توضیحات

به گزارش فروشگاه نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir/shop) این جزوه شامل ۲۲ پرسش، ۹ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیت عبارتند از:جزوه مدیریت بار و تقاضای شبکه

جزوه مدیریت بار و تقاضای شبکه

جزوه مدیریت بار

جزوه مدیریت بار و تقاضای شبکه

تعاریف اولیه

برآورد توان نصب شده

محاسبه بار مجتمع مسکونی

الگوی محاسبات بار

پرسش های متفرقه

 

 

کلید واژه:کلید واژه آزمون نظام مهندسی pdf، کلید واژه های آزمون نظام مهندسی pdf، زمان آزمون نظام مهندسی ۹۵، نمره ۴۹ در آزمون نظام مهندسی، دانلود نظام مهندسی ۹۵، دانلود مباحث نظام مهندسی، برآورد، کنتور برق، محاسبه بار، مجتمع مسکونی

 

 

 

 

۱۶ بهمن ۹۵
3532 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0