهکار ایجاد همگرایی در ارائه خدمات مهندسی در کشور» یکی از دستور کار جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی بود

کد خبر: 991113007 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ - ۱:۳۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم ، گرفته شد. «بررسی و پیشنهاد راهکار ایجاد همگرایی در ارائه خدمات مهندسی در کشور» یکی از دستور کار جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی بود

تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم

تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور احمد خرم
چهارمین نشست کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی با حضور احمد خرم, رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بصورت حضوري و مجازي و با مشاركت تمامي اعضا برگزار گردید.
«بررسی و پیشنهاد راهکار ایجاد همگرایی در ارائه خدمات مهندسی در کشور» و «گزارش برنامه های پیش بینی شده توسط رئیس کمیسیون در حضور مهندس خرم رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان»؛ دو دستور کار جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی بودند.
در آغاز نشست، وثیق نیا رئیس کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال خلاصه گزارشی از اقدامات کمیسیون در دوره های گذشته ارائه کرد و در ادامه اهداف و برنامه های پیش روی کمیسیون در دوره جاری از جمله قراردادهای خدمات مهندسی، ظرفیتهای اشتغال به کار، شرح خدمات مهندسی، ناظر مقیم، ساماندهی مجریان ذیصلاح، مدت زمان مسئولیت و خدمات مهندسی در مناطق آزاد ، روستاها و شهرکهای صنعتی را مطرح کرد.
وثیق نیا، سپس آمادگی کمیسیون را برای کمک به شورای مرکزی در موارد مرتبط با خدمات مهندسی اعلام کرد.
در ادامه پس از استماع نظرات اعضا و گزارش رئیس کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال، احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در مورد موضوعات مرتبط با خدمات مهندسی علی الخصوص اشتغال مهندسان، سخن گفت.
خرم, بند ۲ و ۷ از ماده ۲ قانون نظام مهندسی ساختمان با موضوع تنسیق امور حرفه ای و وضع مقررات ملی ساختمان را مورد اشاره قرار داد و در ادامه بر اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.
وی سپس موضوع آموزش، تهیه چک لیست های مهارتی و ساماندهی آموزشهای مهارتی استادکاران را از جمله برنامه های خود اعلام کرد.
احصای وظایف مرتبط با کمیسیون خدمات مهندسی در ماده های ۷۳ و ۱۱۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ارائه راهکار در راستای ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و اشتغال زایی مهندسان و بررسی و آسیب شناسی از جمله مواردی بودند که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، از کمیسیون خدمات مهندسی درخواست کرد.
موضوع صادرات خدمات مهندسی که توسط وثیق کیا در آغاز نشست، مطرح شده بود، مورد تاکید مهندس خرم هم قرار گرفت و گفت: تا پایان سال کمیته یا ستاد صادرات خدمات مهندسی در شورای مرکزی تشکیل خواهد شد.
در خاتمه نشست، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اهداف اعلام شده کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال در دوره هشتم موافقت کرد.
مصوبات جلسه چهارم کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال «احصاء ماموریت های کمیسیون در قانون نظام مهندسی و آئین نامه های اجرایی، بررسی و آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد و راهکار»، «ساماندهی ظرفیت اشتغال به کار در بخشهای مختلف خدمات مهندسی در استانها» و «ساماندهی قراردادهای نظارت، شرایط عمومی و مدت زمان مسئولیت در استانها» اعلام گردید.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ بهمن ۹۹
135 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0