تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی تشکیل شد

کد خبر: 970908005 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۸ آذر ۹۷ - ۲:۰۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی تشکیل شد

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و  ملکی شورای مرکزی

شهرداری ها پیش از صدور پایان کار به رفع نواقص مطرح شده در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توجه کنند.
اعضای هیات رئیسه این شورا، در جلسه ای که با حضور اعضای کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی برگزار گردید، در مورد اهمیت صدور شناسنامه فنی و ملکی و نحوه تکمیل و استناد به محتوای آن به رایزنی پرداختند.
در این نشست، بحث و بررسی در مورد چگونگی اجرای تبصره دو ماده سی و یک آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون انجام و نحوه تعیین حق الزحمه صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان ها به تناسب شرایط و ویژگیهای آنها عنوان شد. طبق این مذاکرات مقرر گردید بازنگری فصل ششم و ماده نوزدهم در شورای مرکزی صورت گیرد و پیشنهادات مصوب به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.

تشکیل نشست کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

در این نشست در مورد حق الزحمه شناسنامه فنی و ملکی در استانها پیشنهاد ها برای ارسال به وزارتخانه جمع بندی گردید.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ انتخابات نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۸ آذر ۹۷
363 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0