نشست گروه تخصصی معماری

نشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی برگزار گردید

نشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز 3 شنبه مورخ سیزدهم تیر ماه نود و شش در ساختمان شورای مرکزی با حضور دبیر اجرایی سازمان طبق دستور نشست ذیل برگزارگردید.

کد خبر: 960415010 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۵ تیر ۹۶ - ۹:۱۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالینشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز ۳ شنبه مورخ سیزدهم تیر ماه نود و شش در ساختمان شورای مرکزی با حضور دبیر اجرایی سازمان طبق دستور نشست ذیل برگزارگردید.نشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان

نشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان

نشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان

 

 

نشست گروه تخصصی معماری ویژه بیستمین همایش هیات عمومی سازمان

۱-هم فکری در مورد تشکیل کارگروههای زیر مجموعه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی مشارکت استان ها
۲-بحث و بررسی در زمینه گرداوری پیش نویس مبحث جدید مقررات ملی ساختمان با هدف گذاری قانون مند سازی و گرداوری الزامات طراحی معماری در ساختمان ها
۳-بررسی نحوه یکسانسازی در چک لیست ها و نظام نامه های شرح خدمات مهندسی معماری
۴-در این نشست با توجه به نقش موثر گروه های تخصصی و کمیته ها و کمیسیونها در اجرایی شدن خط مشیهای عمومی سازمان جمعبندی مصوبات نشست حداکثر در سه بند و ارائه به دبیر خانه دائمی ارائه گردید.
هم چنین در این نشست چشم انداز گروه تخصصی معماری شورای مرکزی دوره هفتم توسط دکتر طاهره نصر بشرح ذیل ارائه شد:
توسعه شرح خدمات مهندسی معماری
گرداوری و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری
انرژی و محیط زیست در معماری
بهره گیری از فناوریهای نوین در معماری
هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزشهای بومی و منطقه ای
و نیز کارگروههای پیشنهادی گروه تخصصی معماری شورای مرکزی به این شرح آورده شد:
۱- تهیه نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمانها


۲- معماری داخلی ساختمانها و محوطه سازی
۳- مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری
۴- تهیه نظام نامه اجرایی مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یک و بیست و دو در مهندسی معماری
۵- بررسی تجربیات جهانی در مورد مقررات ملی ساختمان در معماری
۶- اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم با رویکرد ممیزی و بومی سازی در منطقه های مختلف
۷- توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری
۸- بهره گیری و ترویج فناوریهای نوین در معماری
۹- دبیرخانه دائمی سمینار هویت در معماری ایرانی- اسلامی
درخاتمه این نشست هم بعد از بحث و گفتگو بندهای پیشنهادی بیانیه همایش بیستم برای رشته معماری بشرح ذیل تصویب شد:
۱-ضرورت انجام شرح خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت ساختمانها توسط اعضای گروه تخصصی معماری در تمام نقاط کشور
٢- الزام گرداوری نظام نامه های واحد در راستای هم سان سازی چک لیستهای کنترل خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت
٣- درنظر گرفتن نیازهای تخصصی هر استان در آزمونهای پروانه اشتغال توسط وزارت محترم راه و شهرسازی و ایجاد تعامل با مراکز دانشگاهی در مورد توجه به بازار عرضه و تقاضا
لازم به ذکر این که محمد قلیپوراز اعضای هیأت مدیره سازمان بعنوان نماینده سازمان استان در این نشست حاضر بود.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

 

کانال تلگرام نظام مهندسی آذربایجانغربی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ تیر ۹۶
649 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0