تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مسئولین سازمان نظام مهندسی

سهم نظام‌مهندسی در افزایش بکارگیری انرژیهای نو

بعقیده مسئولین سازمان نظام مهندسی، الزام و اجبار در رابطه با استفاده از انرژیهای نو در ساختمانها در حیطه وظایف و یا اختیارات این سازمان نمیگنجد.

کد خبر: 960403004 تاریخ انتشار: شنبه ۳ تیر ۹۶ - ۹:۵۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،بعقیده مسئولین سازمان نظام مهندسی، الزام و اجبار در رابطه با استفاده از انرژیهای نو در ساختمانها در حیطه وظایف و یا اختیارات این سازمان نمیگنجد.سهم نظام‌مهندسی در افزایش بکارگیری انرژیهای نو

سهم نظام‌مهندسی در افزایش بکارگیری انرژیهای نو

سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

سهم نظام‌مهندسی در افزایش بکارگیری انرژیهای نو

از طرف دیگر اگر نهادهای رده بالا مانند وزارت خانه هم بخواهند این مهم را به صورت یک الزام و تکلیف برای سازندگان در نظر بگیرند؛ در شرایط فعلی رکود مسکن نمیتوانند پاسخ و نتیجه مطلوبی از این روی کرد بگیرند و لازم است سیاستهای تشویقی را برای ترغیب هرچه بیش تر کافرمایان و سازندگان برای توجه به این موضوع در نظر بگیرند.
الزام بکاربرد انرژیهای نو در حیطه اختیارات ما نیست
در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در رابطه با نقش نظام مهندسی در توسعه انرژیهای نو و موانع موجوددر این مسیر بیان کرد: اگر بخواهیم ارتباط بحث انرژیهای نو را با فعالیتی که در حال حاضر سازمانهای نظام مهندسی انجام میدهند بسنجیم، فعالیت سازمان بیش تر مرتبط با بخشهای طراحی و ترویج این موضوع برای علاقمندی بیش تر کارفرمایان به استفاده از این انرژیها است.
مهدی رضایی گفت: یعنی اگر سازمانهای نظام مهندسی بتوانند در مسیر حرکت و فعالیت تخصصی خود کارفرمایان را متمایل به استفاده از این انرژیها، بعنوان تامین‌کننده بخشی از انرژیهای مورد نیاز ساختمانها کنند، میتوانند در افزایش استفاده از انرژیهای نو تاثیر داشته باشند.
رضایی ادامه داد: منتهی چون سازمانهای نظام مهندسی سیاستگذار در این زمینه نیستند، لذا الزام و اجبار به این موضوع نمیتواند در حیطه وظایف و یا اختیارات سازمانهای نظام مهندسی قرار بگیرد.
وی افزود: درواقع اشکال ماجرا در این است که سازمانهای نظام مهندسی دستگاه تصمیمگیرنده و سیاستگذار نیستند و نمیتوانند کسانی را که برای دریافت خدمات مهندسی بسازمان و اعضای سازمان مراجعه میکنند، به این امر ملزم کنند که حتما باید در طراحی و استفاده و برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژیهای ساختمان، انرژیهای نو را در نظر بگیرند.
او در پاسخ به این که آیا باید تدابیری اندیشیده شود که نظام مهندسی دارای قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد عنوان کرد: این که قدرت و تصمیمگیری کاملا به سازمان نظام مهندسی واگذار گردد تا در این زمینه سیاستگذاری کند، امکانپذیر و یک خواسته منطقی نیست. ولی باید تاثیر سازمان نظام مهندسی را بواسطه پتانسیل بالای کارشناسی و ظرفیت فنی آن و ارتباط مستقیم این نهاد با مصرف ‌کنندگان بخش خصوصی، در این تصمیم‌گیریها بیش تر کنیم.
وی اذعان کرد: هرگاه ما توانستیم تاثیرگذاری سازمان را در این گونه تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها افزایش دهیم، میتوانیم امیدوار باشیم که در بخش غیردولتی، نقش تصمیمگیری کارشناسی پررنگ تر شود و قطعا تصمیمگیری کارشناسی در این موضوع خاص، منجر به افزایش سهم انرژیهای نو در تامین انرژی مورد نیاز ساختمانها خواهد شد.
رضایی هم چنین در پاسخ به این که آیا توسعه انرژیهای نو میتواند اشتغالزایی برای مهندسین ایجاد کند تصریح کرد: بطور قطع این هدف محقق میشود. چون ما در سازمانهای نظام مهندسی ارائه‌دهنده خدمات هستیم و وقتی یک خدمت جدیدی ایجاد میشود و یا نوع خدمت از نوع متداول قبلی بنوع جدیدی تبدیل میشود، قطعا یک بازار و فضای کاری جدیدی هم ایجاد میشود.
رییس نظام مهندسی استان هرمزگان اذعان کرد: بنابراین این فضای کاری جدید بدنبال خود اشتغالزایی هم بدنبال خواهد داشت و تعریف موضوع با نوع فعالیتی که قرار است در بازار مهندسی انجام گردد، قطعا بوضعیت بازار کار و اشتغال مهندسین کمک میکند.
بیتوجهی به بحث انرژی در خرید مسکن
هم چنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی با انتقاد از بی توجهی مردم و خریداران به بحث انرژی در هنگام خرید مسکن اظهار داشت: متاسفانه سازندگان و بهره برداران در ساخت و خرید مسکن بکیفیت و وضعیت آن از نظر میزان و نوع مصرف انرژی توجه نمیکنند.
علی طوماری گفت: درواقع خریداران در هنگام مراجعه برای خرید مسکن به این موضوع اهمیت نمیدهند که آیا میزان مصرف انرژی در یک ساختمان زیاد و یا کم و یا در حد نرمال است. هم چنین سازنده مطمئن نیست که اگر در ساخت و ساز خود بموضوع مصرف بهینه انرژی و یا کاربرد انرژیهای پاک اهمیت دهد میتواند از آن بهره ای ببرد.
طوماری تاکید کرد: در حال حاضر نکته خیلی تاثیرگذار در خریدوفروش ساختمانها، مسائل اقتصادی است که تمامی مسائل و الزامات دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و تا زمانیکه نوع انرژی بکاررفته در واحدهای مسکونی، تاثیرات و صرفه اقتصادی بهمراه نداشته و یا حداقل الزاماتی وجود نداشته باشد، سازنده هم اقدامی برای بهبود وضعیت و استفاده از انرژیهای نو و پاک نخواهد کرد.
وی با اشاره به این که در شرایط فعلی سازمان نظام مهندسی نمیتواند پارامتری را برای تشویق یا الزام بهره برداران در راستای استفاده از انرژیهای نو تعیین کند افزود: وزارت خانه ها و مسئولین رده بالا میتوانند الزاماتی را برای این منظور تهیه و ابلاغ کنند که سازندگان ملزم به اجرای آن ها باشند و خریدار هم بداند که این ضابطه در همه ساختمانها اجرایی شده و تاثیرات اقتصادی آن هم در همه ساختمانها بطور یکسان لحاظ گردیده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ادامه داد: ما نه تنها در حوزه انرژیهای نو بلکه در اجرای الزامات مبحث نوزده هم موفق نبوده‌ایم و نخستین دلیل این ضعف و بی‌توجهی، ارزان بودن قیمت انرژی در کشور ماست و بهمین علت در هنگام استفاده، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان هم به آن توجه نمیشود.
نهادهای فرادستی الزامات و تشویقات مناسب تعیین کنند
رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی در ادامه با بیان این که مهندسین و طراحان نمیتوانند بدنبال ایجاد الزام برای استفاده از انرژیهای پاک و نو باشند گفت: لازمه تحقق این امر آن است که در نهادهای فرادستی بدنبال ایجاد الزامات مناسب و مفید برای این حوزه باشیم.
طوماری هم چنین در پاسخ به این که آیا سازمان نظام مهندسی میتواند طراحان و مهندسین خود را ملزم بطراحی ساختمانها طبق اصول بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده بیش تر از انرژیهای نو در ساختمانها کند تصریح کرد: سازمان میتواند این کار را انجام دهد ولی عملا جوابی از این رویه نمیگیرد، چرا که این برخورد تنبیهی و شلاقی است.
وی عنوان کرد: تا زمانیکه بهره بردار و سازنده خود تمایل به این موضوع نداشته باشند، اجبار طراح و مهندس فایده‌ای ندارد. از سوی دیگر در شرایط فعلی رکود مسکن، هرچه الزامات بیش تری را برای سازندگان تعیین کنیم، آن ها از فعالیت در عرصه تولید مسکن دلسرد میشوند و دیگر تمایلی برای ساخت و ساز ندارند.
به گفته ایشان هرچند برخی معتقد هستند که در حال حاضر زمان الزامی کردن این ضوابط و مقررات فرارسیده ولی واقعیت آن است که امروز مهندسین و طراحان در وضعیت مطلوبی از نظر اقتصادی و شرایط شغلی بسر نمیبرند و از سوی دیگر در دوره کنونی رکود مسکن، سازندگان و بهره‌برداران هم با چالشهای بسیاری روبروهستند و لذا تکلیف و اجبار پاسخ نمیدهد و باید بمرور زمان با ملایمت این موضوع را عملیاتی کنیم.


وی در عین حال با اشاره به لزوم اعمال سیاستهای تشویقی برای مردم و سازندگان در این بخش تاکید کرد: دولت تا جای ممکن باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و افرادیکه این مسائل را رعایت میکنند، تشویق کند و یقین بداند که صرف هرگونه هزینه ای در این حوزه، هزینه محسوب نمیشود بلکه بعنوان سرمایه‌گذاری طی سالهای آتی، بازگشت سرمایه و حفظ سرمایه‌های ملی را بهمراه خواهد داشت.
طوماری با بیان وضعیت نامناسب محیط‌زیست از نظر ترافیک و آلایندگی در شهرها اظهار داشت: اگرچه در شرایط فعلی بکارگیری انرژیهای نو بجای سوختهای فسیلی یک الزام است اما بدون شک باید سازندگان و بهره‌برداران همخواهان این موضوع باشند و در غیر این صورت مهندسین نمیتوانند آنرا در ساختمانها اجرایی کنند.
وی هم چنین در پاسخ به این که آیا توسعه و ترویج انرژیهای نو میتواند اشتغالزایی برای مهندسین را بدنبال داشته باشد یادآور شد: توسعه انرژیهای نو، به یقین ضمن حفظ محیط زیست، میتواند زمینه‌های جدید شغلی در ۲ بخش تولید و ساخت برای مهندسین بهمراه داشته باشد.ولی چون بستر این امر فراهم نیست اشتغالزایی از این طریق هم دور از ذهن بنظر میرسد.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور مولفه اول برای ایجاد انگیزش در این حوزه را مسئله اقتصادی دانست و با اشاره به این که مسائل اخلاقی و محیط زیست در اولویت بعدی قرار دارند خاطرنشان کرد: اگر مسئله اقتصادی توجیه نشود، سایر پارامترها ازجمله منافع ملی، محیط زیست و نسلهای آینده مورد توجه جدی قرار نمیگیرد.
طوماری عنوان کرد: دولت باید در حوزه انرژیهای نو سرمایه گذاری کند چراکه این سرمایه گذاری در آینده منافع و بهره وری بیش تری را رقم میزند ولی متاسفانه برنامه ریزیها در این زمینه کوتاه مدت است و برای برنامه‌های بلندمدت در کشور برنامه-ریزی نمیشود.
منبع : سازه نیوز

 

کانال تلگرام نظام مهندسی آذربایجانشرقی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳ تیر ۹۶
348 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0