بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران

بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران

بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران ، برگزار شد. سعیدیان با عنوان این‌ که اعضای سازمان باید، سازمان را خانه دوم خود بدانند از همکاری و تعامل بیشتر با نمایشگاه ‌های بین‌المللی تهران، استقبال کرد

کد خبر: 990630003 تاریخ انتشار: یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ - ۱:۲۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران ، برگزار شد. سعیدیان با عنوان این‌ که اعضای سازمان باید، سازمان را خانه دوم خود بدانند از همکاری و تعامل بیشتر با نمایشگاه ‌های بین‌المللی تهران، استقبال کرد

بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران

بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران
نشست بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران برگزار گردید.
نشست بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا با همکاری دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل برگزار گردید.
در این نشست که با حضور محمد جواد شریعتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری دمکراتیک کنگو، سعید سعیدیان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و داود رضوی, کارشناس ارشد اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار گردید، آخرین اقدامات و برنامه ها برای گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دیدار با مدیرعامل نمایشگاه بین المللی
خبر دیگر این که مهندس سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران که به‌ منظور بازدید، در نمایشگاه بین‌المللی ساختمان حضور یافت، مورد استقبال رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ‌های بین‌المللی قرار گرفت و ضمن حضور در دفتر دکتر حسین زاده، با او دیدار کرد.
سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حاشیه بازدید از نمایشگاه، مورد استقبال حسین زاده، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل نمایشگاه ‌های بین‌المللی تهران قرار گرفت و با حضور در دفتر وی، با وی دیدار کرد.
در این دیدار، حسین زاده ضمن اظهار خرسندی از حضور مهندس سعیدیان در نمایشگاه ‌های بین‌المللی ساختمان، خود را عضو و متعلق به سازمان نامید. مدیرعامل نمایشگاه ‌های بین‌المللی، به ‌منظور تبادل تفاهم‌نامه و همکاری ‌های بیشتر با سازمان نظام‌مهندسی اعلام آمادگی کرد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران نیز ضمن اظهار خرسندی از قرارگیری اعضای سازمان در سمت‌ های مطرح ملی، آن ‌ها را پتانسیلی بزرگ عنوان کرد.
وی با عنوان این‌ که اعضای سازمان باید، سازمان را خانه دوم خود بدانند از همکاری و تعامل بیشتر با نمایشگاه ‌های بین‌المللی تهران، استقبال کرد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ شهریور ۹۹
50 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0