نامه مهم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان فرآیند جدید کنترل

فرآیند جدید کنترل و بررسی نقشه

پیرو اطلاع رسانیهای قبلی انجام شده، فرآیند جدید گردش کار کنترل و بررسی نقشه های ساختمانی از روز یک شنبه نوزدهم/شهریورماه/نود و شش منحصراً در شهرستان اهواز اجرا می شود و از این تاریخ به بعد تمامی نقشه های ساختمانی این شهرستان فقط در چارچوب فرآیند فوق الذکر پذیرش و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کد خبر: 960615013 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶ - ۱۰:۵۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان پیرو اطلاع رسانیهای قبلی انجام شده، فرآیند جدید گردش کار کنترل و بررسی نقشه های ساختمانی از روز یک شنبه نوزدهم/شهریورماه/نود و شش منحصراً در شهرستان اهواز  اجرا می شود و از این تاریخ به بعد تمامی نقشه های ساختمانی این شهرستان فقط در چارچوب فرآیند فوق الذکر پذیرش و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.فرآیند جدید کنترل و بررسی نقشه

فرآیند جدید کنترل و بررسی نقشه

فرآیند جدید کنترل و بررسی نقشه

فرآیند جدید  کنترل و بررسی نقشه

بنابراین در این مورد توجه به نکات زیر الزامی میباشد:
فرآیند جدید بعد از بررسیهای فراوان، برگزاری نشست های متعدد با حضور دفاتر و شرکتهای طراحی و مهندسین عضو سازمان و بعد از انجام نظرسنجی و رفع ایرادات آن و طبق گردش کار اعلام شده در اطلاعیه قبلی (مورخ بیست و دوم/مردادماه/نود و شش) اجرا می شود.

بستن قرارداد هم سان ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی، بین مالک و دفتر یا شرکت حقوقی ضروری بوده و ارائه آن طبق فرآیند مذکور به سازمان لازم است.

در فرآیند جدید، خدمات کنترل و بررسی نقشه از فرآیند معرفی و ارجاع کار به مهندسین ناظر جدا شده است.

نقشه ها در ۲ مرحله (مرحله اول و دوم) تهیه و جهت کنترل به سازمان ارائه می شوند.

ارائه چک لیست تکمیل شده توسط طراح هر رشته در هر مرحله همراه با نقشه ها و سایر مدارک ضروری است.

فرآیند جدید کنترل و بررسی نقشه

ارائه صورت جلسه الحاقیه قرارداد هم سان بعد از تایید نقشه ها در مرحله اول و قبل از تحویل نقشه ها در مرحله دوم طبق فرآیند فوق ضروری است.

ارائه فیش واریز وجه مالک به حساب مسئول دفتر در مراحل قید شده در فرآیند و به درصد مشخص گردیده برای هر مرحله به سازمان ضروری است.

تمامی نقشه های ارائه شده به سازمان باید در کادر هم سان سازمان ترسیم و چاپ شده باشند.

تمامی چک لیستها، قرارداد هم سان طراحی، صورت جلسه الحاقیه قرارداد و فایل کادر همسان نقشه ها در بخش خدمات و ابزارهای مهندسی و پایگاه اطلاع رسانی  سازمان موجود میباشند.
قابل ذکر است کارشناسین کارگروه فرآیند کنترل نقشه در طول زمان ارائه خدمات در محل سالن بررسی نقشه آماده پاسخ گویی و رفع ابهامات اعضا میباشند.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام برق ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ شهریور ۹۶
712 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0