با ساماندهي حوزه انفورماتيك خدمات به مردم افزایش مي يابد شناسنامه

شناسنامه فنی و ملکی

در اجرای بند ز ماده بیست و یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ( بند چ ماده صد وچهارده ) آیین نامه اجرایی آن ، مصوب سال هفتادوچهار و مواد فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون مذکور ، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که حاوی اطلاعات مستند درمورد مشخصات ساختمان می باشد، تنظیم و صادر میگردد.

کد خبر: 960306022 تاریخ انتشار: شنبه ۶ خرداد ۹۶ - ۹:۵۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل در اجرای بند ز ماده بیست و یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ( بند چ ماده صد وچهارده ) آیین نامه اجرایی آن ، مصوب سال هفتادوچهار و مواد فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون مذکور ، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که حاوی اطلاعات مستند درمورد مشخصات ساختمان می باشد، تنظیم و صادر میگردد.

شناسنامه فنی و ملکی

شناسنامه فنی و ملکی

شناسنامه فنی و ملکی

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که دارای اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و بوسیله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود.
مجریان مکلف هستند بعد از اتمام کار، جهت تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر ( موضوع بند ۲-۵- ۲) و تاییدیه های ضروری را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. ۱ نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا دیگر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده میشود.
هزینه های خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی بمالک ساختمان ارایه میشود طبق تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بتصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد در قالب ماده ( سی و هفت ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت میشود .
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در تمام نقل و انتقالات ساختمان هائی که بعد از ابلاغ این آییننامه ، پروانه ساختمانی دریافت میدارند، همراه با نقشه هایی چون ساخت باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینمایند، مطلع گردد.
شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمان در خصوص ساختمان هایی که بعد از ابلاغ این آیین نامه برای آن ها پروانه ساختمان صادر میکنند، در زمان پایان کار و تقاضای پایان کار ، موظف هستند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایانکار را طبق آن صادر کنند.
بر اساس گزارش فوق اجرای مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان در کشور الزامی است و باید متولیان امر ساخت و ساز کشور با اجرای مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان این حوزه را به اجرایی شدن کامل مکانیزم صنعت ساختمان هدایت کنند.


باید برای اجرای مبحث دوم در مورد صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، به یک باور و اراده قوی و ملی برسیم .
مطئمنیم با اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانهای کشور امنیت حقوقی مردم هم در مطالبه حقوق شان از سازندگان تضمین خواهد شد زیرا که در شناسنامه فنی تمام عوامل فعال در چرخه ی ساخت یک ساختمان معرفی و تعهدشان در قبال کاری که انجام داده اند ثبت میشود و ما با اجرای صحیح صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانهای کشور شاهد ایجاد بانک دقیقی از اطلاعات مورد نیاز در صنعت ساختمان خواهیم بود و به راحتی در هر بخشی از نیازهای ساختمان میتوانیم آمار سنجی داشته باشیم و تولیدات و نحوه توزیع محصولهای ساختمانی در کشور را بومی و دقیق انجام دهیم . با توجه به این که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به تغییر صحیح و دقیق فرهنگ مصرف مصالح ساختمان در ساخت و ساز کشور کمک زیادی مینماید ، بنابراین با اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تمام معضلات امضا فروشی و … باطل گردیده و صلاحیت افراد مجری مورد تاکید و مطالبه و اجرا قرار میگیرد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل

 

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۶ خرداد ۹۶
662 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0