کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه، مجری برتر توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه، مجری برتر توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی کد خبر 010406003

سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه، مجری برتر توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه، مجری برتر توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ، است. یکی از اهداف دولت، کوتاه کردن زمان صدور مجوز ها و راه اندازی سریع کسب و کارهاست

۶ تیر ۰۱ 949 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
ایرج بهرامی: تولید محصولات سالم در گروه کاهش مصرف سموم کشاورزی ایرج بهرامی: تولید محصولات سالم در گروه کاهش مصرف سموم کشاورزی کد خبر 010403001

ایرج بهرامی: تولید محصولات سالم در گروه کاهش مصرف سموم کشاورزی

ایرج بهرامی: تولید محصولات سالم در گروه کاهش مصرف سموم کشاورزی ، است. امید است ضمن علمی تر شدن مصرف سموم، با کاهش میزان سموم کشاورزی، تولید محصولات سالم افزایش یابد

۳ تیر ۰۱ 378 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
اجرای طرح هویت گذاری دام، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه اجرای طرح هویت گذاری دام، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه کد خبر 010331001

اجرای طرح هویت گذاری دام، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه

اجرای طرح هویت گذاری دام، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه ، با توافق معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور صورت گرفت

۳۱ خرداد ۰۱ 284 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
قفل شدن توسعه گل‌خانه‌ها در کشور به علت نگاه تنگ‌نظرانه برخی مسئولین قفل شدن توسعه گل‌خانه‌ها در کشور به علت نگاه تنگ‌نظرانه برخی مسئولین کد خبر 001028001

قفل شدن توسعه گل‌خانه‌ها در کشور به علت نگاه تنگ‌نظرانه برخی مسئولین

قفل شدن توسعه گل‌خانه‌ها در کشور به علت نگاه تنگ‌نظرانه برخی مسئولین ، این سخت گیری‌ها در کرمانشاه بیشتر از سایر نقاط کشور است

۲۸ دی ۰۰ 1150 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
به گفته امیر یاوری، کاهش هفتاد درصدی سطح زیر کشت گل خانه‌ ای در استان کرمانشاه به گفته امیر یاوری، کاهش هفتاد درصدی سطح زیر کشت گل خانه‌ ای در استان کرمانشاه کد خبر 000923001

به گفته امیر یاوری، کاهش هفتاد درصدی سطح زیر کشت گل خانه‌ ای در استان کرمانشاه

کاهش هفتاد درصدی سطح زیر کشت گل خانه‌ ای در استان کرمانشاه ، صورت گرفته است. راه گذر از رکود اقتصادی و بیکاری در استان کرمانشاه توسعه بخش کشاورزی و تسهیل فرآیندهای کسب و کار در این بخش است

۲۳ آذر ۰۰ 545 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
136 ناظر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر عملیات برداشت غلات و کلزا 136 ناظر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر عملیات برداشت غلات و کلزا کد خبر 000325004

۱۳۶ ناظر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر عملیات برداشت غلات و کلزا

136 ناظر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر عملیات برداشت غلات و کلزا ، نظارت دارند. برداشت گندم و جو در مناطق گرمسیر استان تقریبا روزهای پایانی خود را سپری می‌کند

۲۵ خرداد ۰۰ 319 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
مجوز یک‌صدمین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در استان کرمانشاه مجوز یک‌صدمین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در استان کرمانشاه کد خبر 991129005

مجوز یک‌صدمین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در استان کرمانشاه

مجوز یک‌صدمین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در استان کرمانشاه ، با عنوان داروخانه گیاه‌پزشکی صادر شد. هم اکنون در تمام دهستان‌های استان کرمانشاه حداقل یک مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شده است

۲۹ بهمن ۹۹ 378 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
شروع اجرای پروژه افزایش بهره‌وری مزارع گندم استان کرمانشاه با کمک روش‌ های علمی شروع اجرای پروژه افزایش بهره‌وری مزارع گندم استان کرمانشاه با کمک روش‌ های علمی کد خبر 991104002

شروع اجرای پروژه افزایش بهره‌وری مزارع گندم استان کرمانشاه با کمک روش‌ های علمی

شروع اجرای پروژه افزایش بهره‌وری مزارع گندم استان کرمانشاه با کمک روش‌ های علمی ، در برخی از کشورهای توسعه یافته سهم انتقال یافته‌های تحقیقاتی و دانش در تولید به هفتاد درصد هم می‌رسد

۴ بهمن ۹۹ 1071 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
صد و بیست و هشت مورد جواز تاسیس واحد‌های گلخانه‌ای در استان کرمانشاه صد و بیست و هشت مورد جواز تاسیس واحد‌های گلخانه‌ای در استان کرمانشاه کد خبر 991016001

صد و بیست و هشت مورد جواز تاسیس واحد‌های گلخانه‌ای در استان کرمانشاه

صد و بیست و هشت مورد جواز تاسیس واحد‌های گلخانه‌ای در استان کرمانشاه ، امسال شش گلخانه به بهره برداری رسیده که دو و نیم هکتار سطح زیر کشت این گلخانه‌ها است

۱۶ دی ۹۹ 530 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
ظرفیت ایجاد و بهره برداری از دو هزار و پانصد هکتار گل خانه در استان کرمانشاه ظرفیت ایجاد و بهره برداری از دو هزار و پانصد هکتار گل خانه در استان کرمانشاه کد خبر 990927001

ظرفیت ایجاد و بهره برداری از دو هزار و پانصد هکتار گل خانه در استان کرمانشاه

ظرفیت ایجاد و بهره برداری از دو هزار و پانصد هکتار گل خانه در استان کرمانشاه ، وجود دارد. اشتغال‌زایی و درآمد بالا یکی از مهم‌ترین این مزایا است

۲۷ آذر ۹۹ 730 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
ورود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کرمانشاه به حوزه پلاک‌کوبی دام‌ها ورود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کرمانشاه به حوزه پلاک‌کوبی دام‌ها کد خبر 990926004

ورود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کرمانشاه به حوزه پلاک‌کوبی دام‌ها

ورود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کرمانشاه به حوزه پلاک‌کوبی دام‌ها ، خبر داده شد. این اقدام بمنظور تسریع در انجام عملیات پلاک کوبی دام صورت گرفته است

۲۶ آذر ۹۹ 865 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
جبران فرصت ‌های از دست‌ رفته کشاورزی کرمانشاه با قطبیت کشاورزی جبران فرصت ‌های از دست‌ رفته کشاورزی کرمانشاه با قطبیت کشاورزی کد خبر 990606019

جبران فرصت ‌های از دست‌ رفته کشاورزی کرمانشاه با قطبیت کشاورزی

جبران فرصت ‌های از دست‌ رفته کشاورزی کرمانشاه با قطبیت کشاورزی ، صورت می گیرد. این استان همواره بعنوان یکی از قطبهای کشاورزی در کشور مطرح بوده و پتانسیل ‌های شکوفا نشده زیادی در بخش کشاورزی دارد

۶ شهریور ۹۹ 541 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
لزوم افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان کرمانشاه لزوم افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان کرمانشاه کد خبر 990422002

لزوم افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان کرمانشاه

لزوم افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان کرمانشاه ، را دنبال می کنیم. که میتوانند در افزایش تولید محصولات کشاورزی هم تاثیر بسزایی داشته باشند

۲۲ تیر ۹۹ 589 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
ظرفیت ایجاد اشتغال برای سی هزار نفر در بخش کشاورزی استان کرمانشاه ظرفیت ایجاد اشتغال برای سی هزار نفر در بخش کشاورزی استان کرمانشاه کد خبر 990222001

ظرفیت ایجاد اشتغال برای سی هزار نفر در بخش کشاورزی استان کرمانشاه

ظرفیت ایجاد اشتغال برای سی هزار نفر در بخش کشاورزی استان کرمانشاه ،وجود دارد، برای این منظور فقط نیازمند افزایش بهره‌وری در تولیدات بخش کشاورزی هستیم

۲۱ اردیبهشت ۹۹ 450 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
مراکز غیردولتی خدمات کشاورزی، ویترین دانش و فناوری ‌های نوین مراکز غیردولتی خدمات کشاورزی، ویترین دانش و فناوری ‌های نوین کد خبر 990124003

مراکز غیردولتی خدمات کشاورزی، ویترین دانش و فناوری ‌های نوین

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه بیان کرد: این استان شصت و پنج مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی دارد.

۲۴ فروردین ۹۹ 386 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
عدم اولویت توسعه سطح زیر کشت در استان خراسان جنوبی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کد خبر 191112010

هم افزایی جهاد کشاورزی و نظام مهندسی برای تحول اشتغال

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: با ساماندهی درست پتانسیلهای سازمان آن قطعا شاهد توسعه بخش کشاورزی در استان خواهیم بود.

۲۱ آبان ۹۸ 7081 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
آموزش مدیریت منابع اب و خاک در مراکز خدمات کشاورزی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه کد خبر 191026006

آموزش مدیریت منابع اب و خاک در مراکز خدمات کشاورزی

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه از ساخت 40 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان خبر داد.

۴ آبان ۹۸ 593 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
برگزاری جلسه صدور مجوز و پروانه های بهره برداری در مدیریت تعاون روستایی مدیر تعاون روستایی استان کد خبر 190919009

برگزاری جلسه صدور مجوز و پروانه های بهره برداری در مدیریت تعاون روستایی استان کرمانشاه

جلسه صدور مجوز و پروانه های بهره برداری با حضور ایرج صفایی؛ مدیر تعاون روستایی، شیخ ویسی؛ ریاست سازمان نظام مهندسردیی کشاورزی و منابع طبیعی، خانم ولی زاده؛ معاون سازمان محیط زیست استان و روسای ادارات شهرستانهای کرمانشاه، صحنه، اسلام آبادغرب و ارکان شرکتها و هم‌چنین ریاست اداره خدمات فنی تعاون روستایی استان در محل سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان برگزار گردد.

۲۸ شهریور ۹۸ 479 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کد خبر 190901002

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  

با حضور مدیر کل و مسئولین محیط زیست و ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تفاهم نامه همکاری زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه امضاء گردید.

۱۰ شهریور ۹۸ 671 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
صدور بیست و دو پروانه تاسیس گلخانه در 3 ماهه اول سال نود و هشتم مدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کد خبر 190709011

صدور بیست و دو پروانه تاسیس گلخانه در ۳ ماهه اول سال نود و هشتم

مدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از صدور بیست و شش پروانه تاسیس انواع دام با ظرفیت بیش از بیست هزار راس دام خبر داد.

۱۸ تیر ۹۸ 625 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی  ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کد خبر 190706008

طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی

 ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه بیان کرد: حفظ منابع طبیعی به‌ عنوان یک سرمایه ملی زمینه‌ساز توسعه پایدار است چرا که منابع طبیعی متعلق به مردم است و آن‌ ها باید در حفظ و نگه‌داری آن مشارکت داشته باشند.

۱۵ تیر ۹۸ 672 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
افزایش بازدهی تولید در بخش کشاورزی مرهون دانش فنی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کد خبر 190623014

افزایش بازدهی تولید در بخش کشاورزی مرهون دانش فنی

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه بیان کرد: نظام مهندسی بعنوان بزرگ‌ترین و کارآمدترین تشکل خصوصی در بخش کشاورزی قابلیت ها و پتانسیل ‌های ٲن قابل اغماض نیست.

۲ تیر ۹۸ 501 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
انتخاب ۴ محصول کشاورزی زنان روستایی استان کرمانشاه برای اخذ گواهی سلامت کورش مهرابي کد خبر 980315003

انتخاب ۴ محصول کشاورزی زنان روستایی استان کرمانشاه برای اخذ گواهی سلامت

کورش مهرابي مدير ترويج جهاد کشاورزي استان کرمانشاه، بیان کرد: چهار محصول کشاورزي زنان روستايي استان کرمانشاه، براي اخذ گواهي سلامت انتخاب شدند

۱۵ خرداد ۹۸ 528 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
شش هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی جویای کار فقط در یک استان ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کد خبر 971109016

شش هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی جویای کار فقط در یک استان

ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه بیان داشت: در حال حاضر شش هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی جویای کار در استان داریم.

۹ بهمن ۹۷ 562 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی کد خبر 960227021

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت پرورش گوساله های شیری

یکی از مشاغل پر درآمد دامداران و یا کارشناسان دامپروری خرید گوساله های تازه متولد شده و مدیریت پرورش گوساله های شیرپروار برای بازار هدف به عنوان پرواری و یا تلیسه است.لذا آشنایی با نحوه تغذیه و آماده سازی گوساله در سن مورد نظر برای فروش از اهمیت خاصی برخوردار است.

۲۷ اردیبهشت ۹۶ 1193 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
متقاضیان شرکت در آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپرشکی کد خبر 960220019

تمدید مهلت ثبت نام و زمان برگزاری سومین آزمون ورودی مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپرشکی می رساند مهلت ثبت نام در آزمون تا پنجشنبه21 خرداد ماه تمدید و زمان برگزاری آزمون به چهارشنبه سوم خرداد ساعت 11 صبح موکول شد.

۲۰ اردیبهشت ۹۶ 3888 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
رئیس نظام مهندسی معدن کرمانشاه مطرح کرد: کد خبر 960217017

ششصد کارگر معادن سنگ هرسین در خطر حادثه‌اند

رئیس نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه معادن سنگ تزئینی هرسین را از جمله معادن با خطر بالا برای کارگران در کرمانشاه دانست و بیان کرد: حداقل ششصد نفر در این معادن مشغول بکارند.

۱۷ اردیبهشت ۹۶ 1236 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
اصلاحیه اطلاعیه کد خبر 960507139

اصلاحیه اطلاعیه ثبت نام آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

با توجه به تقاضای مکرر اعضا و نیاز تعدادی از واحدهای در شرف تاسیس گیاهپزشکی به مسئول فنی در برخی از شهرستانهای تابعه به اطلاع می رساند سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی سه شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار میشود.

۱۳ اردیبهشت ۹۶ 1649 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
فراخوان ثبت نام کارشناسان منابع طبیعی کد خبر 960507122

فراخوان ثبت نام کارشناسان منابع طبیعی در طرح استعلام مستثنیات

به اطلاع کارشناسان دارای گواهینامه رتبه بندی و یا واجد شرایط اخذ گواهینامه در رشته های مختلف منابع طبیعی(به غیر از مدارکی با عناوین منابع طبیعی-شیلات و منابع طبیعی-محیط زیست) می رساند سازمان نظام مهندسی استان در نظر دارد نسبت به تکمیل ظرفیت کارشناسان طرح استعلام مستثنیات در تعدادی از شهرستانهای تابعه به شرح زیر اقدام نماید:

۲۳ فروردین ۹۶ 1247 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کرمانشاه کد خبر 960507104

ثبت نام دوره آشنایی با ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی(EIA) پروژه ها و طرحها

به اطلاع اعضای سازمان دارای مدرک محیط زیست می رساند دوره آموزشی 15 ساعته آشنایی با ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی(EIA) پروژه ها و طرحها 24تا26 اسفند ماه ساعت 9 تا 14 برگزار میشود.متقاضیان می توانند تا 18 اسفند ماه جهت ثبت نام به مدیریت آموزش نظام مهندسی مراجعه نمایند.

۱۱ اسفند ۹۵ 1216 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه کد خبر 960507103

زمین نیازمند دستان سبزیست که برویاند:همه با هم در جشن درختکاری

به اطلاع اعضای سازمان می رساند با توجه به رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی و تخصصی کشور در گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست؛در نظر است با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در حرکتی شایسته و ماندگار نسبت به کاشت 220 اصله نهال اقدام شود.

۱۱ اسفند ۹۵ 1133 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
کرمانشاه کد خبر 960507096

ثبت نام دوره gis و اتوکد اسفند ماه

به اطلاع اعضای سازمان می رساند دوره 40 ساعته آشنایی با کارکردهای gps و ترسیم نقشه با نرم افزار اتوکد مختص اعضایی که تا کنون در دوره های آموزشی gis-gps و یا اتوکد شرکت نکرده اند اسفندماه برگزار میشود.علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به مدیریت آموزش و فناوری سازمان مراجعه نمایند.

۲۰ بهمن ۹۵ 1450 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
بیست و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کد خبر 960507082

استاندار کرمانشاه: پویایی دولت در پی کاهش تصدی‌گری‌ و دخالت‌ در بخش اقتصادی

بخش دولتی و بخش خصوصی باید تلاش کنند فضای کسب و کار در استان را به نفع سرمایه گذاری بهبود ببخشند. رفتار بخش دولتی و لایه‌های کارشناسی و حتی پایین‌تر به گونه‌ای بوده که نهایتاً بر فضای کسب و کار در استان اثرات بدی گذاشته است. این اتفاق در حالی افتاده که کشورهایی مانند کره جنوبی که روند توسعه را با ما آغاز کرده‌اند و یا حتی کشورهایی که از ما عقب‌تر بودند مثل ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس طی این سال‌ها از ما جلو بیافتند. در خاتمه جلسه مقرر شد پیش‌نویس آیین‌نامه نظام هماهنگ خرید و استفاده از کالاها و خدمات بخش خصوصی استان کرمانشاه تنظیم و به تایید اعضای شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت برسد.

۶ بهمن ۹۵ 1020 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کد خبر 960507079

قابل توجه نقشه‌برداران عضو سازمان: اعلام حد نصاب جدید مساحت فضاهای مورد نیاز برای واحدهای دامی

حد نصاب جدید مساحت فضاهای مورد نیاز برای واحدهای دامی اعلام شد. اعضای محترم نقشه‌بردار عضو سازمان در تهیه نقشه‌های UTM واحدهای دامی به حد نصاب تعیین شده در جدول مساحت فضاهای موردنیاز واحدهای پرورش دام به ازای هر یک صد راس توجه نمایند.

۲۹ دی ۹۵ 1224 بازدید بدون نظر ادامه مطلب
استان کرمانشاه: کد خبر 960507057

سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه: ثبت نام متقاضیان تسهیلات خرید کالا

ه اطلاع می رساند بر اساس تفاهم نامه منعقده با بانک توسعه تعاون مقرر است تعدادی تسهیلات خرید کالا به اعضاینظام مهندسی اعطا شود.

۲۹ آذر ۹۵ 1493 بازدید بدون نظر ادامه مطلب