برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه نود و شش در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

کد خبر: 970322008 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷ - ۵:۱۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی به نقل از س ازمان نظام مهندسی ساختمان  مازندران ، یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه نود و شش در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست  هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

۱-مقرر گردید نه درصد ارزش افزوده از پنج در هزار شناسنامه فنی و ملکی اخذ شود .
۲-موضوع تعداد کار در بخش خدمات مهندسی عنوان شد و بعد از بحث و بررسی مقرر گردید :
الف ) طبق گزارش واحد خدمات مهندسی در هر شهر و در کلیه رشته ها چنان چه در تعداد کار برای اشخاص حقیقی به میزان هفتاد و پنج درصد رسید، تعداد کار افراد حقیقی تا بیست و پنج درصد همان رشته افزایش یابد . ضمناً گزارش نیز به هیأت مدیره ارائه گردد .
ب ) چنان چه هر یک از مهندسین دارای دو صلاحیت طراحی و نظارت باشند، مجموع ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز آنها در ۲ صلاحیت عبارت است از حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجار تعیین گردیده در ظرفیت و تعداد کار بالاتر، ضمناً ظرفیت اشتغال و تعداد کار این اشخاص، در صلاحیت با ظرفیت پایینتر، به تنهایی نمیتواند از ظرفیت و تعداد کار تعیین شده آن صلاحیت تجاوز کند .

برگزاری یکصد و بیست و نهمین نشست هیأت مدیره سازمان

۳- نامه شماره ۱۹۰۸۵۹/۹۷ بیمه ایران مطرح و مقرر گردید کمیته ای شامل هیأت رئیسه سازمان – خزانه دار و نائیج پور و گران با نماینده بیمه، نشست داشته باشند .
۴- موضوع تمدید قرارداد پرسنل سازمان در اداره کل راه و شهرسازی عنوان شد که ادامه قرارداد آن ها تا پایان شهریور ماه مورد تصویب واقع گردید .
۵- موضوع نوع بندی شهرها برای معماری مطرح و بعد از بحث و بررسی، جدول پیشنهادی گروه تخصصی مصوب گردید.
(شهرهای عباس آباد – فریدونکنار – قائم شهر – کلاردشت – از نوع دو به نوع ۱ ارتقا یافتند و سایر شهرها همانند سال گذشته میباشد).

منبع :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت)

۲۲ خرداد ۹۷
53 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0