دوره های آموزش آنلاین روش های اتصال و بازرسی پایگاه ولدیکا | بهمن ماه 97 دوره های آموزش آنلاین جوشکاری

فهرست دوره های آموزش آنلاین روش های اتصال و بازرسی پایگاه ولدیکا | بهمن ماه 97

دوره های آموزش آنلاین جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش آنلاین بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) بهمن ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد.

کد خبر: 971029024 تاریخ انتشار: شنبه 19 ژانویه 19 - 8:44 ب.ظ

به استحضار می رساند که دوره های آموزش آنلاین جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش آنلاین بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) بهمن ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم بهمن ماه 1397 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه، تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. برخی از این دوره های آموزشی در انتها دارای آزمونی تستی و یا تشریحی بوده که کاربران گرامی می توانند با شرکت در آنها میزان یادگیری خود را محک بزنند. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

 

فهرست دوره های آموزش آنلاین “در حال ثبت نام” بهمن ماه پایگاه ولدیکا به شرح ذیل می باشد:

 • مقدمه ای بر طراحی مهندسی (رایگان)
 • آشنایی با طراحی جوش (رایگان)
 • آشنایی با فرایندهای جوشکاری (رایگان)
 • روش های تحلیل مهندسی (رایگان)
 • مقدمه ای بر مراجع مهندسی (رایگان)
 • تحلیل خستگی (Fatigue Analysis) (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب (NDT) (رایگان)

  دوره های آموزش آنلاین روش های اتصال و بازرسی پایگاه ولدیکا | بهمن ماه 97

  دوره های آموزش آنلاین روش های اتصال و بازرسی پایگاه ولدیکا | بهمن ماه 97

 • آشنایی با آزمون های غیرمخرب (NDT) (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب پرتونگاری (RT) (رایگان)
 • مقدمه ای بر تفسیر آزمون غیرمخرب پرتونگاری (RTI) (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب فراصوتی (UT) (رایگان)
 • آشنایی با آزمون غیرمخرب فراصوتی (UT) (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی (MT) (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب مایع نافذ (PT) (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب پیشرفته (رایگان)
 • مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب جریان گردابی (ET) (رایگان)
 • آشنایی با آزمون غیرمخرب انتشار صوت یا اکوستیک امیشن (رایگان)
 • آشنایی با طراحی مخازن ذخیره (رایگان)
 • آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PVElite (رایگان)
 • آشنایی با مدارک فنی مرتبط با بازرسی و آزمون غیرمخرب (رایگان)
 • راهنمای دستورالعمل جوشکاری (WPS) براساس الزامات CWB (رایگان)
 • جریان حرارت در جوشکاری (رایگان)
 • نمادهای جوشکاری (رایگان)
 • تکنولوژی و عیوب جوشکاری (رایگان)
 • مقدمه ای بر بازرسی خط لوله (رایگان)
 • مقدمه ای بر تضمین کیفیت در جوشکاری (رایگان)
 • نمادهای جوشکاری (Welding Symbols) (رایگان)
 • مقدمه ای بر فناوری چسب (رایگان)
 • آشنایی با اتصال چسبی (رایگان)
 • آشنایی با آزمایشگاه جوشکاری (رایگان)
 • آشنایی با روش های اتصال (رایگان)
 • آشنایی با لحیم کاری نرم (Soldering) (رایگان)
 • آشنایی با لحیم کاری سخت (Brazing) (رایگان)
 • آشنایی با فرایندهای برشکاری (رایگان)
 • آشنایی با فرایندهای ساخت (رایگان)
 • آشنایی با جوشکاری قوس الکتریکی (رایگان)
 • آشنایی با فرایندهای جوشکاری (رایگان)
 • ایمنی و سلامت در جوشکاری (رایگان)
 • آشنایی با مبانی طراحی (رایگان)
 • پیچ کاری – جوشکاری (رایگان)
 • آشنایی با طراحی اتصالات پیچی (رایگان)
 • آشنایی با طراحی بازرسی پیچی (رایگان)
 • آشنایی با فرایند جوشکاری اکسی استیلن (OAW)
 • مقدمه ای بر تریبولوژی
 • اقتصاد جوشکاری
 • مبانی استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834)
 • آشنایی با  استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834)
 • آشنایی با استاندارد ایزو 14554 (ISO 14554)
 • آشنایی با جوشکاری آلومینیم
 • مبانی طراحی اتصالات جوشی
 • رفتار سازه های جوشی تحت بارگذاری گوناگون
 • تحلیل استاتیکی اتصالات جوشکاری شده
 • خستگی در سازه جوشی
 • تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده
 • تحلیل خستگی سازه های جوشکاری شده
 • طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی
 • مقدمه ای بر طراحی سازه های جرثقیل سقفی
 • تحلیل مکانیک شکست
 • خواص مکانیکی مواد
 • ساختار اتصالات جوشکاری شده
 • آشنایی با عیوب جوش
 • عیوب جوش ذوبی و معیار پذیرش
 • عیوب جوش مقاومتی و معیار پذیرش
 • مبحث ترک خوردگی در فولادها
 • سنجه های بازرسی چشمی
 • تنش پسماند و اعوجاج حاصل از جوشکاری
 • آشنایی با فرایند جوشکاری با پرتوی لیزری (LBW)
 • آشنایی با فرایند جوشکاری مقاومتی (RSW)
 • آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی (GMAW)
 • آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن (GTAW)
 • آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW)
 • آشنایی با فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)
 • آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری گروه آریا نورین میکا (رایگان)
 • آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری شرکت صنعتی آما (رایگان)
 • آشنایی با تجهیزات برشکاری شرکت گام الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAG شرکت گام الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW وGTAW شرکت گام الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت گام الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با تجهیزات برشکاری شرکت جوشا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG و MAG شرکت جوشا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW و GTAW شرکت جوشا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت جوشا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری زائده ای (SW) شرکت جوشا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت کارا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری پلاسما (PAW) شرکت کارا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW یا TIG شرکت کارا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAG شرکت کارا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های برشکاری شعله (OFC) شرکت کارا (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ ترنس استیل شرکت فرونیوس (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ سینرژیک شرکت فرونیوس (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ TPS شرکت فرونیوس (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW یا TIG شرکت آورین الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAG شرکت آورین الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW یا MMA شرکت آورین الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با تجهیزات برشکاری و شیارزنی شرکت آورین الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با تجهیزات برشکاری قوس پلاسما (PAC) شرکت آورین الکتریک (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW یا MMA شرکت الکتروجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG و MAG شرکت الکتروجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW یا TIG شرکت الکتروجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت الکتروجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های ترانس جوشکاری شرکت الکتروجوش (رایگان)
 • آشنایی با تجهیزات برشکاری پلاسما (PAC) شرکت الکتروجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری الکترود دستی (SMAW) شرکت رساجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری سیم مصرفی (GMAW) شرکت رساجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری الکترود تنگستن (GTAW) شرکت رساجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت رساجوش (رایگان)
 • آشنایی با ترانس های جوشکاری شرکت رساجوش (رایگان)
 • آشنایی با دستگاه های برشکاری پلاسما (PAC) یا پاورکات شرکت رساجوش (رایگان)
 • آشنایی با مستندات جوشکاری شرکت میلر الکتریک (رایگان)

جهت مطالعه مشخصات، توضیحات و سرفصل های دوره ها به بخش دوره های آموزش آنلاین روش های اتصال و بازرسی پایگاه ولدیکا  مراجعه فرمایید.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
19 ژانویه 19
201 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0