مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی در نامه عضو شورای مرکزی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نامه ای به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ضمن برشمردن مفادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی مهندس فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی، مخالفت کرد.

کد خبر: 970829001 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۲۶ ق.ظ

بسمه تعالی
همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد، امام خمینی (ره)

جناب آقای مهندس محمد اسلامی

وزیر محترم راه و شهرسازی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال  با کار فرج الله رجبی

با سلام و احترام

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ضمن عرض تبریک مجدد به حضرتعالی بابت حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و توفیق روزافزون، باید به استحضار برسانم که اخیرا نامهای منسوب به حوزه وزارتی حضرتعالی حاوی دستور به معاونت محترم مسکن و ساختمان برای رفع تعلیق از پروانه اشتغال به کار مهندسی جناب آقای مهندس رجبی رئیس سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در فضای مجازی منتشر گردیده است که با فرض صحت، با توجه به عدم تکذیب آن توسط مجموعهی وزارت راه و شهرسازی و فارغ از چگونگی انتشار خلاف رویه آن و دستور حضرتعالی که موضوعی داخلی بوده است مواردی به نظر می رسد که با نهایت احترام برای استحضار حضرتعالی تقدیم می گردد

۱- تعليق پروانه اشتغال بکار مهندسی توسط وزیر راه و شهرسازی بر اساس بند ج ماده ۲۳ آیین نامه ی
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ ماذون از قانون بوده اما در قانون و آیین نامه ی اجرایی آن امکان رفع تعلیق قبل از خاتمهی دورهی آن به هیچ نهادی اعطا نشده است . براساس ” اصل عدم اختیار در حقوق اداری” هر اختیاری نیازمند اذن قانون گذار با آیین نامه مادون
از قانون است که چنین مجوزی صادر نشده است. ٢- تاكنون بند ج مادهی ۲۳ آیین نامه ی اجرایی قانون، مورد تجدید نظر هیئت محترم وزیران قرار نگرفته
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آن را خلاف قانون ۳- بر اساس تبصرهی ۴ مادهی ۵۰ آیین نامه ی اجرایی قانون اصلاحی ۱۳۹۴) داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون

تشخیص نداده اند. و این ماده در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هینت مدیره از کلیه ی سمتهایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط میشود. ۴- بند اول از بخش پ ماده ۵۹ آیین نامه ی اجرایی قانون نیز دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر را لازمهی عضویت در هیئت مدیره می داند.

۵- بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عضویت در شورای مرکزی مستلزم عضویت
در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. ۶- مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور، رئیس شورای مرکزی باید عضو شورای مرکزی باشد. ٧- در حال حاضر با توجه به صدور اعتبارنامه ی اصلی برای یکی از همکاران محترم (عضو علی البدل

رشته ی عمران در شورای مرکزی به جای عضو سابق شورای مرکزی، موضوع خاتمه یافته است. از آنجا که تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی بر اساس اختیار قانونی وزیر محترم وقت مستفاد از بند ج ماده ۲۳ آیین نامه ی اجرایی صورت گرفته است و از آنجا که به استناد بند اول بخش پ ماده ۵۹ آیین نامه ی اجرایی قانون، اعتبار پروانه اشتغال بکار مهندسی لازمه عضویت در هیئت مدیره است

و تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله عدم اعتبار و از دست دادن شرایط عضویت در هیئت مدیره بوده و مطابق تبصرهی ۴ ماده ۵۹ آیین نامه ی اجرایی (اصلاحی ۱۳۹۴) از دست دادن شرایط عضویت در هیئت مدیره به منزله از دست دادن کلیه ی سمتهایی است که به اعتبار آن بدست آورده است و آثار حقوقی تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی آقای مهندس رجبی، سلب عضویت از هینت مدیرهی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و به تبع آن سلب عضویت از شورای مرکزی و ریاست آن است لذا این موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که همراه با صدور اعتبارنامه برای عضو علی البدل شورای مرکزی به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی شده است.

اعمال و تصمیمات اداری در امور مختلف لازم الاجراست و هنگامی که قانون و آیین نامه ی اجرایی تعهد یا ۱ تکلیفی بر عهده شخص می گذارد و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است آن شخص نمی تواند به تصمیم با تفسیر خود از انجام آن تکلیف سرباز زند. اختیار وزارت راه و شهرسازی در صدور دستور لازم الاجرا یکی از اصول کلی حقوق عمومی و امتیازات قدرت عمومی است که لاجرم لازم الاجراست و هیچ شخصی نمی تواند به تشخیص خود یا با اتکا به سمت هایی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پذیرش تصمیمات اداری، استنکاف ورزد.

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

با عنایت به مراتب فوق

از حضرتعالی که از مدیران خدوم، قانونمند و با سابقه ی کشور هستید استدعا دارد، برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به اقتدار دولت محترم جمهوری اسلامی، رعایت اصل تساوی اشخاص در نظام مقدس اسلامی و رعایت قانون و آیین نامه و جلوگیری از هتاکی بیشتر به قوانین و مقررات موجود و جلوگیری از تبعیض و تخلفات سازمان یافته، ضمن رد درخواست رئیس سابق شورای مرکزی، مبنی بر رفع تعلیق، نسبت به دعوت از اعضای شورای مرکزی با دستور کار تعیین رئیس جدید اقدام فرمایید.
_

بدیهی است با شرایط فوق الذکر برگزاری جلسات

شورای مرکزی و هرگونه تصمیم آن شورا مغایر با قانون و آیین نامه ی اجرایی آن بوده و فاقد وجاهت قانونیست.

با تجدید احترام
جمال قناعت عضو شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان
۱۳۹۷/۰۸/۲۸

رونوشت:
جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای استعمار و سنور مقتضی
جناب آقای دکتر لاریجانی ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای استحضار
جناب آقای سراج، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار.
جناب آقای مادنی، رئیس محترم بازرسی ریاست محترم جمهوری برای استعفار
جناب آقای دکتر مظاهریان، معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی برای استعفار.
اعضای محترم شورای مرکزی درسی هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای استعفار
رؤسای محترم سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای امتحفار.
اعضای محترم سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای استحضار.

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

مخالفت با رفع تعلیق پروانه اشتغال با کار فرج الله رجبی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ انتخابات نظام مهندسی ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ آبان ۹۷
631 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 1