برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه نود و شش در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

کد خبر: 970322008 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷ - ۵:۱۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی به نقل از س ازمان نظام مهندسی ساختمان  مازندران ، یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه نود و شش در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست  هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

۱-مقرر گردید نه درصد ارزش افزوده از پنج در هزار شناسنامه فنی و ملکی اخذ شود .
۲-موضوع تعداد کار در بخش خدمات مهندسی عنوان شد و بعد از بحث و بررسی مقرر گردید :
الف ) طبق گزارش واحد خدمات مهندسی در هر شهر و در کلیه رشته ها چنان چه در تعداد کار برای اشخاص حقیقی به میزان هفتاد و پنج درصد رسید، تعداد کار افراد حقیقی تا بیست و پنج درصد همان رشته افزایش یابد . ضمناً گزارش نیز به هیأت مدیره ارائه گردد .
ب ) چنان چه هر یک از مهندسین دارای دو صلاحیت طراحی و نظارت باشند، مجموع ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز آنها در ۲ صلاحیت عبارت است از حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجار تعیین گردیده در ظرفیت و تعداد کار بالاتر، ضمناً ظرفیت اشتغال و تعداد کار این اشخاص، در صلاحیت با ظرفیت پایینتر، به تنهایی نمیتواند از ظرفیت و تعداد کار تعیین شده آن صلاحیت تجاوز کند .

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان

۳- نامه شماره ۱۹۰۸۵۹/۹۷ بیمه ایران مطرح و مقرر گردید کمیته ای شامل هیأت رئیسه سازمان – خزانه دار و نائیج پور و گران با نماینده بیمه، نشست داشته باشند .
۴- موضوع تمدید قرارداد پرسنل سازمان در اداره کل راه و شهرسازی عنوان شد که ادامه قرارداد آن ها تا پایان شهریور ماه مورد تصویب واقع گردید .
۵- موضوع نوع بندی شهرها برای معماری مطرح و بعد از بحث و بررسی، جدول پیشنهادی گروه تخصصی مصوب گردید.
(شهرهای عباس آباد – فریدونکنار – قائم شهر – کلاردشت – از نوع دو به نوع ۱ ارتقا یافتند و سایر شهرها همانند سال گذشته میباشد).

منبع :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ خرداد ۹۷
268 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0