تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی تشکیل شد

کد خبر: 970908005 تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 نوامبر 18 - 2:08 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی تشکیل شد

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و  ملکی شورای مرکزی

شهرداری ها پیش از صدور پایان کار به رفع نواقص مطرح شده در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توجه کنند.
اعضای هیات رئیسه این شورا، در جلسه ای که با حضور اعضای کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی برگزار گردید، در مورد اهمیت صدور شناسنامه فنی و ملکی و نحوه تکمیل و استناد به محتوای آن به رایزنی پرداختند.
در این نشست، بحث و بررسی در مورد چگونگی اجرای تبصره دو ماده سی و یک آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون انجام و نحوه تعیین حق الزحمه صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان ها به تناسب شرایط و ویژگیهای آنها عنوان شد. طبق این مذاکرات مقرر گردید بازنگری فصل ششم و ماده نوزدهم در شورای مرکزی صورت گیرد و پیشنهادات مصوب به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

در این نشست در مورد حق الزحمه شناسنامه فنی و ملکی در استانها پیشنهاد ها برای ارسال به وزارتخانه جمع بندی گردید.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ انتخابات نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
29 نوامبر 18
430 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0