بیانیه

بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

امید است برگزیدگان شوراها اعم از مهندسین و دیگر فرهیختگان مورد اعتماد مردم، ظرفیت وسیع سازمان نظام مهندسی ساختمان را بخشی از سرمایه ملی محسوب نمایند و آمادگی این سازمان را برای ارائه دیدگاه های تخصصی مهندسین عضو، که از طریق تشکیل کمیسیونی مشترک و دائمی قابل انجام است، پذیرا باشند.

کد خبر: 960226008 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ - ۲:۴۹ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان امید است برگزیدگان شوراها اعم از مهندسین و دیگر فرهیختگان مورد اعتماد مردم، ظرفیت وسیع سازمان نظام مهندسی ساختمان را بخشی از سرمایه ملی محسوب نمایند و آمادگی این سازمان را برای ارائه دیدگاه های تخصصی مهندسین عضو، که از طریق تشکیل کمیسیونی مشترک و دائمی قابل انجام است، پذیرا باشند.بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت انتخابات

بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت انتخابات

بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت انتخابات

 

 

بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت انتخابات

نزدیک به ۲ دهه از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع فصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگذرد. در بییست و نهم اردی بهشت نودوشش برای پنجمین بار مردم ما به پای صندوقهای رأی میروند تا منتخبین خود را روانه شوراها کنند. شواهد و بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که در این انتخابات، افراد متخصص، مجرّب و آشنا با حوزههای مختلف مدیریت امور شهری از اقبال بیش تری برخوردار خواهند بود و چنان چه کاندیداها بتوانند توانمندی های خود را بنحو دقیقتری ترسیم نموده و نخبگان جامعه، نقش کلیدی خود را در آگاهی بخشی بمردم بدرستی ایفا نمایند بهره‌مند شدن از شوراهایی کاملاً در جهت منافع دراز مدت ملی دست یافتنی خواهد بود. شوراها طبق اختیارات خود قادر هستند تا نسبت بشناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و بهداشتی حوزه انتخابیه خود اقدام کرده و ضمن تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه ‏حلهای کاربردی در این زمینه‏ ها، آن ها را بمقامات مسئول ارائه کنند. ترویج فرهنگ مشارکت و همکاری های اجتماعی در جهت انجام خدمات در محورهای مذکور هم بخشی از این اختیارات است.
بر هیچ کس پوشیده نیست که مهندسین با تجربه، در اکثر محورهای یاد شده از اهلیت علمی و حرفه‏ ای برخوردار بوده و غالباً دیدگاه های روشنی دارند وبنابراین شایسته است که هم راه با دیگر اصحاب تخصص و تجربه، مورد حمایت وسیع مردمی قرار گیرند. سازمان نظام مهندسی ساختمان با چند ۱۰۰ هزار مهندس عضو در کل کشور و در ۷ رشته مهندسی کاملاً مرتبط با این موضوع افتخار دارد که طی ۲ دهه پیش هم واره از تصمیم هایی که در جهت منافع مردم و حفظ سرمایه های عمومی، توسط حوزه‏های مدیریت شهری و یا دولت گرفته شده، حمایت نموده و در تعامل با شهرداریهای اقصی نقاط کشور موفق به ترویج و اجرایی نمودن بخشهای قابل توجهی از مقررات ملی ساختمان شده است که تضمین کننده آسایش، آرامش و ایمنی شهروندان بوده البته توسعه این همکاری ها بویژه در حوزه شهرسازی و سایر موضوعات ملی هم چون انرژی و توسعه پایدار اجتناب ناپذیر میباشد.
شوراهای جدید و افرادی که در این دوره انتخاب میشوند، باید دارای روی کرد و مواضع واضحی در موضوع معماری و شهرسازی بوده و بر تقویت و توسعه ارزش های اسلامی – ایرانی در معماری و شهرسازی پافشاری نمایند. توجه به تأسیسات شهری، حمل و نقل عمومی و مشکل های ترافیکی، سامان بخشی مشاغل کارگاهی و نگاه بحقوق شهروندان در موضوع توسعه کیفی شهرها، خدمات عمومی، زیباسازی بدنه‏ های شهری و نمای ساختمان ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تمام این موارد بخشی از انتظارات مردم در حوزه فنی وعمرانی است.گسترش فضای سبز،سیاست های تشویقی به استفاده از انرژیهای جدید و گسترش آموزش های عمومی در حوزه آسیب شناخت محیط زیست نیز مورد تأکید میباشد.


عنایت به اقتصاد مردم، حمایت از سیاست های حوزه امنیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاران و به خصوص توسعه گردش گری میتواند بخش قابل توجهی از راه بردهای شوراهای اسلامی شهر و روستا تلقی شود. پشتیبانی از افراد ماهر، دانا، خلاق،توان مند و کارآفرین کم ترین انتظار مردم از منتخبان است. شناخت موانع توسعه یافتگی و آگاهی اعضای شورا نسبت بمشکلات اقتصادی و اشتغال و معیشت خانواده و دلیل مهاجرت از مناطق دوردست به حاشیه شهرها و بروز پدیده حاشیه نشینی یک ضرورت ملی است. شایسته است شوراها نسبت بشناخت آسیبها و تهدیدهای اجتماعی و راه کارهای مقابله با آن ها هم تلاش نمایند و بر تقویت و گسترش همکاری های اجتماعی و مشارکت های جمعی و تأسیس نهادهای امدادی تلاش کنند و بویژه بالارفتن جایگاه بانوان در سطوح تصمیمگیری و مدیریتی را جدی تلقی کنند و هویت آفرینی و توجه به سرمایه اجتماعی را در سرلوحه برنامه‏ ها قرار دهند.
نگاه به گذشته نشان می‏دهد که کم توجهی بتوسعه متوازن، غفلت از مدیریت برنامه‏ ای و عدم پیش‏ بینی درآمد پایدار برای شهرداریها و در نتیجه، اتکا شهرداریها بفروش تراکم و کسب درآمد از محل جریمه تخلفات مشکل های گسترده و غیرقابل جبرانی برای شهروندان و بطور کلی منافع درازمدت ملی به بار آورده است. از تمام اعضا محترم سازمان و مخصوصاً پیش کسوتان جامعه مهندسی انتظار دارد تا ضمن آگاهسازی تمام مردم و معرفی توانمندی های مهندسین داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی، نقش اثرگذار و ماندگار خود را در انتخابات پیش رو ایفا کنند. امید است برگزیدگان شوراها اعم از مهندسین و دیگر فرهیختگان مورد اعتماد مردم، ظرفیت گسترده سازمان نظام مهندسی ساختمان را بخشی از سرمایه ملی محسوب نمایند و آمادگی این سازمان را برای ارائه دیدگاه های تخصصی مهندسین عضو، که از طریق تشکیل کمیسیونی مشترک و دائمی قابل انجام است، پذیرا باشند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

 

سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۶ اردیبهشت ۹۶
736 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0